Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy
Co nowego

Recykling w Gdyni na znakomitym poziomie

fot. materiały promocyjne

fot. materiały promocyjne

01.10.2021 r.

Wszyscy chcemy, aby otoczenie, w którym żyjemy, było czyste i zadbane. Ma na to wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest odpowiednie gospodarowanie odpadami. Gdynia poświęca wiele uwagi temu zagadnieniu, a efekty miejskich działań potwierdzają coroczne raporty sporządzane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Nasze miasto może pochwalić się chociażby wysokim poziomem recyklingu, który spełnia krajowe normy, a nawet je przewyższa.


Na podstawie danych przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przygotowuje sprawozdania roczne w imieniu miejscowości wchodzących w jego skład.

Co roku powstaje m.in. raport dotyczący poziomu recyklingu w danym mieście. To wskaźnik, który obrazuje, jaki odsetek odpadów jest odpowiednio segregowany i trafia do ponownego przetworzenia.

– Dbanie o porządek w mieście kojarzy się głównie z nieśmieceniem i nieporzucaniem odpadów na ulicy czy w lesie. To oczywiste, jednak obecnie kluczowe jest to, by odpowiednio gospodarować odpadami. Przede wszystkim powinniśmy starać się, by produkować ich jak najmniej. Te, które powstają, powinny być w jak największym stopniu poddane recyklingowi. Segregacja i recykling zapobiegają składowaniu ton odpadów w EkoDolinie. Można je wykorzystać w charakterze surowca. W Polsce obowiązują odgórnie ustalone poziomy recyklingu dla różnych grup odpadów. Gminy muszą ich przestrzegać. W Gdyni rokrocznie wywiązujemy się z tych wymogów i to z nawiązką. Nie chodzi jednak o samo wypełnienie zobowiązania. Naszym wspólnym celem jest troska o środowisko. Dlatego wszyscy powinniśmy dbać o segregację, by minimalizować ilości odpadów, które trafiają do składowania. Bardzo się cieszę, że z roku na rok jesteśmy w stanie poprawiać te wyniki – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Poziom recyklingu oblicza się osobno dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Gminy są także zobowiązane ograniczać odpady, które ulegają biodegradacji, a mimo to trafiają do składowania. Wspomniane minimalne poziomy ustalano odgórnie i z roku na rok są coraz wyższe. Na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się następująco:

materiały KZG "Dolina Redy i Chylonki"

Przekroczenie poziomów recyklingu w danym roku wiążę się z bardzo bolesnymi dla gminy karami finansowymi. Mimo coraz wyższych wymagań w tym zakresie Gdynia rokrocznie doskonale radzi sobie z realizacją założonych planów. I to z nawiązką.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
 • 2017 – 39% (minimum: powyżej 20%),
 • 2018 – 52% (minimum: powyżej 30%),
 • 2019 – 52% (minimum: powyżej 40%),
 • 2020 – 50% (minimum: 50%).


Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
 • 2017 – 69% (minimum: powyżej 45%),
 • 2018 – 83% (minimum: powyżej 50%),
 • 2019 – 75% (minimum: powyżej 60%),
 • 2020 – 74% (minimum: powyżej 70%).


Poziom składowania masy odpadów ulegających biodegradacji:
 • 2017 – 5% (maksimum: 45%),
 • 2018 – 4% (maksimum: 40%),
 • 2019 – 4% (maksimum: 40%),
 • 2020 – 15% (maksimum: 35%).


Poprzeczka stawiana w polskim i unijnym prawie z roku na rok wędruje coraz wyżej. Dlatego Gdynia nie spoczywa na laurach, w dalszym ciągu będąc zdecydowanie nad kreską. Przyczynia się do tego dobra organizacja gospodarki odpadami, a także wkład mieszkańców w segregację śmieci. Dzięki niej odpady można łatwiej poddać procesom odzysku i recyklingu. Tym sposobem składujemy mniej odpadów i chronimy środowisko.

Informacje na temat sposobu segregacji odpadów w Gdyni można znaleźć na stronie wyrzucam.to. Dostepna jest tam również wyszukiwarka odpadów, dzięki której dowiemy się, do jakiej frakcji należą i do którego pojemnika powinny trafić.