UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Co nowego

Ruszają prace nad projektem kolei do północnych dzielnic

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

08.01.2019 r.

Stawiamy krok na drodze do rozbudowy linii kolejowej o północne dzielnice Gdyni i włączenia jej do sieci PLK. Umowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji przedinwestycyjnej została dziś podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Jej przygotowanie to koszt 3 198 000zł, z czego ponad 2 mln zł wyłoży Unia. Ma być gotowa do końca 2020 roku. 

Unijne wsparcie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu włączenia północnych dzielnic Gdyni i gminy Kosakowo do systemu kolei aglomeracyjnej to jeden z pięciu projektów, które otrzymały dofinansowanie. Ich łączna wartość to prawie 17,5 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 12 mln zł. Zawarcie umowy to krok do przywrócenia kolejowego połączenia pomiędzy centrum Gdyni a jej północnymi dzielnicami.

 – Cieszymy się, że nasz pomysł i plan na rozbudowę kolei na północ będzie realizowany. To dla nas i mieszkańców północnych dzielnic Gdyni niezwykle dobra wiadomość. Teraz czekamy na kolejne etapy realizacji inwestycji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. inwestycji.

W ramach projektu zostaną wykonane szczegółowe inwentaryzacje linii, a następnie opracowane studium wykonalności uwzględniające zakres i koszty robót. Wykonana dokumentacja będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych w zakresie modernizacji linii kolejowych, a także pozwoli określić bieżący i prognozowany popyt na usługi kolejowe. Jej sporządzenie pozwoli też wybrać najbardziej korzystny wariant przeprowadzenia planowanych prac.

Przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej umożliwi rozpoczęcie przygotowań do budowy Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Będzie to połączenie kolejowe wykorzystujące w dużej mierze istniejącą infrastrukturę kolejową w celu powiązania centrum Gdyni i dzielnic północnych (Obłuże, Oksywie, Pogórze i Babie Doły). Ta infrastruktura praktycznie w całości należy do PKP PLK S.A. Dlatego miasto ściśle z nimi współpracuje. To klucz dla powodzenia w realizacji projektu.

W 2016 roku gdyńska Rada Miasta uchwaliła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zawiera on konkretny plan działań, wśród których było m.in. opracowanie „Wstępnego studium wykonalności dla kontynuacji projektu Pomorska Kolej Metropolitalna celem obsługi północnych dzielnic Gdyni i Kosakowa”. W oparciu o powyższy dokument miasto podjęło współpracę z PKP PLK S.A. w celu realizacji projektu i zgłosiło potrzebę budowy kolei na północ Gdyni do planów strategicznych PLK. PKP, dzięki współpracy z Gdynią, ubiegało się o przyznane właśnie wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na opracowanie studialnej dokumentacji przedinwestycyjnej. Powstanie ona do końca 2020 roku.