Co nowego

Wskaż lokalizację czujnika powietrza

Gdynia z lotu ptaka, fot. Marek Sałatowski

Gdynia z lotu ptaka, fot. Marek Sałatowski

14.03.2018 r.

Do 19 marca mieszkańcy Gdyni mogą wskazywać miejsca, w których zostanie zainstalowanych pięć czujników powietrza typu Airly. W czerwcu będziemy mogli wskazać miejsca montażu innych, wyprodukowanych we współpracy z firmą Excento z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej i testowanych obecnie przez Fundację ARMAAG.
 
W Gdyni działają obecnie trzy stacje Państwowego Monitoringu Środowiska – na ulicy T. Wendy, ulicy Szafranowej i ulicy Porębskiego. Są one zarządzane przez Fundację ARMAAG, założoną przez trójmiejskie samorządy. Stacje pomiarowe, aby stać się częścią takiego systemu, muszą spełnić szereg rygorystycznych warunków. Warunki te precyzuje norma PN-EN 12341:2014 (powietrze atmosferyczne - Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego). Rozszerzenie sieci pomiarowej, wskazującej stan powietrza, którym oddychamy, jest ważne z punktu widzenia każdego mieszkańca Gdyni. Na początku lutego informowaliśmy szeroko o projekcie nowego czujnika powietrza, który kosztując wielokrotnie mniej niż stacje pomiarowe ARMAAG będzie równie miarodajny. Obecnie również społecznicy z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej zaproponowali zainstalowanie w Gdyni 5 czujników i zaprosili gdynian do wskazywania propozycji ich lokalizacji.

Cieszymy się z tego, że zaproszono mieszkańców do wskazywania miejsc dla czujników jakości powietrza. Warto przypomnieć, że aktualnie trwają testy urządzeń pomiarowych, skonstruowanych przez firmę Excento z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, które Gdynia ma zamiar wykorzystać. Czekamy na wyniki testów prowadzonych od kilku miesięcy, które mają potwierdzić,  że ich wskazania są miarodajne. W przeciwieństwie do amatorskich czujników sposób dokonywania pomiarów gwarantuje, że odczyty będą zgodne z normami środowiskowymi, wskazanymi przez Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska.” – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. 
Dzięki nim, dużo niższym kosztem niż dotychczas, będzie można zagęścić sieć stacji ARMAAG. W wyniku przeglądu dostępnych miejsc, przyjęto wstępnie, iż czujniki będą instalowane w miejscach, gdzie znajdują się syreny alarmowe miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania. Syreny znajdują się w 36 miejscach na terenie całego miasta, a czujniki jakości powietrza zostaną na początek zainstalowane w co najmniej 10 lokalizacjach. W kwietniu zapytamy mieszkańców o miejsca, w których w pierwszej kolejności powinny być zamontowane czujniki.

Stan powietrza w Gdyni jest bardzo dobry, od 18 lat mieszkańcy mogą korzystać z dotacji na wymianę pieców. Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków. Gdynia dotuje także zakup i montaż odnawialnych źródeł energii takich jak pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, mikrosiłownie wiatrowe. Termomodernizacja budynków miejskich, głównie szkół, przedszkoli i siedzib instytucji miejskich to kolejne działanie, zmniejszające zapotrzebowanie na energię cieplną. Dzięki takim działaniom emisja CO2 maleje, do czego przyczyniają się też trolejbusy. Mamy jeszcze około 2200 pieców węglowych, ale z roku na rok ta liczba się zmniejsza. Dodatkowe czujniki nie poprawią jakości powietrza, ale dają nadzieję, że więcej mieszkańców zrozumie, jak ważne są kwestie ograniczania emisji zanieczyszczeń i włączy się w te działania.” – dodaje wiceprezydent Michał Guć.