Co nowego

Przedłużyć kadencje dzielnic?

Konsultacje w sprawie długości kadencji Rad Dzielnic

Konsultacje w sprawie długości kadencji Rad Dzielnic

08.08.2018 r.

Do końca przyszłego tygodnia gdynianie mogą się wypowiedzieć w kwestii długości kadencji Rad Dzielnic. Czy swoich przedstawicieli w dzielnicach chcą wybierać co 4 czy co 5 lat? Propozycja jest podyktowana nowelizacją samorządowej ordynacji wyborczej i wydłużeniem kadencji Rady Miasta.

Prezydent Gdyni zadaje pytanie mieszkańcom miasta, czy są za dostosowaniem długości kadencji rad dzielnic do pięcioletniej długości kadencji organów miasta.

- Wraz z wydłużeniem kadencji zwiększą się możliwości rad. 5-letni okres to szansa na bardziej długofalowe planowanie, większe będą też środki, którymi radni będą dysponować, co pozwoli realizować poważniejsze przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. – Aby wydłużyć kadencje rad dzielnic konieczne jest wprowadzenie zmian do statutów. Nie chcemy ich wprowadzać bez wysłuchania uwag gdynian – podkreśla.

Ankieta konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni w zakresie wydłużenia kadencji rad dzielnic z 4 do 5 lat

Badanie opinii mieszkańców jest przeprowadzane na obszarze wszystkich 22 dzielnic Gdyni. Wyrażenie opinii polega na zaznaczeniu odpowiedzi „tak” lub „nie”. Konsultacje trwają od 19 lipca do 19 sierpnia 2018 r.  w formie ankiet:

1) elektronicznych, składanych z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.gdynia.pl;
2) na piśmie, przesyłanych pocztą do Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, na piśmie, bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii BIS ul.10 Lutego 24 lub w biurach rad dzielnic.

Formularze dostępne są:

1) na stronie internetowej www.gdynia.pl;
2) w Informacji Urzędu Miasta Gdyni;
3) w biurach rad dzielnic.