Co nowego

Ulica Hodowlana – zaczynamy prace!

Podpisana została umowa na przebudowę ul. Hodowlanej. Na zdjęciu od lewej: przedstawiciele wykonawcy, firmy STRABAG, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic // fot. Dawid Linkowski

Podpisana została umowa na przebudowę ul. Hodowlanej. Na zdjęciu od lewej: przedstawiciele wykonawcy, firmy STRABAG, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic // fot. Dawid Linkowski

18.11.2019 r.

Gdynia rozpoczyna jedną z trzech istotnych projektów infrastrukturalnych w dzielnicy Witomino. 18 listopada Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni podpisał umowę z Michałem Kubiakiem i Mariuszem Schabem przedstawicielami firmy STRABAG, która zrealizuje inwestycję. Koszt rozbudowy ulicy Hodowlanej wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców to 24,5 miliona złotych.
 
Rozbudowa i główny teren prac na tym etapie to ulica Hodowlana na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do skrzyżowania z ulicami Wielkokacką i Stawną. Inwestycję zrealizuje firma STRABAG, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Okres wykonania robót przewidziany jest na 52 tygodnie od momentu podpisania umowy.
 
- Bardzo się cieszę, że przystępujemy do realizacji kolejnej niezwykle istotnej i długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. To ważny dzień dla mieszkańców Witomina. Zrealizujemy inwestycję, która jest jednym z wiodących ciągów komunikacyjnych dzielnicy. Ważny jest fakt, że jej ostateczna forma powstała w konsultacjach z mieszkańcami. Ta przestrzeń miejska w dzielnicy zyska nowy charakter, o szerokim spektrum, nie tylko drogowym - poprawi się także kanalizacja burzowa, a mieszkańcy skorzystają z nowych chodników, oświetlenia i zieleni. Jestem przekonany, że inwestycja zostanie pozytywnie odebrana przez społeczności dzielnicy - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Umowę na przebudowę ul. Hodowlanej podpisali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz przedstawiciele firmy STRABAG // fot. Dawid Linkowski
 
Zakres prac, objętych umową, obejmuje również przebudowę odcinka ul. II Morskiego Pułku Strzelców oraz budowę zbiornika retencyjnego, wraz prowadzącą do niego drogą. Związane z tym prace oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej uzyskały 85% dofinansowania w ramach projektu unijnego: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

- Inwestycja na ulicy Hodowlanej to pełen zakres infrastrukturalny, nowa nawierzchnia, przebudowa skrzyżowania, oświetlenia, wybudowanie zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji burzowej. Te rozwiązania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, a także retencji w rejonie całej dzielnicy. Mieszkańcom oddamy nowoczesną, komfortową i przyjazną przestrzeń, która jednocześnie poprawi przepustowość na głównych arteriach Witomina - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach inwestycji wykonane zostaną:
-       przebudowa układu drogowego
-       przebudowa oświetlenia,
-       przebudowa sieci wodociągowej wraz z regulacją armatury wodociągowej
-       przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z regulacją wysokościową studni
-       budowa zbiornika retencyjnego
-       przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z regulacją wysokościową studni
-       usunięcie kolizji elektroenergetycznych
-       przebudowa sieci teletechnicznej
-       przebudowa sieci cieplnej
-       przebudowa sieci gazowej
-       nowa przestrzeń zielona (wycinka, adaptacja istniejącej zieleni, nasadzenia drzew liściastych w szpalerach i krzewów, kompozycje z traw ozdobnych, bylin i roślin cebulowych)
-       rozbiórka oraz  budowa elementów małej architektury.
 
Prace związane z powstaniem zbiornika retencyjnego obejmują wykonanie dojazdu do zbiornika częściowo po śladzie istniejącej, utwardzonej nawierzchni Czarnego Szlaku Zagórskiej Strugi. Dalszy odcinek dojazdu (odchodzący od Szlaku w kierunku zbiornika) poprowadzony zostanie zgodnie z założeniami koncepcji dla obszaru ogródków działkowych. Wykonana droga stanowić będzie jedną ze ścieżek dostępnych dla mieszkańców.
 
- Realizacja rozbudowy ulicy Hodowlanej to pierwszy etap inwestycji na tym obszarze. Przed nami jeszcze przrebudowa Chwarznieńskiej i Obwodnica Witomina. Niezwykle ważne duże projekty infrastrukturalne dla miasta. Cieszy mnie kompleksowość właśnie rozpoczynającej się inwestycji. Efekt finalny zdecydowanie wpłynie na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców - dodaje Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta ds. dzielnic oraz radny miasta.

Inwestycja realizowana jest z budżetu miasta przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu unijnego: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W zadaniu jako współzamawiający występują również: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni, współfinansujące przebudowę i demontaż sieci ciepłowniczej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, które współfinansuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a także Polska Spółka Gazownictwa w Tarnowie z oddziałem w Gdańsku, współfinansująca demontaż i przebudowę sieci gazowej.

ul. Hodowlana zostanie przebudowana na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do skrzyżowania z ulicami Wielkokacką i Stawną // fot. Marcin Mielewski