Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Co nowego

Szkoła w domowym zaciszu

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

11.06.2019 r.

Obowiązek szkolny w Polsce obejmuje dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Niektórzy rodzice decydują się – z różnych powodów – na edukację domową. Rolę nauczyciela dla dziecka stanowią wtedy oni sami lub osoby przez nich wskazane. Podjęcie takiego trybu nauczania jest możliwe także w Gdyni. Pięć gdyńskich szkół od lat prowadzi uczniów w ten właśnie sposób.
 
- Ważne jest, by system edukacji był dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a w pewnych sytuacjach edukacja domowa znakomicie się sprawdza. Także w tym obszarze mamy przygotowaną odpowiednią ofertę - tłumaczy Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Jak do tej pory, edukację domową w Gdyni realizowali uczniowie czterech szkół podstawowych (nr: 8, 10, 17, 28) oraz jedno liceum (XVII LO). Dyrektorzy tych szkół posiadają pełną wiedzę na temat zasad realizowania tego trybu nauczania, a także oferują wsparcie podczas procesu rekrutacji.
 
- Każda gdyńska szkoła jest otwarta na edukację domową i zaprasza serdecznie do korzystania z niej. Jednak to, że dzieci będą skupione wokół tych konkretnych placówek, pozwoli dyrektorom na stworzenie dedykowanej oferty, wspierającej tej model uczenia się. Rodzice będą mogli przy tej okazji utworzyć swojego rodzaju grupę wsparcia, wspólnie pomagając swoim dzieciom w procesie edukacji – mówi Beata Szadziul, naczelnik wydziału polityki rodzinnej Urzędu Miasta Gdyni.


 
Uczniowie, którzy zdecydują się na ten sposób nauki, będą pobierali ją w domu. Nauczycielami staną się ich rodzice lub osoby przez nich wskazane. Sposobem weryfikacji postępów w nauce będzie egzamin, do którego dzieci zobowiązane są przystąpić na koniec roku szkolnego. Zaliczając go, otrzymują promocję do następnej klasy.
 
Aby dziecko mogło rozpocząć edukację domową, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie opinii. Stwierdza się w niej czy dziecko może korzystać z takiej formy edukacji. Może to być poradnia zarówno publiczna, jak i niepubliczna.
 
Posiadając wydaną przez poradnię opinie, należy przedstawić ją dyrektorowi wybranej szkoły wraz z odpowiednimi dokumentami:
- wnioskiem do dyrektora placówki o wydanie zgody na edukację domową,
- oświadczenie o zamieszkaniu ucznia na terenie województwa pomorskiego,
- oświadczenie, że jako opiekun prawny zapewni się dziecku warunki, które umożliwiają mu realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
- zobowiązanie, że uczeń przystąpi do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych.
 
Tego typu wniosek rodzice mogą złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego. Uczące się w domu dziecko pozostaje przypisane do jednej z placówek oświatowych, gdzie może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych czy korzystać ze szkolnych bibliotek.
 
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji do edukacji domowej udziela Wydział Edukacji UM Gdyni pod adresem e-mail wydz.edukacji@gdynia.pl lub numerem telefonu 58 761 77 00.
 
Informacji można szukać również we wspomnianych szkołach, które w Gdyni mają doświadczenie w prowadzeniu uczniów w edukacji domowej:
 
- Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia, tel.: 58 624 84 62,
e-mail: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl
- Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, 81-006 Gdynia, tel.: 58 623 06 33,
e-mail: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl
- Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia, tel.: 58 620 89 78,
e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
- Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia, tel.: 58 665 84 62,
e-mail: sekretariat@sp28.edu.gdynia.pl
- XVII Liceum Ogólnokształcące, ul. 10 lutego 26, 81-364 Gdynia, tel.: 58 620 33 16,
e-mail: sekretariat@XVIIlo.edu.gdynia.pl