Co nowego

Samorządy o nowej mobilności

W panelu prezydenckim udział wzięli: Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Gdyni, Adam Wieczorek - wiceprezydent Łodzi, Konrad Fijołek - prezydent Rzeszowa, Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, Mariusz Wołosz - prezydent Bytomia, Agata Wojda - zastępca prezydenta Kielc, Mirosław Kozłowicz - zastępca prezydenta Bydgoszczy, Artur Szymczyk - zastępca prezydenta Lublina, Mikołaj Kostka - zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, Kazimierz Karolczak - przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii // fot. Maurycy Rzeźniczak

W panelu prezydenckim udział wzięli: Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Gdyni, Adam Wieczorek - wiceprezydent Łodzi, Konrad Fijołek - prezydent Rzeszowa, Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, Mariusz Wołosz - prezydent Bytomia, Agata Wojda - zastępca prezydenta Kielc, Mirosław Kozłowicz - zastępca prezydenta Bydgoszczy, Artur Szymczyk - zastępca prezydenta Lublina, Mikołaj Kostka - zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, Kazimierz Karolczak - przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii // fot. Maurycy Rzeźniczak

08.10.2021 r.

Trwa Kongres Nowej Mobilności w Łodzi, którego miastem patronackim jest Gdynia. To największe branżowe wydarzenie poświęcone elektromobilności, podczas którego odbywają się liczne warsztaty, posiedzenia grup roboczych oraz sesje pytań i odpowiedzi z interesariuszami rynku. Nie brakuje również debat. W panelu prezydenckim „Koalicja miast na rzecz czystego transportu” udział wzięła wiceprezydent Gdyni – Katarzyna Gruszecka-Spychała.


Odbywające się w Łodzi wydarzenie to największa w skali kraju impreza skupiająca się na zagadnieniach elektromobilności i czystego transportu. Na wydarzenie z całej Polski przyjechali eksperci, praktycy i osoby zainteresowane tematyką kongresu.

Organizatorzy zaprosili do współpracy kilka miast, które wyróżniają prężne działania w strefie elektromobilności. Wśród nich znalazła się również Gdynia. Wiceprezydent miasta – Katarzyna Gruszecka-Spychała wzięła udział w panelu prezydenckim „Koalicja polskich miast na rzecz czystego transportu”. Poza przedstawicielką Gdyni w dyskusji udział wzięli również:
  • Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi,
  • Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa,
  • Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca,
  • Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia,
  • Agata Wojda, zastępca prezydenta Kielc,
  • Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy,
  • Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina,
  • Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego,
  • Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Moderatorem debaty był Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Paneliści rozmawiali o sytuacji elektromobilności i czystego transportu, jaką obecnie można zaobserwować w ich miastach, a także o wyzwaniach i barierach, które napotykają w swoich działaniach. Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała podkreślała, że potrzeba działań i edukacji społecznej nie budzi wątpliwości, ale przede wszystkim potrzebna jest elastyczna legislacja i finanse.

- Chciałabym dorzucić łyżkę dziegciu do naszej beczki miodu. Myślę, że to, jak szeroko i z jak dużą determinacją wprowadzamy różne zmiany, to jest truizm. We wszystkich naszych miastach są podobne: supernowoczesny zeroemisyjny transport, buspasy i wiele innych. To świadczy o tym, że nie mamy wątpliwości, w jakim kierunku powinniśmy podążać. Mówiąc o łyżce dziegciu, mam na myśli wskazanie barier, a nie wyzwań. Ja takie bariery widzę dwie. Pierwsza to niedobór elastyczności na poziomie rozwiązań legislacyjnych, jakimi samorządy mogą dysponować. A druga, to oczywiście finanse. Padło tu przed chwilą wiele słów o niezadowoleniu wśród mieszkańców, którym proponujemy nowe rozwiązania (...) Psychologia społeczna mówi jasno: obawa przed zmianą najczęściej wynika z lęku przed utratą tego, co mamy. Jak możemy ten lęk zniwelować? Oferując coś w zamian. Jeśli mamy coś oferować to potrzebujemy na to sporego finansowania. Nie ma nic za darmo. To wszystko musi kosztować. Tymczasem my stykamy się z dramatycznym brakiem środków. Jeżeli rozmawiamy w gronie samorządowców, to jest to kolejny truizm. Nie muszę mówić co nam robi „Polski Ład”, w jakiej sytuacji są nasze budżety. To jedna z wielkich barier, która jeżeli nie zostanie rozwiązana na poziomie centralnym, to nie pozwoli na dalszy rozwój. Druga bariera to elastyczność. Jeżeli mówimy o lęku przed zmianą, to zróbmy to krok po kroku, z pewnymi wyjątkami, nie dla wszystkich. Pokażmy, że to może być fajne, wtedy przełamiemy ten opór. Jeżeli przekonujemy się tylko na argumenty, a nie mamy jak przekonać faktami, bo dostępne legislacyjnie rozwiązania są czysto „zero-jedynkowe” to niestety – moim zdaniem – sukcesu nie osiągniemy – mówiła podczas panelu Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

W panelu prezydenckim udział wzięli: Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Gdyni, Adam Wieczorek - wiceprezydent Łodzi, Konrad Fijołek - prezydent Rzeszowa, Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, Mariusz Wołosz - prezydent Bytomia, Agata Wojda - zastępca prezydenta Kielc, Mirosław Kozłowicz - zastępca prezydenta Bydgoszczy, Artur Szymczyk - zastępca prezydenta Lublina, Mikołaj Kostka - zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, Kazimierz Karolczak - przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii // fot. Maurycy Rzeźniczak

Podczas konferencji zainaugurowano funkcjonowanie Komitetu samorządowego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, do którego dołączyła również Gdynia. Ma on za zadanie wyznaczać trendy i cele, a także bezpośrednio rozmawiał o nowej mobilności ze stroną rządową oraz w jasny sposób artykułował priorytety samorządów.

- Pamiętam, gdy dwa lata temu spotkaliśmy się na Kongresie Nowej Mobilności w Lublinie. Wtedy ustawa o elektromobilności była relatywnie świeża. Wierzyliśmy, że pewne rzeczy, które tam są zapisane będą możliwe – w sposób łatwy – do realizacji. Oczywiście to ciążenie, jeżeli chodzi o realizacje tejże ustawy, było i nadal jest po stronie rządowej. Wtedy rozmawialiśmy o perspektywach: jak przygotowujemy się do zmian naszej infrastruktury, do zakupów pojazdów elektrycznych, autobusów elektrycznych (…) Wszyscy samorządowcy na co dzień walczą o to, żeby poprawiać jakość życia swoich mieszkańców. W to wpisuje się również zero- i nisko emisyjny transport. Po tych dwóch latach widzimy, że sprawy po stronie krajowej nie idą w dobrym kierunku. Tej dynamiki nie ma na poziomie wystarczającym, żebyśmy zaspokoili potrzeby naszych mieszkańców. Stąd inicjatywa utworzenia Komitetu samorządowego. Uważam, że w ramach niego wykreujemy wiele propozycji, które – mam nadzieję – zostaną na poziomie krajowym wdrożone – mówił podczas panelu wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.

Dla uczestników kongresu przygotowano liczne prelekcje, debaty oraz warsztaty poświęcone ekologii, ochronie klimatu i rzecz jasna – elektromobilności. Ponadto w sobotę i niedzielę w łódzkiej manufakturze zaprezentowane zostaną aktualnie dostępne modele samochodów elektrycznych. Szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie kongresu, pod adresem: www.kongresnowejmobilnosci.pl oraz na facebooku Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywych.