Co nowego

Znaleźć bezpieczny dom poza Wzgórzem Orlicz-Dreszera

Opis alternatywny uzytkownicy/m.omachel@gdynia.pl/Rewitalizacja - Wzgórze Orlicz-Dreszera/IMG_1489.JPG

13.04.2017 r.

Osiedle Pekin na Wzgórzu Orlicz-Dreszera powstawało z potrzeby chwili. Tymczasowo miało dać dach nad głową tym, którzy w okresie międzywojennym przybywali z całej Polski do Gdyni w poszukiwaniu pracy, stabilizacji i własnego miejsca do życia. Dynamiczny rozwój miasta i portu kusił szansą na sukces. Niestety, rzeczywistość zweryfikowała wiele marzeń. To, co miało być tymczasowe, przetrwało dziesięciolecia. Obecna rewitalizacja osiedla Pekin ma pomóc jego mieszkańcom w rozpoczęciu nowego życiowego rozdziału w innym miejscu w Gdyni.

- Teren na Wzgórzu Orlicz–Dreszera znajduje się w prywatnych rękach – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Taki stan rzeczy uniemożliwia przeprowadzenie tam inwestycji bez zgody i porozumienia ze strony właścicieli. Mieszkańcy osiedla na Pekinie żyją w bardzo trudnych warunkach, oferta pomocy dla tych rodzin ze strony miasta jest ściśle dopasowana do specyfiki miejsca i indywidualnych potrzeb jego lokatorów. 

W czerwcu 2016 roku wśród mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera przeprowadzono badanie socjodemograficzne. Wyniki pokazały, że około 60 procent żyjących tam osób chętnie zmieniłoby miejsce zamieszkania. Dominującym wśród mieszkańców Pekinu odczuciem jest niepewność jutra.

- Nikogo, kto zechce przyjąć ofertę miasta, nie pozostawimy bez wsparcia - zapewnia wiceprezydent Michał Guć. – Każda z mieszkających na Pekinie rodzin jest w innej sytuacji. Już od lutego na osiedlu pracuje specjalny zespół pracowników socjalnych. Chcemy poznać szczegółowo potrzeby i zasoby każdej rodziny by następnie, w porozumieniu z nią, przygotować ofertę wsparcia.

Gminny Program Rewitalizacji przewiduje stworzenie programu osłonowego indywidualnie dla każdej rodziny mieszkającej na Wzgórzu Orlicz-Dreszera. Poza wymiernym aspektem w postaci wsparcia finansowego (ze środków gminy) w dopłacie do czynszu przy wynajmie mieszkania, przewidywane są działania aktywizujące zawodowo, pomagające podnieść kwalifikacje by sprostały wymaganiom rynku pracy, szerokie wsparcie specjalistów z różnych dziedzin.

- Mieszkańcy Pekinu są zainteresowani własną przyszłością. Podczas konsultacji społecznych przygotowujących do rewitalizacji osiedla Pekin była duża frekwencja – przypomina Paweł Musiał, radny dzielnicy Leszczynki. – Nie jest łatwo pogodzić się z decyzją o konieczności zmiany miejsca zamieszkania, część osób poszukuje innych rozwiązań. Miasto oferuje szerokie wsparcie, w tym dopłaty do czynszu za lokal z wolnego rynku. W najbliższej perspektywie to działanie w ramach rewitalizacji osiedla Pekin może się okazać najtrafniejsze. Istotna jest jednak także socjalna osłona dla mieszkańców, pomagająca postawić pierwsze kroki na nowej drodze w życiu.

Dla ułatwienia bezpośredniego kontaktu mieszkańców z grupą specjalistów zaangażowanych w działania wspierające, w bezpośrednim sąsiedztwie Pekinu powstaje punkt konsultacyjny. Tu każdy będzie mógł zwrócić się z pytaniem, umówić na spotkanie, poprosić o pomoc.

- Nasza propozycja wsparcia mieszkańców osiedla Pekin w wyprowadzce z tego miejsca nie jest obowiązkowa – zastrzega wiceprezydent Michał Guć.Rewitalizację tego obszaru Gdyni szykujemy nadzwyczaj starannie. Środki, które z budżetu miasta zagwarantowaliśmy na pomoc mieszkańcom Pekinu,  przekraczają 7 milionów złotych. Wszystko z myślą o ludziach, którzy nie z własnej winy, stają obecnie przed trudną, życiową decyzją.

Pekin w liczbach:

Powierzchnia – 12,1 ha

Liczba mieszkańców – ok. 420 osób

Działania rewitalizacyjne na Pekinie
Program osłonowy zabezpieczający przed bezdomnością i wykluczeniem społecznym

Grunty na Wzgórzu Orlicz-Dreszera mają prywatnych właścicieli. Nie ma możliwości prowadzenia - wbrew ich woli - działań zmierzających do poprawy warunków życia osób mieszkających na tym terenie. Postępująca z roku na rok degradacja budynków stwarza coraz częściej zagrożenie dla życia mieszkańców, zaś katastrofalne warunki sanitarne odbijają się na ich zdrowiu. Bardzo wysokie jest również deklarowane przez mieszkańców poczucie zagrożenia. W grę wchodzi zarówno obawa przed zdarzeniami kryminalnymi, jak i przed utratą dachu nad głową. W ramach rewitalizacji miasto wdroży program osłonowy dedykowany mieszkańcom Pekinu. W jego ramach wypracowywane będą sposoby poprawy sytuacji życiowej mieszkańców, a także tam gdzie to konieczne, udzielane będzie przez MOPS wsparcie finansowe. W efekcie tych działań mieszkańcy uzyskają możliwość zabezpieczenia swoich potrzeb mieszkaniowych w innych części miasta, na lepszych - spełniających standardy cywilizacyjne - warunkach. Miasto zapewni w tym zakresie wszechstronne wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

  • Znaleźć bezpieczny dom poza Wzgórzem Orlicz-Dreszera  fot. mat. prasowe LIS
  • Znaleźć bezpieczny dom poza Wzgórzem Orlicz-Dreszera  fot. mat. prasowe LIS
  • Znaleźć bezpieczny dom poza Wzgórzem Orlicz-Dreszera  fot. mat. prasowe LIS