Co nowego

Rozbudowa skrzyżowania 10 Lutego-Dworcowa-Podjazd w wakacje

13.07.2017 r.

Wiadomo, kto wykona przebudowę jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań w mieście. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na rozbudowę splotu ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego. Zwyciężyła w nim Firma Budowlano-Drogowa MTM. Początek prac jeszcze w te wakacje.


Skrzyżowanie ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd zlokalizowane jest w samym centrum miasta – tuż nieopodal dworca Gdynia Główna. Miejsce to niejako pełni funkcję „bramy” łączącej wschodnią i zachodnią część Śródmieścia. Znają je niemal wszyscy kierowcy, rowerzyści i piesi poruszający się po Gdyni. I niemal wszyscy, ze względu na skomplikowaną budowę skrzyżowania, czekają również na jego przearanżowanie.

 
Dotychczasowa organizacja ruchu w tym miejscu odbywa się bez sygnalizacji świetlnej, a sam teren skrzyżowania ograniczony jest istniejącą zabudową, terenami kolejowymi położonymi na nasypie i wiadukcie oraz skarpą. Sprawia to, że konfiguracja jezdni nastręcza kierowcom samochodów i jednośladów wielu problemów, szczególnie podczas komunikacyjnego szczytu. W miejscu tym nie raz dochodziło do stłuczek i wypadków. Na szczęście jeszcze tego lata rozpoczną się prace związane z jego diametralną przebudową.

 
Nowy projekt skrzyżowania jest już gotowy, ale czekał na wykonawcę. – Pierwszy, zeszłoroczny przetarg, ze względu na ryzyko przedłużających się protestów, postanowiliśmy unieważnić – tłumaczy wiceprezydent Gdyni Marek Stępa. – Drugie podejście pozwoliło jednak na sprawny wybór firmy, która podejmie się tego niełatwego zadania. W przetargu zwyciężyła Firma Budowlano-Drogowa MTM, proponując najlepsze warunki realizacji remontu. Rozpocznie się on jeszcze tego lata  i potrwa maksymalnie 45 tygodni. Całkowity koszt przebudowy wyniesie ponad 20 milionów złotych – dodaje.

 
Rozbudowa skrzyżowania oznaczać będzie nową jakość dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Zmieni się jego geometria, a ruch samochodów będzie odbywał się w dużo czytelniejszy sposób, powstanie sygnalizacja świetlna i dodatkowe pasy ruchu. Rowerzyści ucieszą się zapewne z dedykowanych im rozwiązań, m.in. z zamiany chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Podjazd w kierunku ul. Morskiej. Dodatkowo, razem z pieszymi, będą mogli oni korzystać z nowej kładki łączącej aleję 17 Grudnia z ul. Dworcową.

 
Ale żeby było lepiej, najpierw trzeba będzie przetrwać okres remontu. Nie ukrywajmy – będzie on dość uciążliwy. – Jednym z kluczowych kryteriów przetargu (zaraz po cenie) był czas wyłączenia z ruchu jezdni ul. Podjazd. Zwycięska firma wprowadzi zamknięcia odcinków jezdni, zwężając je do jednego pasa w każdą stronę, łącznie na maksymalnie 60 dni. Okres ten może być rozłożony w czasie. W tym momencie nie ma jednak dokładnego harmonogramu realizacji robót, o wszystkich zmianach będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Ze względu na centralne położenie skrzyżowania miasto nie zgodziło się na całkowite wyłączenie z ruchu jezdni ul. Podjazd mimo, że ten zabieg skróciłby czas remontu – komentuje wiceprezydent Marek Stępa.

 
Do przetargu stanęły dwie firmy – Eurovia Polska SA oraz Firma Budowlano-Drogowa MTM, która ostatecznie wygrała postępowanie. Kryteria oceny ofert to cena (60%), okres dopuszczenia do ruchu jezdni ul. Podjazd z nową nawierzchnią łącznie z warstwą ścieralną (15%), łączny okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd (10%), okres udzielonej gwarancji i rękojmi (5%), okres wykonania (5%) raz ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych (5%).

 
Lista najważniejszych prac w ramach rozbudowy skrzyżowania to:

 • przebudowa nawierzchni ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd,
 • budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem
 • budowa ronda rowerowego przy budynku dworca kolejowego oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podjazd i Morskiej (wraz z podcięciem przyczółku wiaduktu kolejowego)
 • budowa zatoki taxi i wjazdów na posesje w ul. Morskiej
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej
 • przebudowa skarpy nasypu kolejowego
 • zmiana lokalizacji słupów trakcji trolejbusowej
 • rozszerzenie i korekta  oświetlenia ulicznego i ścieżki rowerowej
 • zintegrowanie skrzyżowania z systemem TRSTAR
 • zmiany w elementach małej architektury
 • wycinka zieleni i nowe nasadzenia.

 
Dodatkowo, w rejonie skrzyżowania występuje skomplikowana sieć uzbrojeń: sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz sieć trakcyjna trolejbusowa. Wykonawca zobowiązany jest także do ich przebudowy.

 
Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowane jest na 24 lipca. Jeżeli w trakcie trwania remontu nie pojawią się nieplanowane przestoje w pracy (spowodowane np. nieodpowiednią pogodą), przebudowa skrzyżowania powinna zakończyć się przed sezonem letnim 2018.

 • Skrzyżowanie Dworcowa – Podjazd – 10 Lutego // fot. M. Kowalski
 • Skrzyżowanie Dworcowa – Podjazd – 10 Lutego // fot. M. Kowalski
 • Skrzyżowanie Dworcowa – Podjazd – 10 Lutego // fot. M. Kowalski
 • Skrzyżowanie Dworcowa – Podjazd – 10 Lutego // fot. M. Kowalski