Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Co nowego

Zdajesz maturę? Musisz to wiedzieć!

Tegoroczne egzaminy dojrzałości będą różnić się od tych z lat poprzednich. Fot. Pixabay

Tegoroczne egzaminy dojrzałości będą różnić się od tych z lat poprzednich. Fot. Pixabay

Pierwsza połowa maja to tradycyjnie czas matur. Jednak tegoroczne egzaminy dojrzałości będą różnić się od tych z lat poprzednich. Powód? Abiturientami będą uczniowie, którzy skończyli ośmioletnie szkoły podstawowe oraz czteroletnie licea. Druga grupa uczniów to ci, którzy kończą czteroletnie technika i są absolwentami gimnazjów. Co się dla nich zmieni w nowej formule matur, czego mogą się spodziewać, kto może liczyć na poprawkę, a kto nie? Sprawdzamy! 

W roku szkolnym 2022/2023 do egzaminu maturalnego w Gdyni przystąpi 2216 uczniów (dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej) uczących się w 11 liceach ogólnokształcących, w 6 szkołach zawodowych oraz w 1 liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W 2023 roku do egzaminu dojrzałości absolwenci przystąpią w dwóch formułach:  

 • w Formule 2023 - do egzaminu maturalnego przystępują absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którzy są absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, 
 • w Formule 2015 - do egzaminu dojrzałości przystępują absolwenci czteroletniego technikum, są to absolwenci gimnazjum. 

Czym różnią się Formuła 2023 i Formuła 2015? Przede wszystkim podstawą programową oraz zakresem materiału. W czasach, gdy funkcjonowały gimnazja, nauka w liceum trwała trzy lata. Po likwidacji gimnazjów  - cztery. Spowodowało to zmianę podstawy programowej i oznacza, że licealiści i absolwenci techników otrzymają inne arkusze egzaminacyjne. Tegoroczny egzamin maturalny zostanie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które są znane zarówno nauczycielom, jak i uczniom od lutego 2022 roku. W tym roku absolwenci szkoły dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego przystępujący do egzaminu w Formule 2023 mają obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, jako przedmiotu dodatkowego. 

Harmonogram matur, czyli co i kiedy? 

Harmonogram egzaminów pisemnych dla wszystkich zdających w 2023 roku jest taki sam bez względu na jego formułę. 

Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się: 

 • 4 maja 2023 (czwartek) o godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy), 
 • 5 maja 2023 (piątek) o godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy), a o godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy), 
 • 8 maja 2023 (poniedziałek) o godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy). 

Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym rozpocznie się: 

 • 8 maja 2023 (poniedziałek) o godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony), 
 • 9 maja 2023 (wtorek) o godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny), a o godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony), 
 • 10 maja 2023 (środa) o godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny), 
 • 11 maja 2023 (czwartek) o godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny), 
 • 12 maja 2023 (piątek) o godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny), 
 • 15 maja 2023 (poniedziałek) o godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony), 
 • 16 maja 2023 (wtorek) o godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy), 
 • 17 maja 2023 (środa) o godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), 
 • 18 maja 2023 (czwartek) o godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny), 
 • 19 maja 2023 (piątek) o godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony), 
 • 22 maja 2023 (poniedziałek) o godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony), a o godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),  
 
23 maja 2023 (wtorek): 
 • o godz. 9.00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy), 
 • o godz. 10.35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), 
 • o godz. 12.10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), 
 • o godz. 13.45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), 
 • o godz. 15.20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony), 
 • o godz. 16.55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony). 

W tym roku zostaną przywrócone – po spowodowanej pandemią przerwie - egzaminy ustne z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowych, języka kaszubskiego, języka łemkowskiego. Szczegółowe harmonogramy egzaminów ustnych są przygotowywane i ogłaszane przez dyrektorów szkół. Zostaną one przeprowadzone pomiędzy 1023 maja (z wyłączeniem 14 i 21 maja). 

Ile punktów trzeba zdobyć? 

Maturzyści otrzymają świadectwo dojrzałości, jeśli z egzaminów ustnych i obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym uzyskają co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia oraz przystąpią do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym (egzamin na poziomie rozszerzonym nie ma progu procentowego zaliczenia). 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego nastąpi 7 lipca. Osoby zdające mają możliwość sprawdzenia wyniku drogą elektroniczną na stronie www.wyniki.edu.pl – login i hasło otrzymają od dyrektora szkoły. 

Niepowodzenie – co wtedy? 

Może zdarzyć się sytuacja, że mimo dobrego przygotowania do egzaminów, ktoś nie osiągnie wymaganej punktacji. Co wtedy? 

- W przypadku niepowodzenia z jednego egzaminu pisemnego lub jednego egzaminu ustnego zdający ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2023 roku. Wówczas absolwent, musi w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników, czyli do 14 lipca, złożyć w macierzystej szkole oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – informuje Agnieszka Kamińska - Klimczyk, z-ca naczelnika Wydziału Edukacji UM Gdynia

Kto nie załapie się na ewentualną poprawkę? 

Prawa do egzaminu poprawkowego nie mają ci zdający, którym unieważniono egzamin w części pisemnej lub ustnej. Powodami unieważnienia egzaminu maturalnego mogą być: stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta, korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych lub niedozwolonych materiałów pomocniczych albo wniesienie ich do sali egzaminacyjnej. Warto też pamiętać, by nie spóźnić się na egzamin maturalny – dobrze być na miejscu 30 minut przed rozpoczęciem matury. Kto się spóźni, nie zostanie dopuszczony do matury.

 • ikonaOpublikowano: 24.03.2023 11:26
 • ikona

  Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 24.03.2023 13:03
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Zobacz także

Najnowsze