Co nowego

Zmiany w gdyńskiej komunikacji miejskiej – co trzeba wiedzieć?

Autobus ZKM,  Fot. Marcin Gromadzki

Autobus ZKM, Fot. Marcin Gromadzki

03.02.2023 r.

Czasowe zawieszenie niektórych linii, funkcjonujących dotąd przede wszystkim w ograniczonym zakresie godzinowym, zwiększenie częstotliwości funkcjonowania innych linii, dojazd do szpitala w Redłowie, obsługa komunikacyjna wszystkich przystanków oraz powody, dla których należało wprowadzić zmiany w dotychczasowej siatce połączeń. Wyjaśniamy, krok po kroku, z czego to wynika, jak i czym gdzie dojechać. 

Czasowe zawieszenie, a nie likwidacja linii oraz obsługa komunikacyjna wszystkich istniejących przystanków – to najważniejsze kwestie związane z wprowadzonymi od końca stycznia 2023 roku zmianami w gdańskiej komunikacji miejskiej. Oznacza to, że gdy sytuacja finansowa gminy się poprawi, to zawieszone obecnie linie, mogą wrócić do poprzedniego kształtu i zakresu funkcjonowania. 

Wprowadzane zmiany w ofercie przewozowej nie spowodowały zjawiska wykluczenia komunikacyjnego części mieszkańców Gdyni. Wszystkie do tej pory obsługiwane przystanki, nadal są obsługiwane


Tak dojedziesz dalej 

Pasażerowie pytają m.in. o to, co w zamian za zawieszone linie? Jak dojechać m.in. do szpitala w Redłowie? Wyjaśniamy  i odpowiadamy na poniższych przykładach.  

Linia W 

Linia W łączyła Pustki Cisowskie ze Śródmieściem, Witominem i Szpitalem w Redłowie i miała charakter uzupełniający. Funkcjonowała co ok. 30-60 minut w dni powszednie oraz co 60 minut w weekendy, nie funkcjonowała za to w godzinach wieczornych. 

Co w zamian? Po zawieszeniu linii W istnieje możliwość podróży w tej relacji z przesiadką: z Pustek Cisowskich autobusem linii S, następnie w ciągu ul. Morskiej lub przy ul. Władysława IV przesiadka na autobus linii 105 lub 125, a w Redłowie dodatkowo na autobus linii 180. W czasie porannego szczytu przewozowego kursy linii W – cechujące się wysokim napełnieniem -  zostały zastąpione kursami linii S wykonywanymi na pełnej lub skróconej trasie (do Węzła Franciszki Cegielskiej). 

Jak teraz dojechać do przystanku „Redłowo Szpital”? Podstawową linią obsługująca szpital w Redłowie jest linia 105 od przystanku „Morska-Estakada” mająca zbliżoną trasę do zawieszonej linii W (poza przejazdem przez Witomino). Szpital obsługują komunikacyjne także linie: 121 (Chwarzno Sokółka przez Witomino), 125 (Pogórze Dolne – krótszy wariant trasy linii 105), 180 (Karwiny Tuwima) i 252 (z Małego Kacka do ul. Norwida). 

Linie 20 i 30 

Linia trolejbusowa 20 łączyła Cisowę SKM ze Śródmieściem przez ulice Chylońską, Morską, 10 Lutego i funkcjonowała wyłącznie w dni powszednie w godz. 05:00-08:00. Z kolei linia trolejbusowa 30 łączyła Cisowę Sibeliusa ze Śródmieściem przez ulice Morską, Warszawską i Świętojańską. Linia funkcjonowała wyłącznie w dni powszednie w godz. 06:00-13:00, z częstotliwością 15-40 minut. 

Linie 20 i 30, funkcjonujące w wąskich przedziałach czasu, zostały zastąpione nowymi kursami na linii 22, realizowanymi na trasie: Cisowa SKM – Chylońska – Morska – Warszawska – Świętojańska – Plac Kaszubski – Dworzec Gł. PKP. Dzięki tej zmianie linia 22 stała się linią podstawową, funkcjonująca przez wszystkie dni tygodnia w wymiarze godzinowym 05:00 – 23:00

Linia 21 

Linia trolejbusowa 21 łączyła Sopot z Dworca Gł. PKP w Gdyni przez al. Niepodległości w Sopocie oraz al. Zwycięstwa, ul. Świętojańską i 10 Lutego w Gdyni. Linia funkcjonowała w dni powszednie w godz. 08:00-17:00 z częstotliwością co 30 minut oraz w soboty w godz. 09:00-16:00 z częstotliwością 60 minut. 

Skutki zawieszenia linii 21 zostały skompensowane poprzez dodatkowe kursy linii S. W tym celu także został uruchomiony dla linii S dodatkowy przystanek w rejonie ul. Bernadowskiej, który wcześniej nie był przez nią obsługiwany. W czasie popołudniowego szczytu przewozowego, w rejonie szkół w Orłowie poza podstawową ofertą, wykonywane są kursy szkolne na  linii 760  na trasie: Orłowo SKM – Węzeł F. Cegielskiej. Ponadto na trasie Sopot – Gdynia Orłowo – Śródmieście Gdyni istnieje możliwość skorzystania z pociągów SKM. 

Linia 34 

Linia trolejbusowa 34 łączyła Demptowo z Węzłem F. Cegielskiej przez ulice Kartuską, Morską, 10 Lutego i Władysława IV. Funkcjonowała wyłącznie w dni powszednie w godz. 06:00-18:00 z częstotliwością 30 minut. Aby złagodzić skutki zawieszenia linii 34, zwiększona została częstotliwość kursowania na linii 114 (Demptowo – Chylonia Dw. PKP), w szczycie popołudniowym do 15 minut (podwojenie częstotliwości). Dodatkowe kursy na tej linii uruchomione zostały także w godzinach porannych. Innowacyjnym rozwiązaniem jest obsługa linii 114 przez większą część dnia powszedniego  przez trolejbusy (zamiast autobusów). 

Ograniczenie i zmiana trasy linii 119 

Linia 119 kursowała na trasie okrężnej Dworzec Morski -  Polska -  Chrzanowskiego – Wendy – Portowa - plac Kaszubski – Dworzec Gł. PKP – Władysława IV – al. Zwycięstwa – Redłowska – Legionów – al. Piłsudskiego – Władysława IV – plac Kaszubski –  Portowa - Wendy – Chrzanowskiego – Polska -  Dworzec Morski, w dni powszednie w godz. 06:00 -17:00 z częstotliwością 30 minut oraz w soboty w godz. 09:00 -17:00  -  co  60 minut.

Od 30 stycznia zmieniona została trasa linii obejmując ul. Śląską (zamiast ul. Władysława IV). Zmniejszona została także częstotliwość kursowania w dni powszednie do 60 minut. W soboty linia przestała funkcjonować. Linia charakteryzowała się niewielkim wykorzystaniem  przez  pasażerów. Utrzymane zostały kursy dowozowe do GUM i przychodni oraz szkół w rejonie Wzgórza Św. Maksymiliana. W połowie lutego przewidywana jest bezkosztowa korekta rozkładu jazdy linii 119, w celu lepszego dopasowania rozkładu jazdy do zajęć w szkołach oraz czasu pracy przychodni przy ul. Chrzanowskiego i GUM. 

Linie 163 i 196 

Linia 163 funkcjonowała na trasie: Chylonia os. Meksyk – Hutnicza – Obłuże – Oksywie Dolne – Oksywie Górne – Obłuże Górne – Pogórze Górne – Pogórze Dolne. Na linii wykonywanych było łącznie 8 par kursów wyłącznie w dni powszednie w czasie szczytów przewozowych. Linia 196 funkcjonowała na trasie Dom Marynarza – Władysława IV – Wiśniewskiego (powrót przez ul. Morską) – Obłuże – Oksywie Dolne – Oksywie Górne – Babie Doły. Na linii wykonywane były 3 pary kursów w dni powszednie w godzinach porannych. 

Zawieszenie linii 163 zostało zrekompensowane poprzez uruchomienie dodatkowych kursów na linii 198 (Chylonia os. Meksyk – Oksywie). W dni powszednie  w czasie szczytów przewozowych  została zwiększona częstotliwość z 30 do 15 minut, w okresie między szczytami z 40 do 30 minut. Ponadto uruchomione zostały w dni powszednie w godzinach porannych dodatkowe kursy na linii 128. Istnieje również możliwość łatwej przesiadki z wykorzystaniem innych linii funkcjonujących na podobnych trasach. 

Linia 182 

Linia 182 funkcjonowała na trasie: Obłuże Maciejewicza – Obłuże Górne – Zielona – Bosmańska – Obłuże – Wiśniewskiego – Plac Konstytucji – Śląska – Węzeł F. Cegielskiej, z częstotliwością  co 30-40 minut w dni powszednie w godz. 05:00 -17:00 oraz w soboty w godzinach 05:00 -17:00. Zawieszenie linii zostało zniwelowane poprzez uruchomienie w czasie porannego szczytu przewozowego dodatkowych kursów na liniach 128, 134 i 282 oraz w soboty na linii 282. Ponadto dotychczasowe kursy linii 182 do ul. Łużyckiej zostały zastąpione przez kursy linii 209. Ulicą Śląską natomiast skierowana została linia 119. W godzinach międzyszczytowych oraz w popołudniowym szczycie przewozowym istnieje możliwość podróży z przesiadką z wykorzystaniem linii 128 i 141

Linii 320 

Linia 320 funkcjonowała na trasie: Dworzec Gł. PKP – Teatr Muzyczny – Skwer Kościuszki i cechowała się niewielką frekwencją pasażerów na poziomie kilku osób w kursie. W okresie letnich wakacji linia ma zostać zastąpiona meleksem. 

Skrócenie trasy linii 23 do Małego Kacka Strzelców 

Linia została wycofana z obsługi Dąbrowy, gdzie w ciągu  ul. Rdestowej funkcjonowała relatywnie bogata oferta przewozowa – liczba wykonywanych kursów w dniu powszednim została zmniejszona z 342 do 308, w sobotę z 236 do 189, a w niedzielę  ze 188 do 131. Skierowanie linii 23 do pętli Mały Kack Strzelców spowodowało zmniejszenie liczby kursów na linii 145 w dni powszednie i sobotę oraz zawieszenie funkcjonowania tej linii w niedziele. 

Skierowanie linii 32 do Małego Kacka oraz skrócenie linii 152 do Węzła F. Cegielskiej 

Wydłużenie trasy linii trolejbusowej i objęcie ekologicznym transportem kolejnego osiedla – Małego Kacka. Zastąpiono autobusy przegubowe w ciągu ul. Stryjskiej, Halickiej i Sandomierskiej pojazdami standardowymi. 

Wśród najczęściej zadawanych przez pasażerów pytań są te, dotyczące linii nocnych – z czego wynika przerwa między godzinami 02:00 a 03:30? Pasażerowie pytają również o opłacalność utrzymania linii  autobusowej 134. 

Odpowiadamy: w przypadku linii nocnych przerwa między godzinami 02:00 a 03:30 wynika z konieczności  pozyskania oszczędności. Długie linie nocne charakteryzują się najmniejszą rotacją pasażerów, mają więc najsłabsze wyniki ekonomiczno-finansowe.

Z kolei autobus linii 134 zapewnia bezpośrednie połączenie Obłuża z Orłowem, uruchomione po reorganizacji siatki szkół. Nowe kursy na linii 134 obsługują Obłuże po likwidacji linii 182. Poza tym priorytetem przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu takiej relacji był bezpośredni dowóz bezpośredni dzieci i młodzieży.

Dlaczego wprowadzamy takie zmiany? 


Z czego wynikają zmiany w ofercie przewozowej i czasowe zawieszenia wybranych linii komunikacji miejskiej? W ciągu ostatniego roku mocno wzrosły koszty świadczenia usług, wywołane inflacją, wzrosły płace, a także ceny paliw i energii elektrycznej. Operatorom prywatnym, zgodnie z warunkami umów zawartych w przetargach, podwyższono stawki za 1 wozokilometr adekwatnie do wzrostu cen, w tym oleju napędowego i płac, a w 2022 roku inflacja osiągnęła 16,6%. Tylko ten koszt wyniósł aż 4,5 mln zł. Wyższe koszty poniosą też spółki komunalne –  w 2023 roku w stosunku do 2022 roku będą one wyższe aż o 22,5 mln zł

Droższy prąd i gaz

W największym stopniu wzrost kosztów dotknie PKT, Sp. z o.o., która eksploatuje wyłącznie pojazdy elektryczne – trolejbusy. Wydatki na energię elektryczną wzrosną o 60%. Wyższe będą też koszty utrzymania sieci trakcyjnej. Z kolei w PKM Sp. z o.o. duży wpływ na wzrost kosztów mają podwyżki cen gazu – wydatki na paliwa wzrosną w tej spółce aż o 66%

Wyższa płaca minimalna 

Kolejnym czynnikiem, który zwiększa koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej jest wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o około 18 %. W znaczący sposób odbije się na kosztach zatrudnienia. Wpłynie też pośrednio na poziom kształtowania się cen usług zewnętrznych, związanych z kosztami pracy, np. takich jak przetok i sprzątanie autobusów, ochrona mienia, obsługa informatyczna i usługi remontowe.
Ile łącznie będzie tych wydatków? Sumarycznie wydatkowanych będzie w 2023 roku aż o 27 mln zł więcej niż w 2022 roku, co stanowi aż 16% budżetu gdyńskiej komunikacji miejskiej w 2022 roku. 


Gdynia straciła przez PIT aż 538 mln zł! 


Dziura w finansach samorządów w sposób bezpośredni wynika z prowadzonych przez obecny rząd RP nowych zasad rozliczania podatków PIT, co jeszcze zostało pogłębione przez szalejącą inflację, rosnące ceny paliw, energii, gazu i usług. Na samych tylko zmniejszonych wpływach z PIT od 2019 roku miasto Gdynia straciło aż 538 mln zł. Jest to kwota równa całemu budżetowi na inwestycje w 2023 roku. 

Na co pójdą oszczędności 

Zaplanowane oszczędności, związane z wprowadzonymi w ofercie przewozowej zmianami, zapewnią pokrycie wzrostu wszystkich tych kosztów zaledwie w około jednej trzeciej. Co z resztą? Resztę pokryją przede wszystkim środki budżetowe. Zaplanowano wzrost finansowania komunikacji miejskiej z budżetu miasta ze 166,9 mln zł w 2022 roku do 181,7 mln zł w 2023 roku. Wdrożone oszczędności zapewnią redukcję wydatków na zakup usług przewozowych przez ZKM w  Gdyni w 2023 r. o 11 mln zł

Gdynia i tak już oszczędza 

Oszczędności zostały poczynione w każdej ze sfer funkcjonowania miasta – przy założeniu możliwie jak najdłuższego utrzymania jakości życia na wysokim poziomie, do jakiego przyzwyczajeni są gdynianie. Zrezygnowano z wielu imprez: z miejskiego sylwestra (585 tys. zł), z jarmarku świątecznego, a świąteczne światełka paliły się znacznie krócej. Łącznie, zmniejszenie budżetów imprez wygenerowało oszczędności w kwocie 3,83 mln. Nie można jednak zrezygnować całkowicie z innych aktywności miasta i wszystkich środków przeznaczać na komunikację miejską, do której Gdynia – pomimo trudnej sytuacji finansowej samorządów – w budżecie miasta na 2023 roku zwiększyła wydatki ze 166,9 na 181,7 mln zł