Co nowego

Więcej pieniędzy na gdyńskie szkoły

 Od lewej: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego   w trakcie podpisania aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska.

Od lewej: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego w trakcie podpisania aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska.

Stopka UE

O blisko trzy i pół miliona złotych wzbogacą się szkoły zawodowe w Gdyni. To dzięki podpisanemu dzisiaj aneksowi zwiększającemu dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.


Dodatkowe pieniądze posłużą podniesieniu jakości kształcenia oraz dostosowaniu oferty gdyńskich szkół zawodowych do realnych potrzeb dzisiejszego rynku pracy. Uczniowie skorzystają z poszerzonej oferty edukacyjnej obejmującej w szczególności podnoszenie umiejętności praktycznych, znajomości technik informacyjnych czy naukę języków obcych. To dzięki podpisanemu dzisiaj aneksowi do umowy o dofinansowaniu projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”. Wysokość dodatkowych środków to 3 409 913,44 zł.

- Patrząc na cele rozwojowe miasta mamy świadomość, że bez rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego nie będziemy mogli dalej konsekwentnie zmieniać struktury gospodarczej miasta - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Dzisiaj rynek bardzo mocno oczekuje dobrze wykwalifikowanych kadr. Żeby to było możliwe potrzeba nam nowoczesnej infrastruktury. Nowa jakość warunków edukacji, nowowczesne pomoce naukowe i system pracy w szkole to coś, co może powodować, że młodzi gdynianie i mieszkańcy pomorza chętniej skorzystają z rozbudowanej oferty szkół zawodowych - dodaje.

W podpisaniu dokumentu udział wzięli Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Mieczysława Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

- Wspólnie z prezydentem Gdyni, szkołami zawodowymi, ale też z biznesem chcieliśmy zbudować kooperację. I tak też się stało - mówi Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa pomorskiego.- Wypracowaliśmy sieć szkół zawodowych, które z jednej strony będą atrakcyjne dla młodzieży, z drugiej będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy, a po trzecie, nie będą ze sobą niepotrzebnie konkurowały - mówi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego - Jest to największy projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynoszący ponad 58 mln zł. Dzisiaj zwiększyliśmy dofinansowanie o blisko 3,5 mln zł. A więc Gdynia z tego ogólnego tortu wzięła największy kęs - dodaje.

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” obejmuje 5 szkół zawodowych w mieście. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2016 r.

- Cztery lata temu przystąpiliśmy do projektu, w ramach którego Gdynia otrzymała największe w skali województwa dofinansowanie na rozwój, wyposażenie i zmiany w szkołach zawodowych. Za nami realizację w 3 szkołach. W Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z jednej strony wykonywaliśmy projekt unijny, a z drugiej projekt finansowany ze środków miasta, za które wybudowaliśmy m.in. nową aulę. Dwie pozostałe szkoły, które w tym roku otrzymały zupełnie nowe wyposażenie i budynki to Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, gdzie powstał nowy pawilon kolejowy z symulatorami zarządzania ruchem oraz Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, gdzie zbudowano m.in. pracownię gastronomiczne i hotelowe - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Przypomnijmy, że przyszły rok to budowa nowego skrzydła „chłodniczaka” wraz z nowymi pracowaniami oraz rozbudowa o część warsztatową CKZiU nr 1 - dodaje.

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych przy ul. Morskiej 186


Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych wzbogacił się o nowy budynek tzw. poligon transportu kolejowego. W budynku głównym szkoły wyremontowano i kompleksowo wyposażono w specjalistyczne pomoce dydaktyczne pracownie zawodowe, w tym pracownię: sterowania ruchem kolejowym, dróg i taboru kolejowego, przewozów kolejowych, zintegrowanych procesów spedycyjno-logistycznych oraz językową. Budynek przystosowano także do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Ponadto w szkole prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe na stanowisko technik spedytor.

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych przy ul. Morskiej 77

W ramach projektu w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych powstał szereg sal dydaktycznych, w tym pracownie technologii gastronomicznej, sali konsumenckiej, pralnie, magazyn (chłodnia), 2 pracownie obsługi turystycznej, pracownia turystyczno-geograficzna, 2 pracownie do nauki języków obcych, pracownia hotelarska, pracownia obsługi w hotelarstwie, pracownia obsługi gości. Wszystkie zostały kompleksowo wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Budynek dostosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.

Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska.

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych przy al. Zwycięstwa 194


W Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2 pomieszczenia zaadaptowano na pracownie zawodowe. Kompleksowo wyposażono w specjalistyczne pomoce dydaktyczne 2 pracownie ekonomiczno-rachunkowe, pracownię techniki biurowej, firmę symulacyjną oraz 2 pracownie komunikacji w języku obcym. Budynek dostosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Ponadto, prowadzony jest kwalifikacyjny kurs zawodowy na stanowisko technika ekonomisty.

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48

Opracowano dokumentację projektową. Zakończenie robót budowlanych jest zaplanowane na sierpień 2019 r. Z kolei od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie będą mieli możliwość korzystania z nowych, wyposażonych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne pracowni.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Morskiej 79

Trwa etap projektowania. Zakończenie robót budowlanych i wyposażenia pracowni specjalistycznych przewidziano na sierpień 2020 r.

Wartość całkowita projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” to 58 105 724,88 zł. Z kolei całkowita kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020 wynosi 45 236 452,72. RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 11.10.2018 17:10
  • ikona

    Autor: _Jan Ziarnicki (j.ziarnicki@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.04.2019 15:27
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona

Najnowsze