Co nowego

Uwiecznij modernizm w kadrze

Fragment fotografii, która w ubiegłym roku zdobyła I nagrodę // fot. Radek Radziejewski

Fragment fotografii, która w ubiegłym roku zdobyła I nagrodę // fot. Radek Radziejewski

19.07.2021 r.

Modernistyczna architektura Gdyni to wdzięczny temat do fotografowania. Wiedzą o tym organizatorzy konkursu „Gdyński Modernizm w Obiektywie”, którzy już po raz jedenasty zapraszają pasjonatów i zawodowców do nadsyłania interesujących zdjęć. W tym roku prace składać można w sześciu kategoriach, a termin ich nadsyłania upływa 17 sierpnia.


Już od przeszło dekady konkurs fotograficzny „Gdyński Modernizm w Obiektywie” przypomina mieszkańcom czym jest modernizm i promuje walory estetyczno-architektoniczne unikatowego, modernistycznego Śródmieścia Gdyni.

Dziesięć dotychczasowych edycji konkursu przyniosło wiele fantastycznych prac. Zdjęcia te stanowią nie tylko przykłady fotograficznego kunsztu, ale także dokumentują historię gdyńskiej architektury modernistycznej i tego, jak zmieniała się i na nowo piękniała w drugiej dekadzie XXI wieku. Nadszedł moment, by do tego jakże bogatego katalogu dołożyć kolejne znakomite prace.

Gdyński Szlak Modernizmu i Agencja Rozwoju Gdyni po raz jedenasty już zapraszają do nadsyłania fotografii do konkursu. W tegorocznej edycji przewidziano sześć kategorii. Są to:

 • „Forma i Światło” (FŚ) – forma, geometria architektury modernistycznej w Gdyni, w zestawieniu z grą światłocieni, w tym zarówno forma bryły architektonicznej, jak i wnętrza modernistyczne.
 • „Detal Modernizmu” (DM) – detal architektoniczny z obszaru Gdyni z podkategorią „Detal Drewniany Modernizmu” (DDM), w której przyznana zostanie nagroda specjalna – ufundowaną „Wytwórnię Pomysłów Studniak”. Nagroda ma na celu promowanie ochrony dziedzictwa historycznego, w tym ginących, często wyrzucanych i niszczonych modernistycznych okien oraz skrzydeł drzwiowych z okresu międzywojnia.
 • „Modernizm w podróży” (MWP) – architektura modernistyczna spoza Gdyni, w tym ikony modernizmu w Polsce i Europie.
 • „Portret Kamienicy Modernistycznej” (PKM) – seria od 3 do 5 fotografii jednego wybranego, obiektu, będącego jego oryginalnym "portretem", fotograficzną impresją, opowieścią o gdyńskiej architekturze. W zestawie powinno się znaleźć minimum jedna fotografia detalu oraz wnętrza, a także sylwetka bryły lub jej fragment.
 • „Modernizm 2 poł. XX w.” (MOP) – kadry architektury funkcjonalnej Gdyni oraz Trójmiasta w okresie powojennym – w tym 2. poł XX. w.
 • „Architektura i Życie Miasta” (AŻM) – dokumentacja architektury publicznej miasta oraz życia „między budynkami”; np. kadry zastanych aktywności ludzkich na tle lokalnej architektury oraz przestrzeni publicznych miast (np. place, parki, skwery, aleje, chodniki, woonerf).

Do każdej z kategorii można nadesłać nie więcej niż 5 zdjęć. Wyjątkiem jest kategoria „Detal Drewniany Modernizmu”, do której można zgłosić dwie dodatkowe fotografie.

Wyróżnienie, kat. Forma i światło, fot. Małgorzata Szura-Piwnik
Jedna z ubiegłorocznych prac, wyróżniona w kategorii "Forma i światło" // fot. Małgorzata Szura-Piwnik

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przedłożyć ją komisji. Można zrobić to na dwa sposoby:
 • osobiście: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00 w biurze projektów Agencji Rozwoju Gdyni, pl. Grunwaldzki 2 w Gdyni.
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem portalu transferu danych WeTransfer.com na adres e-mail: konkurs@arg.gdynia.pl. Należy dołączyć do prac plik z wypełnioną, podpisaną i następnie zeskanowaną kartą zgłoszeniową.

Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 17 sierpnia 2021 roku o godzinie 16:00.

Na autorów najlepszych prac czekają wartościowe nagrody. Jury wyłoni trzy najlepsze fotografie spośród wszystkich nadesłanych. Ich autorzy otrzymają:
 • I nagroda: 1 500 zł, książka oraz zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
 • II nagroda: 750 zł, książka oraz zestaw pamiątek Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
 • III nagroda: vouchery o łącznej wartości 500 zł do 2-3 restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni, książka/album o architekturze oraz pamiątki Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.

Ponadto wyróżnione zostaną najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach. Ich autorzy otrzymają albumy o modernizmie oraz pamiątki Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Swoją nagrodę przyzna także publiczność oraz partnera konkursu – Wytwórnia Pomysłów Studniak.

Fotografie zgłoszone w każdej z kategorii oceniać będzie jury w składzie:
 • Bartłomiej Ponikiewski - fotograf architektury, w tym gdyńskiego modernizmu (sesje dla Miejskiej Konserwatora Zabytków w Gdyni),
 • Renata Dąbrowska – utytułowana twórczyni, fotografka współpracująca m.in. z „Wprost”,„Polityką”, „Dużym Formatem”, „Tygodnikiem Powszechnym”, wykłada w Sopockiej Szkole Fotografii WFH,
 • Maurycy Śmierzchalski – fotograf profesjonalny, założyciel oraz wykładowca w szkole Frames Studium Fotografii w Gdyni, autor,
 • Jacek Debis - przedstawiciel organizatora, współtwórca konkursu, Agencja Rozwoju Gdyni,
 • Maja Potrykus - sekretarz konkursu, Agencja Rozwoju Gdyni.

Prace wyróżnionych uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie fotograficznej podczas Weekendu Architektury w dniach 26-31 sierpnia 2021.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową znaleźć można na stronie Agencji Rozwoju Gdyni w zakładce „do pobrania”.

Wyróżnienie, kat. Modernizm Abrahama i Lipowej, fot. Dariusz Wojtała
Jedna z ubiegłorocznych prac, uhonorowana wyróżnieniem w kategorii "Modernistyczna Abrahama i Lipowa" // fot. Dariusz Wojtała