Co nowego

Przestrzenie publiczne Oksywia okiem studentów

Jeden ze studenckich projektów. Jego autorką jest Dominika Milewska // fot. materiały ASP

Jeden ze studenckich projektów. Jego autorką jest Dominika Milewska // fot. materiały ASP

„Klimatyczne Dzielnice 2021-22” to projekt, w ramach którego studenci gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych pochylają się nad dzielnicami Gdyni. Tym razem na warsztat wzięli Oksywie. W semestrze letnim szczególne rozważania poświęcono terenom rekreacyjnym.


Oksywie to już czwarta dzielnica, którą na warsztat wzięli uczestnicy projektu, studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 
- Badania i eksperymenty artystyczne studentów ASP mają na celu osiąganie korzyści płynących z pełnego zintegrowania kultury i kreatywności w planach rozwoju lokalnego, a jego rezultatami są studialne projekty architektoniczne i artystyczne w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych. Mogą stanowić inspiracje dla mieszkańców do uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego czy podejmowanych działań przez rady dzielnic – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

W projekt zaangażowano dwa roczniki studentów: jeden zajmował się koncepcją urbanistyczną a drugi obiektem architektonicznym. Proponowane projekty terenów rekreacyjnych są zlokalizowane na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Twórcy nie byli zatem ograniczeni kryteriami prawa lokalnego. Z kolei w kwestii obiektu architektonicznego studenci zaprojektowali budynek toalet wraz z funkcją dodatkową.

Koncepcja urbanistyczna dotyczyła fragmentu dzielnicy położonego przy ul. Bosmańskiej w okolicy planowanego parku leśnego. Studenci zaprezentowali pięć różnych pomysłów na zagospodarowanie tego terenu. Wszystkie koncepcje poprzedzono analizą krajobrazową i inwentaryzacją terenu, co pokazuje dużą wrażliwość na istniejącą już roślinność i ukształtowanie terenu. Każdy z projektów wyróżnia się podziałem funkcjonalnym i poszczególnymi elementami zagospodarowania: w jednym z projektów znalazła miejsce strefa plażowa, w innym strefa gastronomiczna, a w jeszcze innych: specjalistyczny tor rolkarski, zbiornik retencyjny, a także elementy sztuki, jak ażurowe przepierzenia i zabawa światłem.

Projekt autorstwa Mai Krzyżyńskiej // materiały ASP
Projekt autorstwa Mai Krzyżyńskiej // materiały ASP

Obiekty użytkowe zlokalizowano na początku bulwaru Oksywskiego, w pobliżu miejsca cumowania łodzi rybackich. Zaprezentowano trzy odmienne propozycje o wspólnym mianowniku: silnym nawiązaniu obiektów do morza. Oprócz wymaganej funkcji użytkowej toalet studenci zaproponowali wprowadzenie do budynków dodatkowych funkcji – gastronomicznej i rekreacyjnej.

Studenci zaproponowali także elementy wyposażenia przestrzeni w rzeźby, które mogłyby zdobić gdyńskie dzielnice. Pojawiły się propozycje o charakterze lokalnym (np. węzły z cum, żagle z „papieru”), jak i rzeźby wprowadzone w ruch przez spacerowiczów lub pod wpływem wiatru. Interesującym przykładem jest także projekt muralu – płaskorzeźby.

Propozycje studenckie z Oksywia, także te z poprzednich edycji projektu, tj. ze Wzgórza Św. Maksymiliana, Wielkiego Kacka i Leszczynek, są upublicznione w mediach społecznościowych Interdyscyplinarnej Pracowni Architektury Akademii Sztuk Pięknych.

  • ikonaOpublikowano: 06.07.2022 14:28
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.07.2022 16:01
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Najnowsze