Co nowego

Witaminacja: zastrzyk kultury i sąsiedzki piknik

na zdjęciu fragment muralu na ul. Nauczycielskiej, otrzymany jest w jasnych kolorach, na pierwszym planie kolorowe serca i napis: mieszkańcy nazywają je: 'wyspą w lesie', 'sercem lasu'

Na zdjęciu sąsiedzki mural na ul. Nauczycielskiej, teraz pora na ul. Widną 8//fot. Jacek Klejment

15.06.2022 r.

To nie będzie tylko sąsiedzki piknik, ale to przede wszystkim cykl warsztatów kulturalno-artystycznych, opartych na działaniach partycypacyjnych mieszkańców Witomina. 24 czerwca wydarzenie „Witaminacja: zastrzyk kulturalny na Witominie” doda sąsiadom i przyjaciołom z Witomina sporo weny i energii do działania.
Wydarzenie zwieńczy prowadzone dotąd działania, w tym zajęcia twórcze oraz warsztaty filmowe dla młodzieży (Dom Filmowy) prowadzone pod kierunkiem animatorek z Fundacji Wordewind. W ramach projektu uczestnicy z różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) biorą udział w warsztatach:
  • audialnych zakończonych stworzeniem mapy dźwiękowej – audioprzewodnika po dzielnicy Witomino;
  • miejskiego designu zakończonych stworzeniem muralu na ul. Widnej 8 i uroczystym jego odsłonięciem;
  • realizacji krótkich form filmowych, zakończonych stworzeniem filmu dokumentalnego o mieszkańcach Witomina;
  • fotograficznych, zakończonych współtworzoną przez mieszkańców wystawą portretów;
  • animacji kultury zakończonych realizacją własnego projektu przez młodzież z witomińskiego liceum;
  • warsztatach audiowizualnych, dotyczących wizji przyszłości dzielnicy, zakończonych realizacją animacji poklatkowych.
W ramach pikniku sąsiedzkiego zaplanowano ponadto: kino plenerowe, a w nim pokaz „Filmu balkonowego” w reż. Pawła Łozińskiego, koncert Jana Babińskiego, grę miejską i warsztaty rodzinne.

Wydarzenie odbędzie się przy ul. Widnej 8, gdzie mieści się SPOT Młodorośli.

Organizatorami wydarzenia są Dom Filmowy & Fundacja Młodorośli.
Projekt współfinansowany z budżetu miasta.

Dotychczasowe działania w projekcie dla Witomina realizowała fundacja Fordewind w ramach Projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.