Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Co nowego

Przetarg na rozbudowę ostatniego odcinka ul. Chwarznieńskiej

Wizualizacja głównego skrzyżowania przy Witawie - ulice Chwarznieńska, Rolnicza, Małokacka, fot. mat.inwestora

Wizualizacja głównego skrzyżowania przy Witawie - ulice Chwarznieńska, Rolnicza, Małokacka, fot. mat.inwestora

02.10.2018 r.

Miasto Gdynia właśnie ogłosiło przetarg na rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej na odcinku witomińskim. To już kolejny etap prac, które udrożnią i unowocześnią dojazd i także zjazd z trójmiejskiej obwodnicy do centrum Gdyni. Rozbudowa drogi jest konieczna ze względu na rozwijającą się dzielnicę Chwarzno-Wiczlino i samo Witomino. Gdynia Zachód to najbardziej perspektywiczna część Gdyni, gdzie za dwanaście lat może zamieszkać nawet 50 tys. osób. Dzisiaj mieszka tam już ponad 28 tys. mieszkańców.
 
Obszar przebudowy obejmie ulice: Chwarznieńską, Hodowlaną, Wielkokacką, Sosnową, Małokacką, Rolniczą i fragment ulicy Promiennej. Obecny stan techniczny tych ulic nie jest zadowalający, do tego dochodzi zbyt duży spadek jezdni w stosunku do obowiązujących norm (odcinek Nauczycielska – Rolnicza) i zdegradowana nawierzchnia. Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, przybliża najważniejsze parametry inwestycji: - Największe zmiany będą widoczne na skrzyżowaniu Chwarznieńskiej z ulicami Rolniczą, Małokacką i Wielkokacką. Po zakończeniu inwestycji autobusy jadące w stronę Chwarzna-Wiczlina skorzystają z buspasa. Zostaną wybudowane nowe chodniki, oddzielone od jezdni pasem zieleni. Jadąc w stronę Chwarzna, po lewej stronie drogi pojawi się ścieżka rowerowa o szerokości 2 metrów. Zaprojektowano przejazdy rowerowe lub śluzy na wlotach skrzyżowań,  umożliwiające oczekiwanie na wlocie i bezpieczny przejazd w poprzek ulicy Chwarznieńskiej. Wzięliśmy pod uwagę wszystkich użytkowników ruchu, a sam dojazd i zjazd z Chwarzna-Wiczlina z pewnością będzie łatwiejszy i szybszy.

Komunikacją miejską szybciej

Priorytet dla komunikacji miejskiej będzie gwarantował szybkie i bezproblemowe dotarcie na miejsce. W ramach modernizacji ulicy Chwarznieńskiej zostaną wybudowane trzy nowe sygnalizacje świetlne. Dodatkowo, w związku ze zmianami geometrii skrzyżowań, przebudowane zostaną sygnalizacje na skrzyżowaniach z ul. Hodowlaną oraz na głównym skrzyżowaniu Witomina, przy centrum Witawa. Zostanie tam wybudowany prawoskęt z ul. Rolniczej w Chwarznieńską, który połączy odcinki projektowanych buspasów, skracając dzięki temu czas przejazdu autobusów przez skrzyżowanie. Wszystkie nowe sygnalizacje oraz zmodernizowana sygnalizacja na skrzyżowaniu z ul. Hodowlaną zostaną dołączone do systemu TRISTAR. Dodatkowo, na skrzyżowaniu z ul. Hodowlaną zainstalowana zostanie kamera, a na przystankach komunikacji miejskiej pojawią się tablice, wyświetlające godziny odjazdów najbliższych autobusów.  
Przebudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z budową buspasa w kierunku Chwarzna będzie kolejnym etapem usprawnienia transportu publicznego w tej części miasta. Obecnie funkcjonujące buspasy na ul. Kieleckiej i ul. Małokackiej oraz projektowany buspas w ciągu ul. Rolniczej będą stanowiły całościowe rozwiązanie usprawniające transport publiczny - szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu, gdy podróże odbywają się głównie w kierunku Chwarzna, Wiczlina oraz obwodnicy Trójmiasta. Dr inż. Jacek Oskarbski z Działu Zarządzania Ruchem ZDiZ zapowiada -  Skrzyżowania z sygnalizacją będą dawały  priorytet komunikacji miejskiej, co razem z buspasem z pewnością przyspieszy podróż. Uzupełnieniem przebudowy ul. Chwarznieńskiej będzie projektowany obecnie pas na leśnym odcinku ul. Chwarznieńskiej. W godzinach porannych pas ten będzie zamykany dla ruchu ogólnego (za pomocą sygnalizatorów oraz znaków zmiennej treści), dzięki czemu dopuszczony będzie ruch autobusów „pod prąd". Obecnie, autobusy jadące od strony obwodnicy do centrum  tracą  około 10 minut właśnie na tym odcinku.

Dla osób z niepełnosprawnościami

 W ramach planowanej inwestycji znajdą się wszystkie rozwiązania zgodne ze Standardami Dostępności. Na przejściach dla pieszych znajdzie się system fakturowy, wskazujący czytelnie krawędź jezdni, pojawią się miejsca odpoczynku dla seniorów w postaci ławek i przysiadaków, chodniki będą w pełni przejezdne na zjazdach i niektórych drogach dojazdowych. Na skrzyżowaniach sygnalizacja świetlna zostanie uzupełniona o dźwiękową, tzw. buczki. Łatwiej będzie dotrzeć na targowisko miejskie, gdyż projekt przewiduje budowę specjalnej pochylni,  łączącej skrzyżowanie przy Witawie z targowiskiem. Dr hab. inż. Marek Wysocki, ekspert ds. dostępności Miasta Gdyni, opowiada - W tym miejscu często widuję starsze małżeństwo, gdzie starszy pan pcha wózek prawdopodobnie ze swoją żoną. Sam zresztą ma duże kłopoty z poruszaniem się. A samo Witomino to w dużej mierze osiedle już osób w podeszłym wieku. Dla osób mieszkających w domu „Za Falochronem”, ale nie tylko dla nich, przeniesiony zostanie przystanek, bliżej wejścia do budynku. 

Parkingi w innym miejscu

Wszystkie miejsca postojowe wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej zostaną zlikwidowane. Nie znaczy to jednak, że ich nie będzie. Zaprojektowano maksymalnie dużo miejsc postojowych przy przyległych ulicach. Część z miejsc odtworzono przy projektowanej - wzdłuż
Chwarznieńskiej - drodze serwisowej. To nowość - zaprojektowanie takiej drogi pozwoliło na wydzielenie większej liczby miejsc postojowych oraz bezpieczniejsze z nich korzystanie. Na całej długości projektowanych ulic przebuduje się wszystkie zjazdy indywidualne. Zakłada się wykonanie chodników i ścieżek przejezdnych, co pozwoli na komfortowe poruszanie się pieszym i rowerzystom. 

Nie tylko przebudowa jezdni

Duża część prac zostanie ukryta pod ziemią. Wybudowane lub przebudowane zostaną sieci kanalizacji deszczowej, oświetleniowej, wodociągowej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej, teletechnicznej  i elektroenergetycznej. Tam, gdzie do tej pory nie było którejkolwiek z sieci, zostanie ona wybudowana od nowa. Powstanie też zbiornik retencyjny o kształcie elipsy na terenie ogródków działkowych przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców. W razie ulewnego deszczu pomieści on 5,5 tys. m3 wody, a jego głębokość to 2,65 m.  

Zieleń i oświetlenie

Plan prac budowlanych zakłada wycinkę drzew, ale jednocześnie przewiduje nasadzenia nowych drzew oraz krzewów i traw ozdobnych. W sumie wyciętych zostanie około 200 drzew, które znajdują się w obrębie prac. Po zakończeniu prac budowlanych, konstrukcyjnych i sieciowych posadzone zostaną przez Biuro Ogrodnika Miasta 154 drzewa, z czego prawie połowa to klony. Pojawi się też 18 tys. krzewów i prawie 12 tys. m. kw. nowych trawników, kompozycje z traw ozdobnych, bylin i roślin cebulowych. Dominować będzie odcień czerwieni, z dodatkiem pomarańczowego, jasnobrązowego i żółtego.
 
Nie są planowane żadne wyburzenia domów, jedynie część ogrodów działkowych zostanie splantowana i zajęta pod budowę. Wzdłuż jezdni, ścieżek rowerowych i nad przejściami dla pieszych stanie uliczne oświetlenie, wykorzystujące lampy LED, z europejskim certyfikatem jakości oświetlenia ENEC.  Zamontowane w nich żarówki mają trwałość 100 tys. h i będą w dwóch wariantach - 67 i 93 watów. Oprócz wymienionych elementów pojawią się też konstrukcje inżynieryjne. Spore różnice w wysokości terenu i występujące skarpy wymagają wybudowania aż trzech murów oporowych o łącznej długości 112 metrów.

Terminy

Rozpoczęcie prac jest uzależnione od tego, kiedy uda się podpisać umowę na wykonanie wszystkich prac. Miasto Gdynia czeka na oferty do 9 listopada. Okres wykonania robót jest jednym z kryteriów oceny ofert, jednak zgodnie z warunkami przetargu nie może być on dłuższy niż 100 tygodni od dnia podpisania umowy. Koszt całości prac został oszacowany na około 70 mln zł brutto. Obejmuje on przebudowę układu drogowego, przebudowę oświetlenia, przebudowę sieci sygnalizacyjnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, cieplnej i gazowej, a także nowe nasadzenia, wycinki i adaptację istniejącej zieleni. Dochodzą do tego prace rozbiórkowe i elementy małej architektury.  
 
Zakończenie prac na odcinku witomińskim to także finał przebudowy całej ulicy Chwarznieńskiej, która rozpoczęła w latach 2010-2011 i była kontynuowana na odcinku leśnym w latach 2013-2014.

  • Przebudowa ostatniego fragmentu ulicy Chwarznieńskiej - skrzyżowanie Chwarznieńskiej i Sosnowej, fot.mat.inwestora
  • Przebudowa ostatniego fragmentu ulicy Chwarznieńskiej - skrzyżowanie Chwarznieńskiej i Sosnowej, fot.mat.inwestora
  • Przebudowa ostatniego fragmentu ulicy Chwarznieńskiej - skrzyżowanie Chwarznieńskiej i Hodowlanej, fot.mat.inwestora
  • Przebudowa ostatniego fragmentu ulicy Chwarznieńskiej - skrzyżowanie Chwarznieńskiej i Hodowlanej, fot.mat.inwestora
  • Przebudowa ostatniego fragmentu ulicy Chwarznieńskiej - skrzyżowanie Chwarznieńskiej, Małokackiej i Rolniczej, fot.mat.inwestora
  • projekt zbiornika retencyjnego o kształcie elipsy, rys. projektowy, BPBK