Co nowego

Zmodernizowane zatoki i nowe tablice informacji pasażerskiej

Zmodernizowane zatoki i nowe tablice informacji pasażerskiej // fot. Michał Kowalski

Zmodernizowane zatoki i nowe tablice informacji pasażerskiej // fot. Michał Kowalski

31.01.2018 r.

W naszym mieście zmodernizowanych zostanie 11 zatok przystankowych. Powstanie też 41 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR.

Modernizacja zatok przystankowych obejmować będzie przebudowę konstrukcji nawierzchni (zastosowana zostanie nawierzchnia betonowa) wraz z wymianą przyległych do nich krawężników, chodników i ścieżek rowerowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zastosowane zostaną systemy płytek naprowadzających.

Nowe tablice informacji pasażerskiej pojawią się zarówno w modernizowanych zatokach, jak i w innych lokalizacjach o intensywnym ruchu pasażerskim. Będą one funkcjonalnie tożsame z istniejącymi już urządzeniami, zainstalowanymi w ramach budowy systemu TRISTAR. Dzięki nim pasażerowie transportu zbiorowego oczekujący na przystanku, otrzymają informację o rzeczywistych czasach odjazdu pojazdów. Dodatkowym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami będzie funkcja wyzwalania informacji głosowej, odczytująca treść wyświetlaną w danej chwili na ekranie.
 
Dzięki tej inwestycji liczba tablic przystankowych w Gdyni do końca 2018 roku wzrośnie z 34 do 75 sztuk.

Celem inwestycji jest rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni oraz integracja przestrzenna i funkcjonalna podsystemów publicznego transportu zbiorowego, a także zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego wobec transportu indywidualnego. Przyczyni się również do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu pasażerskiego na zanieczyszczenie środowiska oraz pozwoli na zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym i społecznym.


Poniżej lista lokalizacji planowanych robót:


 
 
Zadanie stanowi część projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.