Co nowego

W walce o lasy. Apel prezydentów Trójmiasta

Na zdj. wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz // fot. Magda Śliżewska

Na zdj. wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz // fot. Magda Śliżewska

19.08.2022 r.

W piątek, 19 sierpnia prezydenci Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski oraz wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz spotkali się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, aby wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o rezygnacji z międzynarodowego certyfikatu dotyczącego gospodarki leśnej. 

 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku poinformowała, że rezygnuje z certyfikacji gospodarki leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (FSC). W związku z tym wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Sopotu Jacek Karnowski spotkali się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, aby wyrazić stanowczy sprzeciw wobec tej decyzji.
 
Certyfikat FSC, niezależnego podmiotu wyrównującego standardy w dziedzinie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, daje potwierdzenie legalności pozyskiwanego surowca, stanowi zabezpieczenie i potwierdzenie, że Lasy Państwowe dbają o walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne, tak ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
 

– Dziś spotkaliśmy się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, by walczyć o każde drzewo. W imieniu każdego gdynianina, sopocianina czy gdańszczanina, ale także w imieniu przyszłych pokoleń. Dlatego że dziś walczymy o to, aby nie rezygnowano z międzynarodowego certyfikatu, który jest pewną formą kontroli nad tym, co dzieje się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – mówił podczas konferencji Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Prezydenci Trójmiasta – Wojciech Szczurek, Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski podpisali również apel o odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną.
 
Czytamy w nim m.in.:
 
– Decyzja Lasów Państwowych o rezygnacji z zasad i ograniczeń wynikających z posiadania certyfikatu FSC może prowadzić do nasilenia wycinek drzew na terenach lasów i parków krajobrazowych. Sprzeciwiamy się również wobec prowadzenia zabiegów gospodarczych na powierzchniach referencyjnych, pełniących istotną rolę w procesie ochrony różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczego na terenie naszego województwa, zwłaszcza w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnie referencyjne są przykładami istniejących ekosystemów dotychczas wyłączonych z gospodarki leśnej.

Dotychczasowa certyfikacja stanowiła jeden z filarów tworzenia planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z poszerzeniem obszarów objętych ochroną rezerwatową i gwarancję zachowania cennych ekosystemów. Ze względu na przepuszczalność gleb piaszczystych oraz niedobór wody opadowej, lasy w naszym regionie są bardzo wrażliwe na zmiany klimatu. Certyfikacja FSC pozwala na weryfikację działań przez rzetelny podmiot międzynarodowy w zakresie gospodarki leśnej i monitorowania stanu lasów zgodnie z wiarygodną metodyką zbierania danych.

Odejście od zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk w gospodarce leśnej stwarza zagrożenie pogłębienia procesu utraty przyrodniczych walorów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  Stanowczo sprzeciwiamy się rezygnacji z tych standardów oraz oczekujemy powrotu do międzynarodowej certyfikacji!
Cały apel prezydentów znajduje się w załączniku poniżej.

Na zdj. (od lewej): prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i wiceprezydent Gdynia Bartosz Bartoszewicz // fot. Magda Śliżewska
Na zdj. (od lewej): prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz // fot. Magda Śliżewska