Co nowego

Wspólna walka o klimat - Centrum Designu w projekcie UE

Kolaż: na zdj. u góry budynek PPNT w Gdyni z napisem Gdynialnie, na dole zdj. Ursuli von der Leyen - przewodniczącej Komisji Europejskiej na tle flagi UE.

Centrum Designu w projekcie KE // mat. PPNT i CD

18.12.2020 r.

Gdynia to miasto odpowiedzialne klimatycznie i przyjazne mieszkańcom. Centrum Designu - członek BEDA - uczestniczy w procesie projektowania ram New European Bauhaus. A wszystko po to, aby wspólnie sprostać licznym wyzwaniom klimatycznym.


New European Bauhaus to wyjątkowa inicjatywa, ogłoszona w sierpniu 2020 roku przez Ursulę von der Leyen - przewodniczącą Komisji Europejskiej - mająca na celu zapoczątkowanie głębokiej odnowy Europy poprzez zaangażowanie do działania architektów, artystów, inżynierów i projektantów. Podobnie, jak w 1919 roku, kiedy to zapoczątkowano oryginalny Bauhaus, także dziś świat stoi przed obliczem licznych wyzwań, przede wszystkim klimatycznych.

New European Bauhaus ma ponownie prowadzić do pozytywnych zmian. Drogą do tej odnowy ma być między innymi European Green Deal, czyli inicjatywy polityczne Komisji Europejskiej, prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Drugą składową jest Renovation Wave Strategy - strategia optymalizacji energooszczędności budynków. 

- Gdynia opiera swoją tożsamość na byciu miastem innowacyjnym i przyjaznym mieszkańcom. To symbol modernizmu nie tylko w architekturze, ale także w podejściu do wielu ważnych zagadnień. Od lat w Gdyni podejmowane są działania mające na celu spowolnienie katastrofy klimatycznej oraz redukcję skutków zmian klimatycznych. Jednym z takich działań jest np. rozszerzanie terenów zielonych, które latem w naturalny sposób pomagają obniżyć temperaturę powietrza oraz lepiej gospodarować zasobami wody deszczowej, jednocześnie służąc wszystkim jako miejsce rekreacji - informuje Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
 

Rola Centrum Designu


Centrum Designu jako członek Biura Europejskich Stowarzyszeń Projektowych (The Bureau of European Design Assotiations, BEDA) partycypuje w fazie budowania inicjatywy New European Bauhaus, poprzez zabieranie głosu między innymi w dyskusjach podczas BEDA Open Doors. BEDA od początku ściśle współpracuje w tym zakresie z Komisją Europejską.

Bezpośredni wyraz tego dialogu stanowiło BEDA Forum, które odbyło się 10 grudnia 2020, a podczas którego prowadzono dyskusję z reprezentantami komisji na temat kształtu i wpływu jaki powinna mieć inicjatywa.

- W 2021 czekają nas kolejne kroki we wspólnym budowaniu tego wyjątkowego ruchu. Już w styczniu ruszy strona internetowa poświęcona inicjatywie. W drugiej połowie roku ma także zostać ogłoszony nabór. Będzie to 5 lokalizacji w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie prototypowo testowane będą założenia tego ruchu. Każdy z projektów ma powstać w duchu zrównoważonego rozwoju, łącząc przy tym technologię, kulturę i sztukę z lokalnymi uwarunkowaniami - tłumaczy Paulina Kisiel, kierownik Centrum Designu i członek rady BEDA Board.

Grafika Komisji Europejskiej: A new european Bauhaus. A more beautiful and humane world. Good design improves lives.
Grafika Komisji Europejskiej // mat. UE

Więcej informacji o New European Bauhaus można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej New European Bauhaus.

 
Źródło: Centrum Designu