Co nowego

Trasa Kwiatkowskiego „Budową Roku 2008”

Opis alternatywny

22.09.2009 r.

statuetka - budowa roku123Po raz dziewiętnasty Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zorganizował konkurs „Budowa Roku". Najwyższą nagrodę w swej kategorii zdobyła Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni. Nagroda nazywana jest w środowisku "Budowlanym Oskarem".

III etap budowy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymał nagrodę I-stopnia w kategorii „Obiekty drogowo-kolejowe". Inwestycja obejmuje ostatni etap budowy Trasy Kwiatkowskiego, od ul. Morskiej do Obwodnicy Trójmiejskiej. Stanowi przedłużenie realizowanego wcześniej odcinka łączącego Bałtycki Terminal Kontenerowy z ul. Morską. Oprócz dwóch jednokierunkowych dwupasmowych jezdni w obu kierunkach zbudowano też trzy wiadukty drogowe . W ramach zadania wyremontowano 350 m końcowego odcinka istniejącej estakady Kwiatkowskiego oraz przebudowano estakady nad ul. Morską.

Budynek biurowy sześciokondygnacyjny przy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni zdobył nagrodę III stopnia w kategorii „Obiekty biurowe". Znajduje się na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., stanowiącym teren przemysłowy, przeznaczony głównie do obsługi bazy kontenerowej i portu. Jest to budynek o funkcji biurowo-administracyjnej, z wydzieloną częścią usługową.

Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni również otrzymała nagrodę III stopnia, ale w kategorii „Obiekty szkolne i sportowe". Pływalnia mieści się przy ul. Stawnej 4/6 w Gdyni. Stanowi I etap realizacji budowy zespołu sportowego, składającego się z basenu oraz hali sportowej, która w przyszłości znajdować się będzie nad częścią basenową. Wszystkie elementy usługowe obiektu dostępne są już dla osób niepełnosprawnych.

Konkurs jest organizowany corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, z polską osobowością prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji (w tym developerzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych: generalni lub główni. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane jednostkom zgłaszającym. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu PZITB "Budowa Roku" są podane na stronie internetowej www.budowaroku.pl

W obecnej 19. edycji brało udział 61 budów, zgłoszonych przez inwestorów, deweloperów oraz samorządy terytorialne.

Wyniki konkursu tradycyjnie zostały ogłoszone w Dniu Budowlańca. Z tej samej okazji 17 września 2009 r. Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa wręczył Bogusławie i Ryszardowi Marcinkiewiczom, których firma była generalnym wykonawcą budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni oraz trzem inżynierom zaangażowanym w budowę Sea Towers - Wiesławie Kuczkowskiej, Wojciechowi Koziorowskiemu i Piotrowi Żewierżejewowi, medale „Civitas e mari" - „Tym, którzy odważnie realizują marzenia".


Przeczytaj także:

>   Trasa Kwiatkowskiego otwarta!

>   Laureaci Czasu Gdyni z roku 2008


>   Gdynia ma nową pływalnię!