Co nowego

Zostań młodym ekoradnym

fot. materiały promocyjne Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska

fot. materiały promocyjne Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska

30.07.2020 r.

Pasjonuje cię przyroda? Bliska jest ci ekologia i ochrona środowiska? Zgłoś się do Młodzieżowej Rady Ekologicznej. W jej ramach młodzi ludzie z całego kraju mają okazję w wielu sprawach doradzać Ministrowi Środowiska, współpracować z szeregiem instytucji jak np. Lasy Państwowe czy Parki Narodowe, a także przyznawać granty młodzieżowym projektom proekologicznym. Nabór kandydatów trwa do 9 września.

Młodzieżowa Rada Ekologiczna to ogólnopolska inicjatywa skierowana do młodzieży. W jej skład wejdą 32 osoby z całej Polski, w wieku od 13 do 21 lat.

Jak zostać ekoradnym?

Aby zgłosić swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Ekologicznej, należy wypełnić formularz na stronie https://formularzmre.webankieta.pl/. Jednym z zadań rekrutacyjnych jest przygotowanie odpowiedzi na pytanie „Jak i dlaczego należy dbać o środowisko?”. Krótki tekst poddany zostanie merytorycznej ocenie.

Wpływ końcową ocenę kandydata będą mieć kreatywność przygotowanego uzasadnienia, a także jego dotychczasowe zaangażowanie w akcje środowiskowe.

fot. materiały promocyjne Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Ekologiczna?

Pod patronatem Ministra Środowiska rada będzie stawiać czoła wyzwaniom związanym m.in. z ochroną środowiska i zagrożonych gatunków w naszym kraju, budowaniem świadomości ekologicznej wśród dzieci i dorosłych, a także promocją działań proekologicznych. MRE to z pewnością znakomita okazja do nauki procesów demokratycznych, a także zdobycia cennego doświadczenia i być może pierwszy duży krok do dalszej kariery.

Wśród kompetencji Młodzieżowej Rady Ekologicznej znajdą się wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działaniami Ministerstwa Środowiska. Rada będzie mieć nie tylko głos doradczy. Dysponować będzie także własnym budżetem, który na rzecz inicjatywy przekazał partner projektu – Lasy Państwowe. Jednym z zadań MRE będzie także przyznawanie grantów. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się związane z ochroną środowiska działania przygotowane przez dzieci i młodzież.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Ekologicznej zaplanowano na wrzesień. Młodzi ekoradni obradować będą przynajmniej raz na kwartał, jednak w szczególnych sytuacjach, wymagających szybkiej reakcji, rada będzie zbierać się w trybie pilnym.

Wśród partnerów merytorycznych projektu są Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Państwowy Instytut Geologiczny. Swoim patronatem projekt objął Rzecznik Praw Dziecka.

Szczegóły oraz regulamin MRE dostępne na: www.mre.srodowisko.gov.pl.