Co nowego

Wizyta ambasadora Mołdawii w Gdyni

Od lewej: Ambasador Republiki Mołdawii Igor Bodiu, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, Konsul Honorowy Republiki Mołdawii Jacek Tymiński. // fot. Kamil Złoch

Od lewej: Ambasador Republiki Mołdawii Igor Bodiu, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, Konsul Honorowy Republiki Mołdawii Jacek Tymiński. // fot. Kamil Złoch

17.09.2021 r.

Ambasador Republiki Mołdawii – Igor Bodiu był dziś gościem Katarzyny Gruszeckiej-Spychały – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. Podczas spotkania towarzyszył mu Jacek Tymiński – konsul honorowy Republiki Mołdawii. Rozmowa dotyczyła m.in współpracy gospodarczej w naszym regionie.


W liście do ambasadora Igora Bodiu prezydent Wojciech Szczurek wyraził gotowość do współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Mołdawii w Gdańsku:
 
Szanowny Panie! 

W związku z oficjalnym otwarciem Konsulatu Honorowego Republiki Mołdawii w Gdańsku proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji przedsięwzięć związanych ze współpracą polsko-mołdawską w naszym regionie.    
                   
Jestem przekonany, że działalność konsulatu pozytywnie wpłynie na stosunki między Polską a Mołdawią, ułatwiając wymianę doświadczeń i relacje gospodarcze, naukowe czy turystyczne. Jednocześnie pragnę zapewnić, iż Gdynia oferuje gotowość do współpracy z kierowaną przez Pana placówką i jest otwarta na propozycje wspólnych przedsięwzięć. Łączę wyrazy szacunku i życzę Panu wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia zaszczytnej funkcji konsula honorowego.  

Z poważaniem,

Wojciech Szczurek

 
Igor Bodiu pełni funkcję ambasadora Mołdawii od 2020 roku. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem. Ukończył Państwowy Uniwersytet Mołdawski na Wydziale Historii i Nauk Politycznych oraz Krajową Szkołę Studiów Politycznych i Administracyjnych. Do 2020 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w Republice Mołdawii. W latach 2010-2015 piastował funkcję ambasadora tego kraju w Azerbejdżanie i Gruzji.
 
Jacek Tymiński jest konsulem honorowym Republiki Mołdawii w województwie pomorskim od 2020 roku. Urodził się 20.07.1966 roku w Gdańsku, ale przez większość życia mieszka w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie w Oslo. Od ponad 10 lat jest członkiem Polskiego Związku Maklerów Okrętowych, a w 2021 roku ponownie został jego przewodniczącym. Ponadto kontynuując bliskie kontakty z macierzystym Wydziałem Ekonomicznym w Sopocie, w latach 2014-2019 był członkiem Rady Programowej tegoż wydziału. Jako przedsiębiorca jest też członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2021 roku należy do Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce.

  • Ambasador Republiki Mołdawii Igor Bodiu, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, Konsul Honorowy Republiki Mołdawii Jacek Tymiński podczas spotkania. // fot. Kamil Złoch
  • Ambasador Republiki Mołdawii Igor Bodiu i Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała. // fot. Kamil Złoch
  • Ambasador Republiki Mołdawii Igor Bodiu. // fot. Kamil Złoch