Co nowego

Zielone słuchowiska, czyli mądre bajki z ekologią w tle

Na zdjęciu okładka jednej z bajek ekologicznych: dziewczynka, pszczoły i mały smok na tle kwiatów//mat. pras. KZG

Na zdjęciu okładka jednej z bajek ekologicznych: dziewczynka, pszczoły i mały smok na tle kwiatów//mat. pras. KZG

16.09.2020 r.

Nie od dziś wiadomo, że czy skorupka za młodu nasiąknie... Prawidłowe postawy i zachowania oraz mądre nawyki sprawiają, że maluchy w dorosłość z większym zrozumieniem świata, który je otacza. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszych gmin opracował bajki – dostępne również w formie słuchowiska. To jeden z elementów edukacji ekologicznej, którą związek realizuje od lat.

Co stało się w krainie Odpadocji i dlaczego srogi Smog chciał wygrać konkurs na zbieranie pyłku w Mieście Kwiatów? Aby się tego dowiedzieć, trzeba zajrzeć do bajek pt. „Góra żywiołów” oraz „Miasto kwiatów”, które Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” opracował z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszych gmin. Są ekologiczne i uczą szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za środowisko,  w którym żyjemy.

Bajka „Góra żywiołów” to historia Odpadocji, królestwa, w którym nikt nie segregował śmieci. Dzielna Zuzia, która wędruje po świecie z bratem Sebastianem, zachęca króla i jego poddanych, aby posprzątali krainę, w której żyją na co dzień. W przystępny sposób pokazano tu podstawowe zasady segregacji poszczególnych frakcji. 

okładka bajki "Góra Żywiołów" przedstawia dziewczynkę, małego smoka i mrówkę na tle góry odpadów. Z tyłu przez chmury próbuje przebić się słońce//mat. pras. KZG

Drugie opowiadanie pt. „Miasto kwiatów” przybliża najmłodszym problem elektrośmieci i odpadów niebezpiecznych, ucząc, jak postępować z elektroniczną zabawką czy zużytymi bateriami. Uwrażliwia też na problem znikania pszczół i zapylaczy z większych miast wskutek nieodpowiedzialnych działań czlowieka.

Na zdjęciu okładka jednej z bajek ekologicznych: dziewczynka, pszczoły i mały smok na tle kwiatów//mat. pras. KZG
 
Bajki w wersji cyfrowej (jako PDF lub MP3) są dostępne pod adresem strony https://kzg.pl/edukacja/materialy-edukacyjne. Wydawnictwo w wersji papierowej dla szkół i przedszkoli można otrzymać bezpłatnie w biurze związku (ul. Konwaliowa 1).

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” to związek międzygminny powołany w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. W skład Związku wchodzą: Gdynia, Sopot, Reda, Rumia, Wejherowo, gmina Kosakowo, gmina Szemud i gmina Wejherowo.
Nazwa Związku pochodzi od rzeki Redy, która przepływa przez trzy miasta: Wejherowo, Rumię, Redę i gminę Wejherowo oraz potoku Chylonka płynącego przez Gdynię. W tej nazwie kryje się głębszy sens, ponieważ opisany w ten sposób obszar to ogromny zbiornik wód podziemnych, stanowiący zasoby wody pitnej dla aglomeracji i będący przedmiotem szczególnej troski zrzeszonych w KZG samorządów.
Podstawowe zadania Związku to: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, informacja i edukacja ekologiczna oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska - powietrza, wód, gruntów i przyrody. W tym zakresie organizacja wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania.
Finansowanie Związku opiera się na składkach gmin wnoszonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dochodach z własnej działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej oraz dotacji rządowych i pozarządowych.