Co nowego

ZmieniaMy Gdynię – polityka społeczna i integracja

fot. Gdynia.pl

fot. Gdynia.pl

02.07.2021 r.

Polityka społeczna to jedna z najważniejszych gałęzi działań miasta, a aktywność gdyńskiego samorządu w tym zakresie często wskazuje się jako przykład dobrych praktyk. Skuteczność działań jest widoczna przez pryzmat poprawy jakości życia gdynian. Zwłaszcza tych potrzebujących wsparcia.


Jedno z najważniejszych działań Gdyni to rewitalizacja. Pod hasłem „Gdynia OdNowa” jest realizowany proces rewitalizacji sześciu obszarów Gdyni:
  • Babich Dołów,
  • Oksywia,
  • Witomina,
  • osiedla Meksyk w Chyloni,
  • Wzgórza Orlicz-Dreszera na Leszczynkach,
  • rejonu ulic Opata Hackiego-Zamenhofa w Chyloni.

Prowadzone są tam działania inwestycyjne oraz społeczno-kulturalne, które poprawią jakość życia mieszkańców. Ich szczegóły zapisano w Gminnym Programie Rewitalizacji, realizowanym do roku 2026 roku. Największą i spektakularną metamorfozę przeszło osiedle Zamenhofa-Opata Hackiego w Chyloni. Po ponad dwóch latach zaawansowanych zmian mieszkańcy zyskali przestrzeń unikalną w skali całej Gdyni. Zmodernizowane budynki mieszkalne, oświetlone chodniki, zadbane tereny zielone i rekreacyjne, dojazdy i miejsca parkingowe, estetyczne wiaty śmietnikowe.

Wparcie otrzymali także mieszkańcy Wzgórza Orlicz-Dreszera. Dzięki miejskiej dopłacie do czynszów mogli wprowadzić się do nowych mieszkań. Do maja 2021 roku przeprowadziło się już 99% mieszkańców tego terenu.

Gdyński system wsparcia jest skierowany również do osób, które chcą wrócić bądź wejść na rynek pracy. Bezpłatne wsparcie oferowane przez specjalistów, które dopasowano do potrzeb, daje realne szanse na życiową zmianę. Z Gdyńskiego Systemu Aktywizacji Społeczno–Zawodowej „Pracownia” prowadzonego w partnerstwie z gdyńskimi organizacjami i instytucjami, z Laboratorium Innowacji Społecznych jako liderem, skorzystały 403 osoby, z czego 175 uczestników programu to osoby z niepełnosprawnościami. 180 osób podjęło pracę.

Nieprzerwanie od ponad 30 lat wsparciem i opieką dla gdynian w trudnej sytuacji życiowej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS-u docierają wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ich pomoc. W 2020 roku pod skrzydłami ośrodka znajdowało się 1184 mieszkańców. Wsparcie obejmuje również osoby bezdomne. Gdynia realizuje innowacyjny program „Utrecht”,  zainspirowany pionierskim podejściem tego holenderskiego miasta do wsparcia społecznego. Opiera się on na idei „housing first". W myśl programu osobie bezdomnej w pierwszej kolejności zapewnia się bezpieczne miejsce pobytu w warunkach mieszkaniowych. Uczestnicy, zamiast przebywać w schroniskach, przy finansowym wsparciu gminy wynajmują mieszkania lub pokoje na wolnym rynku. Jak deklarują pracownicy MOPS-u – efekty wdrożenia programu w Gdyni już są widoczne.

Znacząco maleje liczba osób bezdomnych, co sprawia, że można likwidować schroniska – tak stało się w przypadku placówki przy ul. Fredry.

Osoby potrzebujące nie zostały pozostawione same sobie również w trudnym czasie pandemii. W ramach Falochronu Pomocy Społecznej trafiło do nich wsparcie finansowe, rzeczowe, psychologiczne czy terapeutyczne. Mogli też korzystać z usług opiekuńczych. Osoby te były w stałym kontakcie z pracownikami jednostek miejskich, którzy udzielali im niezbędnego wsparcia. Na powyższe działania wydano łącznie 2 miliony złotych.

Wspólną ideą gdyńskiego samorządu, miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych jest tworzenie sieci Przystani – miejsc sąsiedzkich spotkań, aktywności i integracji mieszkańców, ale też wsparcia i świadczenia usług społecznych blisko miejsca zamieszkania.

Sieć centrów sąsiedzkich tworzą już cztery Przystanie: Lipowa 15 w Wielkim Kacku, Śmidowicza 49 na Oksywiu, Chylońska 237 na Cisowej i Opata Hackiego 33 w Chyloni. W przygotowaniu są cztery kolejne takie miejsca: Widna 2A na Witominie, Chabrowa 43 na Pustkach Cisowskich-Demptowie, Łowicka 51 w Małym Kacku i na Chwarznie.

Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas wymuszonego przez pandemię dystansu, ograniczania bezpośrednich kontaktów i osłabiania relacji. I właśnie Przystanie będą odgrywać ogromną rolę w bezpiecznym powrocie do normalności i dawać lokalnym społecznościom zupełnie nowe możliwości twórczego spędzania czasu.