Co nowego

Węzeł Karwiny. Jest porozumienie z koleją

Zdjęcie lotnicze fragmentu dzielnicy Karwiny ze stacją PKM Gdynia Karwiny, fragmentem ul. Wielkopolskiej i budynkami

Nowoczesny węzeł komunikacyjny na Karwinach nie koliduje z planami PKP PLK, fot. Michał Puszczewicz

14.07.2021 r.

Plany Gdyni dotyczące budowy Węzła Karwiny nie kolidują z planami dobudowy kolejnych torów kolejowych. Podczas spotkania władz miasta w Warszawie z m.in. przedstawicielami PKP PLK i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ustalono szczegóły porozumienia, które ma zostać zawarte w sprawie drugiego etapu rozbudowy strategicznego węzła komunikacyjnego.

Podjęto kluczowe decyzje dotyczące współpracy przy dalszym rozwoju kolei w obszarze m.in. gdyńskich Karwin. Treść przyszłego porozumienia udało się ustalić podczas spotkania, w którym udział wzięli m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, dyrektor Regionu Północnego CRI Andrzej Osipow, wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna oraz prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Grzegorz Mocarski.

Wśród kluczowych ustaleń znalazło się zapewnienie o wpisaniu rozbudowy wiaduktu w Karwinach do programu „Funduszy Europejskich dla Pomorza” ze statusem działania priorytetowego przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Węzeł nie koliduje z dodatkowymi torami


Jedną z najważniejszych informacji jest też potwierdzenie, że działania prowadzone obecnie przez gdyński samorząd w związku z budową Węzła Karwiny w żaden sposób nie kolidują z przyszłościowymi planami dotyczącymi dobudowy nowych torów kolejowych (tzw. czwartego toru), a także przy ich realizacji nie będą ingerowały w nową infrastrukturę.

Oznacza to, że projekt obecnych prac został przygotowany w sposób umożliwiający integrację działań inwestycyjnych, a nowy węzeł na terenie Gdyni będzie mógł sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającego się Portu Gdynia i rosnącego ruchu pasażerskiego w całym obszarze metropolitalnym.

Prezydent Wojciech Szczurek podczas spotkania zadeklarował, że gdyński samorząd weźmie udział w kosztach przedsięwzięcia do kwoty 10 milionów złotych.

- Realizacje inwestycji o znaczeniu strategicznym, które bardzo silnie ingerują w tkankę miejską wymagają wrażliwości, a także partnerskiego podejścia wszystkich stron zaangażowanych w proces. To bardzo budujące spotkanie, które pokazało przyszłość jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Gdyni z myślą o wyzwaniach transportowych na wiele lat do przodu – podsumował Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Inwestycja, która zmieni przyzwyczajenia transportowe


Przypomnijmy, że budowa Węzła Karwiny jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w ostatnich latach przez gdyński samorząd. W 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą prac, która opiewa na ponad 100 milionów złotych. Zakres prac, które będą trwa przez najbliższe dwa lata obejmuje m.in. kompleksową przebudowę odcinka ul. Wielkopolskiej, budowę ul. Strzelców, dwóch pętli autobusowych, a także inwestycję w rozwój infrastruktury technologicznej.

- Wiele miesięcy niezwykle złożonych prac projektowych, a także uzgodnień z naszymi partnerami doprowadziło do momentu, w którym prace budowlane będą zmieniały przestrzeń naszego miasta każdego dnia, wpływając na jakość codziennego życia gdynian. Działania związane z drugim etapem inwestycji to z jednej strony kolejne środki europejskie dla naszego miasta, ale również rozwój infrastruktury kluczowej o znaczeniu wojewódzkim i ogólnopolskim - mówił Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W czerwcu tego roku wykonawca prac związanych z pierwszym etapem budowy Węzła Karwiny przystąpił już do przygotowywania zaplecza budowy.