Co nowego

Przed nami XXIII edycja konkursu „Gdynia bez barier”

W tym roku gala konkursu odbyła się w sierpniu // fot. Michał Puszczewicz

W tym roku gala konkursu odbyła się w sierpniu // fot. Michał Puszczewicz

03.12.2022 r.

3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W Gdyni od lat realizujemy politykę miasta bez barier, dostępnego dla wszystkich. A jednym z działań przyświecających tej idei jest nagradzanie inicjatyw likwidujących przeszkody związane z niepełnosprawnością. Odbywa się to w ramach konkursu „Gdynia bez barier”. Właśnie rusza jego 23. edycja. Projekty można wysyłać do 13 lutego 2023 roku.

 
Od przeszło dwóch dekad Gdynia wyróżnia instytucje, firmy i ludzi, doceniając w ten sposób ich pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W kolejnych edycjach konkursu „Gdynia bez barier” nagradzano zarówno inwestycje niwelujące bariery architektoniczne, jak i inicjatywy społeczne, które pozwalają kształtować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Ale także uświadamiają, jakie ci ludzie mają potrzeby.
 
Przed nami kolejna edycja plebiscytu. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił nabór wniosków do 23. edycji konkursu „Gdynia bez barier”

– W Gdyni już od ponad 20 lat nagradzamy działania, które sprawiają, że nasze miasto staje się coraz bardziej dostępne i znikają wszelkie bariery. Bo chcemy być otwarci na potrzeby innych, szczególnie potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dlatego z całego serca zapraszam na kolejną edycję konkursu „Gdynia bez barier” – zaprasza prezydent Wojciech Szczurek.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Laureatami nagród i wyróżnień w konkursie mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), które pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami.

Nagradzane są również inicjatywy przyczyniające się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają życie osobom z niepełnosprawnością.

Wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach: architektonicznej, społecznej, komunikacyjnej oraz dla projektu spoza powyższych dziedzin.
 
Każdy, kto przystępuje do konkursu, musi złożyć wniosek, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
 • imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
 • tytuł programu i cel,
 • propozycję innowacji i rozwiązań,
 • kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).

Wniosek nie może zawierać więcej niż 5 stron formatu A4. Może go złożyć autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt czy program.

Wnioski zgłaszać można do 13 lutego. Jak składać?

 • można przynieść do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. marszałka Piłsudskiego 52/54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XXIII edycja”,
 • można wysłać pocztą na adres kancelarii – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XXIII edycja”,
 • można wysłać mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl,
 • można wysłać za pomocą platformy e-puap.
Finał XXIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” odbędzie się w maju.
 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku nagrodzono:

 • Wojciecha Sawickiego – za odwagę i inspirację w postrzeganiu i zmianie rzeczywistości. Medal z rąk prezydenta Wojciecha Szczurka odebrali rodzice laureata;
 • Fundację Dogtor – za nadanie wielowymiarowości słowu przyjaciel. Fundacja od 20 lat pokazuje, że w kontakcie z psem proces rehabilitacji nabiera zupełnie innego znaczenia. Medal odebrała prezes fundacji Magdalena Madajczyk;
 • Maję i Waldemara Zadorożnych – za pokazanie, że każdemu dziecku można stworzyć dom pełen ciepła i bezwarunkowej miłości.