Co nowego

Rewitalizacja na Babich Dołach – znamy wykonawcę budowy kanalizacji przy ul. Rybaków

27.04.2017 r.

Gdyńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 21 marca br. podpisało umowę z wykonawcą budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rybaków na rewitalizowanym obszarze osiedla Babie Doły. Inwestycję wartą około 2,2 miliona złotych przeprowadzi Przedsiębiorstwo CENTRUM z Gdańska. Wkrótce ruszą pracę, które znacznie poprawią komfort życia mieszkańców.

O objęcie działaniami gdyńskiej rewitalizacji części osiedla Babie Doły aktywnie zabiegali mieszkańcy. Ich zaangażowanie i determinacja odniosła pozytywny skutek, w Gminnym Programie Rewitalizacji znalazły się zadania dotyczące między innymi inwestycji w rejonie ulicy Rybaków.

- To stosunkowo niewielki obszar, który zamieszkiwany jest przez około 100 osób, ma w sobie jednak ogromny potencjał ze względu na walory przyrodnicze – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

- Mieszkańcy podczas konsultacji przygotowujących nas do gdyńskiej rewitalizacji wskazywali na niedostatki w infrastrukturze tego urokliwego zakątka miasta, między innymi wymieniali uciążliwy brak kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Rybaków – uzupełnia Kamil Góral – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdyni.

Rewitalizacja obszaru osiedla Babie Doły zdecydowanie poprawi komfort życia przy ul. Rybaków. Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gdyński PEWIK wyłonił już w przetargu wykonawcę inwestycji. Niebawem zaczną się wykopy ziemne i budowa wyczekiwanej przez mieszkańców sieci kanalizacyjnej.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni od wielu lat realizuje projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z perspektywy 2014-2020, spółka otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnych, planowanych działań inwestycyjnych – informuje Anna Szpajer z Biura Zarządu PEWIK Gdynia. - W ramach projektu pn. „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA” o łącznej wartości 41,9 mln zł, otrzymaliśmy między innymi dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni na Babich Dołach, w rejonie ulic: Rybaków, Zielonej i Ikara – wyjaśnia Anna Szpajer.

21 marca 2017 r. Spółka PEWIK GDYNIA podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych CENTRUM Sp. z o.o. z Gdańska. Zakres robót obejmie budowę 1,99 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1,04 km sieci wodociągowej. Łączna wartość brutto inwestycji to około 2,2 miliona złotych. Inwestycja zakończy się w  III kwartale 2017 roku.