Co nowego

Zostań SuperW!

Kandydaci na wolontariuszy mogą zgłaszać się do 30 września poprzez stronę www.superw.pl, fot. materiały prasowe.

Kandydaci na wolontariuszy mogą zgłaszać się do 30 września poprzez stronę www.superw.pl, fot. materiały prasowe.

12.09.2018 r.

„8 mln Polaków doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecznego". „W skrajnej biedzie żyję w Polsce tyle samo ludzi, ile mieszka w Warszawie” – czytamy w „raporcie o biedzie 2017”. Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości i pomóż zmienić te zatrważające dane.

- Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, czyli SuperW, to ludzie którzy nadają sens swojemu zaangażowaniu niosąc mądrą pomoc, która naprawdę działa – mówi Paula Wolecka ze Szlachetnej Paczki. — Ich celem jest wyrwanie rodzin, osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z kręgu biedy, z trudności i bezsilności oraz pomoc dzieciom z porażkami w szkole — dodaje.

Dotarcie do rodzin żyjących w trudnych warunkach i niesienie pomocy poszczególnym ich członkom to główne zadania wolontariuszy Szlachetnej Paczki. SuperW szukają darczyńców i organizują przekazanie wsparcia materialnego, dzięki czemu mają możliwość nawiązania cennych kontaktów. To jednak niejedyne plusy płynące z niesienia pomocy innym.

- Profesjonalny wolontariat to szansa na rozwój kompetencji przydatnych w życiu zawodowym — zarządzania projektami i zespołem czy planowanie komunikacji. To również szansa sprawdzenia się w nowych rolach i kształtowanie tak pożądanych postaw jak przedsiębiorczość, przywództwo, otwartość czy odpowiedzialności społeczna – mówi Wolecka i dodaje – Wolontariusz staję się ważną częścią swojej społeczności. Spotyka m.in. biznesmenów, samorządowców, społeczników i liderów kultury, słowem nawiązuje wartościowe relacje towarzyskie i biznesowe, które mogą przełożyć się na rozwój jego kariery.

Z kolei działania pomocowe realizowane przez Akademie Przyszłości skierowane są do dzieci ze szkół podstawowych. Zadaniem wolontariuszy jest pomoc w przezwyciężeniu życiowych i naukowych trudności podopiecznych. – Wolontariusz staję się przyjacielem i mentorem dla dziecka. W działaniu pomaga mu nowatorskie narzędzie, jakim jest „System Motywatorów Zmiany" opierający się na metodologii projektowania zmian – podkreśla Wolecka.

Kandydaci na wolontariuszy mogą zgłaszać się do 30 września poprzez stronę www.superw.pl. Tam na przyszłych SuperW czeka krótki formularz. Kolejnym etapem jest rozmowa i jednodniowe wdrożenie.

Szlachetna Paczka działa od 2001 roku. Tylko w 2017 r. do programu pomocy włączono ponad 20 tys. rodzin, a wartość materialna pomocy przekazanej im wyniosła prawie 54 mln zł. Z kolei Akademia Przyszłości zapewniła wsparcie ponad 2300 podopiecznym. W ramach Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości działa 13,5 tys. wolontariuszy.