Co nowego

Zmieniamy polanę na Witominie

Polana przy ul. Nauczycielskiej zostanie zagospodarowana w ramach rewitalizacji Witomina // fot. Aleksandra Dylejko

Polana przy ul. Nauczycielskiej zostanie zagospodarowana w ramach rewitalizacji Witomina // fot. Aleksandra Dylejko

19.01.2023 r.

Zmiany na polanie rekreacyjnej przy ul. Nauczycielskiej na rewitalizowanym Witominie stają się faktem. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał właśnie umowę z wykonawcą, który zrealizuje prace w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Z odnowionej polany mieszkańcy skorzystają jesienią.


Zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja to jeden z sześciu podobszarów gdyńskiej rewitalizacji. Cel prowadzonych tu działań to m.in. utworzenie miejsc odpoczynku i rekreacji. Na taką potrzebę mieszkańcy zwracali uwagę podczas konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Z tego właśnie powodu zaplanowano zagospodarowanie polany przy ul. Nauczycielskiej, położonej między boiskiem klubu Arka, a skarpą przy ul. Uczniowskiej. To rozległy, zielony teren, przylegający do lasu. Już w tej chwili mieszkańcy spędzają tu czas – ale możliwości są mocno ograniczone, bo nie ma tu np. ławek, a zieleń jest nieuporządkowana.

Projekt zagospodarowania polany powstał po serii konsultacji z mieszkańcami

- Teraz przyszedł czas na realizację, bo właśnie podpisałem, w imieniu gminy, umowę z wykonawcą prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” - informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Przy ul. Nauczycielskiej powstanie miejsce atrakcyjne i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Będą tu dwa place zabaw: dla dzieci starszych i młodszych. Powstaną strefy: street workout i siedzisk młodzieżowych. Będzie wybieg dla psów. Zostaną wyznaczone ścieżki, pojawi się mała architektura i nasadzenia zieleni. Całość oczywiście zostanie oświetlona. Widząc, jaką popularnością cieszą się polany na Oksywiu i Babich Dołach, zagospodarowane również w ramach rewitalizacji i również po konsultacjach z mieszkańcami jestem przekonany, że polana na Witominie szybko zyska grono stałych bywalców.


Podpisanie umowy na zagospodarowanie polany przy ul. Nauczycielskiej na rewitalizowanym Witominie. W środku Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji // fot. Aleksandra Dylejko

Zagospodarowanie obejmie powierzchnię około 4 tys. m kw.:
 • ok. 540 m ścieżek pieszych: z nawierzchnią mineralną, przepuszczalną dla wody,
 • plac zabaw dla dzieci: piramida linowa, trzy trampoliny terenowe, huśtawka „bocianie gniazdo”,
 • plac zabaw dla dzieci starszych: tor przeszkód, struktura do wspinania, pieńki do siedzenia/wspinania,
 • strefa street workout,
 • strefa siedzisk młodzieżowych,
 • parkingi rowerowe,
 • miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • nasadzenia drzew, rabaty z roślinnością niską,
 • mała architektura: ławki, śmietniki, tablice informacyjne,
 • ogrodzenie wybiegu dla psów,
 • oświetlenie.

Na przeprowadzenie całości prac wyłoniony w przetargu wykonawca – firma Green Poland – ma osiem miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Wartość umowy opiewa na 947 948,70 zł brutto.

Polana rekreacyjna była już miejscem wydarzeń w ramach rewitalizacji Witomina. W 2017 roku odbył się tu wieczorny seans w kinie plenerowym, w 2019 roku działała Wito Baza - otwarta pracownia, w której mieszkańcy Witomina m.in. zaprojektowali symbole dzielnicy (można je oglądać na muralu przy ulicy Uczniowskiej), a w 2020 roku stanęła tu niewielka rampa do ćwiczeń deskorolkowych oraz rolkowych trików.

Z zagospodarowanych w ramach rewitalizacji polan można korzystać na Oksywiu przy ul. Osada Rybacka oraz na Babich Dołach, przy ul. Rybaków. Wielkim walorem obu jest ich położenie – tuż nad zatoką, w sąsiedztwie plaży. Na obu znajdują się urządzenia sportowe i rekreacyjne, stoły piknikowe i paleniska.
- Polany rekreacyjne są pozytywnym odkryciem procesu rewitalizacji – nie ma wątpliwości Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdymi. - Ta powstająca na Witominie jest kameralna i zapraszająca zarówno młodszych, jak i osoby które chcą posiedzieć, odpocząć wśród zieleni. Całość wpisuje się we wcześniejsze działania, łączące się z kompleksem sportowym i terenem leśnym, dając nową jakość tego miejsca.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Projekt polany przy ul. Nauczycielskiej // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Polana przy ul. Nauczycielskiej obecnie // fot. Aleksandra Dylejko
 • Kino plenerowe na polanie // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Na polanie działała Wito Baza - otwarta pracownia, w której powstały nowe symbole Witomina // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych