Co nowego

Uwaga! Zmiany w ruchu na osiedlu Meksyk

Nowa organizacja ruchu na przebudowywanym osiedlu Meksyk // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Nowa organizacja ruchu na przebudowywanym osiedlu Meksyk // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

09.07.2021 r.

Od poniedziałku, 12 lipca nie będzie możliwy przejazd południową częścią ul. Orzechowej (między ul. Hutniczą a torami PKP) na osiedlu Meksyk w Chyloni. Na placu w pobliżu stacji Gdynia Chylonia oraz na południowej części ul. Orzechowej nie będzie można parkować. Te zmiany są związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji rewitalizacyjnej.


O to, by na osiedlu Meksyk powstała infrastruktura, której brak obniża komfort życia, zadbali sami mieszkańcy. To dzięki ich staraniom i determinacji ta część Chyloni została objęta Gminnym Programem Rewitalizacji. Przewiduje on przebudowę układu drogowego i stworzenie od nowa praktycznie nieistniejącej w tym miejscu przestrzeni publicznej. W drugiej połowie maja podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji i na osiedlu rozpoczęły się prace przygotowawcze. Teraz rusza pierwszy etap przebudowy.

Realizacja inwestycji oznacza zmiany w organizacji ruchu. Od 12 lipca ul. Orzechowa – na odcinku od ul. Hutniczej do torów SKM – będzie zamknięta dla pieszych i samochodów. Nie będzie też możliwości parkowania aut na placu między torami a ul. Hutniczą. Dojście i przejazd na tym odcinku – ulicami Nowodworskiego lub Palmową.

– Prace, które właśnie się rozpoczynają, obejmują powstanie nowej drogi – równoległej do ul. Orzechowej: z chodnikami, oświetleniem i infrastrukturą podziemną. W planach jest również przebudowa południowej części ul. Orzechowej. Zagospodarowany zostanie także teren przy stacji Gdynia Chylonia. Powstaną parkingi, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieci kanalizacyjne. To duży zakres prac i wiążą się z nim zmiany w ruchu – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dlatego proszę mieszkańców osiedla Meksyk, osoby poruszające się tu pieszo czy samochodem, o ostrożność i stosowanie się do nowej organizacji ruchu. To ważne zarówno dla Państwa bezpieczeństwa, jak i sprawnego przebiegu prac.

Podczas przebudowy na osiedlu Meksyk będą obecni pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki miejskiej koordynującej gdyńską rewitalizację. W sprawach związanych z pracami można kontaktować się z Działem Inwestycji LIS: tel. 58 727 39 04 (07), e-mail: 
rewitalizacja@lis.gdynia.pl.

Od poniedziałku, 12 lipca każdy mieszkaniec rewitalizowanego osiedla będzie mógł porozmawiać o zmianach w dzielnicy. Wszystko w specjalnym punkcie konsultacyjnym. Będzie on działać przy ul. Hutniczej – w pobliżu siedziby straży pożarnej. Dwa razy w tygodniu będzie tam dyżurować pracowniczka Laboratorium Innowacji Społecznych, by wyjaśnić nurtujące mieszkańców kwestie, rozwiać wątpliwości, przyjąć uwagi i sugestie.

Punkt konsultacyjny będzie czynny:

 • w poniedziałki: 12 i 26 lipca w godz. 16.00-18.00,
 • w środy: 15, 22 i 29 lipca w godz. 9.00 -11.00.

Nie trzeba się umawiać, ale ponieważ spotkania wciąż odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i zachowanie bezpiecznego dystansu), może okazać się, że na rozmowę trzeba będzie chwilę poczekać.
 
Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Nowa organizacja ruchu na przebudowywanym osiedlu Meksyk // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych