Co nowego

Przed nami L sesja Rady Miasta Gdyni

L sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 8 lutego // fot. Magdalena Śliżewska/archiwum

L sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 8 lutego // fot. Magdalena Śliżewska/archiwum

07.02.2023 r.

W środę, 8 lutego odbędzie się L sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad pod głosowanie zostaną poddane uchwały dotyczące m.in. wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic miasta Gdyni, przystąpienia Gdyni – jako partnera – do projektu „BuildON - Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings” oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni.


 
L sesja Rady Miasta Gdyni rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkają w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.
 
Podczas obrad pod głosowanie zostaną poddane projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic miasta Gdyni,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Cisowa i Pogórze w Gdyni, rejon linii kolejowej nr 228,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic: A. Kordeckiego, gen. Orlicz-Dreszera i Kalksztajnów,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic kadm. X. Czernickiego i Platynowej,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Łużyckiej i Sportowej,
  • przystąpienia gminy miasta Gdyni, jako partnera do projektu „BuildON - Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings”, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont EUROPA,
  • przystąpienia do sporządzania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026,
  • nadania nazwy: plac Henryka Baranowskiego – placowi u nasady mola w dzielnicy Orłowo,
  • zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni.

Ponadto zostanie przedstawione sprawozdanie z pracy Komisji  Kultury.

Z kolei w piątek, 10 lutego w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza odbędzie się urodzinowa sesja Rady Miasta Gdyni.
 
Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.