Co nowego

Szukamy wykonawcy budowy polany na Babich Dołach

Polana na Babich Dołach to popularnie miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy

Polana na Babich Dołach to popularnie miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy

03.09.2019 r.

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni szuka wykonawcy budowy polany rekreacyjnej na Babich Dołach oraz chętnych do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Popularne miejsce spotkań, o którego przyszłym zagospodarowaniu zdecydowali mieszkańcy, wzbogaci się m.in o urządzenia zabawowe czy stoły piknikowe.
 
Między osiedlem bloków a ul. Rybaków na Babich Dołach rozciąga się teren zielony, którego centralnym miejsce jest polana. Jak mówią mieszkańcy, „od zawsze” to dla nich miejsce spotkań i rekreacji. W czasie konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji zwracali uwagę na potrzebę uporządkowania tej okolicy – zagospodarowania jej tak, by z jednej strony utrzymać jej naturalny charakter, z drugiej poprawić estetykę i zagwarantować „wyposażenie” służące ciekawemu spędzaniu czasu.

- To pewnego rodzaju wyzwanie, bo Babie Doły są dzielnicą z własnym charakterem: kameralną, z dużą ilością naturalnej zieleni, ale też z ogromnym potencjałem turystycznym który warto wykorzystać. Uwzględniliśmy to wszystko pracując z mieszkańcami nad koncepcją zagospodarowania polany bo zależy nam, bo po zakończonej rewitalizacji przyciągnęła jak największą liczbę osób – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przypomina, że w sprawie zagospodarowania polany na Babich Dołach odbył się szereg spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością – i to m.in. w ich efekcie powstał plan zagospodarowania polany. Przewiduje zaaranżowanie miejsca do organizacji grilla, ustawienie urządzeń do zabawy i uprawiania sportu, ale też służących rekreacji, czyli np. leżaków, siedzisk, stołów piknikowych czy wiat na przenośnie toalety i drewno. W planie jest też dosianie trawy, posadzenie niskich roślin, wyznaczenie ścieżek i miejsc postojowych.

- Do 12 września czekamy na zainteresowanych udziałem w przetargu na wykonawcę oraz na oferty zainteresowanych udziałem w przetargu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budową polany – informuje dyr. Maciej Warszakowski. – Szczegóły postępowań można znaleźć na stronie gdynia.pl/bip/lis

  • fot. Aleksander Trafas
  • Fot. Aleksander Trafas