Co nowego

Urząd Pracy wspiera gdyńskich pracodawców

Na zdj. (pierwsza z lewej): Ewa Andziulewicz, dyrektor PUP w Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

Na zdj. (pierwsza z lewej): Ewa Andziulewicz, dyrektor PUP w Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

08.12.2022 r.

Jak przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą uzyskać dofinansowanie do szkoleń dla pracowników? Jak pozyskać stażystę? Co zrobić, aby zatrudnić osobę bezrobotną czy cudzoziemca? Między innymi o tym rozmawiano z gdyńskimi pracodawcami z branży turystyczno-gastronomicznej podczas spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy.


Gdyńscy pracodawcy wiedzą, jak ważne jest podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Niestety czasami nie mają na to środków i nie wiedzą, skąd je zdobyć. Okazuje się, że Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wspiera firmy w finansowaniu różnego rodzaju szkoleń. Oferta jest bogata. Jak ubiegać się o tego typu wsparcie?

W czwartek, 8 grudnia z pracodawcami z branży turystyczno-gastronomicznej spotkali się fachowcy od zatrudnienia, czyli pracownicy gdyńskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Rozmawiano m.in. o podnoszeniu kwalifikacji pracowników, wsparciu w tworzeniu nowych miejsc pracy, zatrudnianiu cudzoziemców oraz możliwościach, jakie daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy.


– Wachlarz ofert, które oferuje Urząd Pracy, jest bardzo szeroki. Z informacji, które płyną do nas z rynku pracy, wiemy, że wielu pracodawców nie orientuje się w tej kwestii. Dlatego organizujemy spotkania informacyjne, na których przybliżamy, jak i z czego można skorzystać, w jakim zakresie czy ile pieniędzy będzie mógł zaoszczędzić pracodawca, korzystając ze wsparcia urzędu – informuje Ewa Andziulewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Co o takich spotkanich myślą osoby związane z branżą turystyczno-hotelarską? 

 – Jako branża hotelarska potrzebujemy wsparcia różnych organizacji – tym bardziej jeśli są to nasze lokalne organizacje – dlatego uważam, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne – mówi Katarzyna Smierzchalska z hotelu Nadmorskiego.

Na spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy poruszono także temat usług EURES dla polskich pracodawców.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz wspiera pracodawców przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim. Informacje te są ogólnodostępne i bezpłatne w przypadku świadczenia ich przez publiczne służby zatrudnienia.

Pracodawcy z Polski również mogą bezpłatnie korzystać z bazy danych na portalu EURES. Znajdą tam m.in. milion zarejestrowanych CV oraz informacje o warunkach życia i pracy w państwach UE/EFTA. Poza tym mogą tam zamieszczać swoje własne oferty.

Podczas spotkania nie mogło też zabraknąć kwestii zatrudnienia cudzoziemców. W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą wojną pojawiło się wiele pytań i zmian w dotychczasowych przepisach. Oto kilka przykładów.

Uczestnicy spotkania w Urzędzie Pracy
Fot. Magdalena Śliżewska

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

  • jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1;
  • jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium RP.

Obywatel Ukrainy może legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy (licząc od dnia wybuchu wojny, czyli 24 lutego br.). Jeśli jednak stąd wyjedzie i nie będzie go ponad miesiąc – traci wcześniejsze uprawnienia wynikające ze specustawy.

Natomiast Federacja Rosyjska została wykreślona z listy państw, dla których wydawane są oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Mogą z nich za to wciąż korzystać obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Rosjanie, którzy pracowali legalnie przed wprowadzeniem zmian, mogą to robić tylko do czasu upływu ważności zezwolenia lub oświadczenia.

Wiecej informacji o ofertach Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni można znaleźć na stronie internetowej instytucji.