Co nowego

Rusza nabór wniosków o dofinansowania dla przedsiębiorców

fot. pexels.com

fot. pexels.com

14.04.2020 r.

Gdynia od początku wspiera lokalny biznes w tej trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa. Miasto stworzyło Falochron, czyli szeroki program pomocy mieszkańcom  czasie kryzysu. Oprócz tego prowadzący firmy mają też możliwość korzystania z instrumentów rządowych. Od dziś mogą się starać o kolejne finansowe wsparcie. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w ramach Tarczy Antykryzysowej uruchomił właśnie nabór wniosków dla miko, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Z kolei od 15 kwietnia ruszy nabór wniosków o dopłaty dla samozatrudnionych. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30 procent. Czas na złożenie wniosku to dwa tygodnie.

Dobra wiadomość dla osób prowadzących mikro, małe i średnie firmy. Od wtorku, 14 kwietnia mogą oni składać kolejne wnioski o pomoc w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Tym razem wystartował nabór o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, o co najmniej 30 procent.

Spadek obrotów jest tutaj rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.
Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku:
 
co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
 
W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dopłaty w tej części. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.
 
Wnioski będą przyjmowane elektronicznie, do 27 kwietnia,  poprzez portal praca.gov.pl. Usprawnia to rozpatrywanie wniosków i przyspiesza wypłacanie środków finansowych.
 
W przypadku braku dostępu do komputera lub Internetu wnioski można przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8
81-332 Gdynia
 
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się tutaj.

Wsparcie dla samozatrudnionych

 
Z kolei od środy, 15 kwietnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Samozatrudnieni muszą spełniać analogiczne warunki do tych wymienionych powyżej – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Tutaj również decydować będzie wykazanie spadku obrotów gospodarczych o minimum 30 procent.
 
Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku:

co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90%kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski będą przyjmowane elektronicznie, do 28 kwietnia,  poprzez portal praca.gov.pl

 
W przypadku braku dostępu do komputera lub Internetu wnioski można przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8
81-332 Gdynia
 
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się tutaj.
 
To kolejny rodzaj wsparcia, w ramach instrumentów rządowych, z którego mogą skorzystać lokalne firmy i do którego zachęcam. Gdyński Urząd Pracy na bieżąco i bez zwłoki przyjmuje i proceduje składane przez przedsiębiorców wnioski. Przypominamy również, że nasze miasto od samego początku pomaga lokalnemu biznesowi w ramach Falochronu. To szeroki program wsparcia mieszkańców w czasie kryzysu. Składa się z kilku filarów, a pierwszy z nich jest dedykowany właśnie przedsiębiorcom. To pakiet udogodnień, w którym proponujemy m.in. pomoc ekspertów oraz konkretne rozwiązania dotyczące czynszów za lokale i nieruchomości będące własnością gminy, a także podatków i opłat lokalnych – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
 

Gdyński Falochron


Falochron dla biznesu to program wsparcia dla gdyńskich przedsiębiorców. Obejmuje on pomoc związaną m.in. z czynszami, podatkami i opłatami lokalnymi oraz wsparciem doradczym i eksperckim. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Codziennie do gdyńskiego magistratu wpływa kilkadziesiąt wniosków.
 
W programie zawarto szereg rozwiązań, takich jak np. obniżka czynszu czy możliwość bezodsetkowego odroczenia należności czynszowych za lokale i nieruchomości będące własnością gminy, a nawet odstąpienie od pobierania należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy dla podmiotów objętych zakazami oraz podmiotów ściśle funkcjonalnie powiązanych z objętymi zakazami. To również m.in. odroczenie płatności opłat lokalnych, a także doradztwo prawne, podatkowe i gospodarcze oraz wsparcie w formułowaniu i wypełnianiu wniosków pomocowych wynikających z ustawy o tzw. Tarczy Antykryzysowej.
 
Szczegółowe informacje są zawarte w artykule na temat Falochronu.