Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim
DLA MIESZKAŃCÓW

Europejscy hakerzy łączcie się – hackathon #EUvsVIRUS wzywa!

Ogólnoeuropejski hackathon #EUvsVIRUS

Ogólnoeuropejski hackathon #EUvsVIRUS

15.04.2020 r.

Zmagamy się właśnie z jednym z największych wyzwań naszych czasów - koronawirusem. Innowacyjnych rozwiązań w walce z nim poszukują najwięksi tego świata, w tym kraje członkowskie Unii Europejskiej i Komisja Europejska, która zwołuje pierwszy ogólnoeuropejski hackathon #EUvsVIRUS.
 
Aby uzupełnić hakatony odbywające się na poziomie globalnym i państw członkowskich, Komisja Europejska - w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE - organizuje ogólnoeuropejski hackaton, aby połączyć społeczeństwo obywatelskie, innowatorów, partnerów i nabywców w całej Europie.
 
Wspólne hakowanie odbędzie się online w dniach 24-26 kwietnia. Ma ono na celu wyłowienie najlepszych pomysłów i rozwiązań, które pomogą służbie zdrowia, w szybkiej produkcji sprzętu ochronnego, transferze wiedzy pomiędzy krajami, wsparciu ludzi z grup ryzyka i przebywających na kwarantannie lub w izolacji, zapewnieniu ciągłości biznesu, wsparciu zdalnej pracy i edukacji oraz wielu innych problemach społecznych i gospodarczych związanych z koronawirusowym kryzysem.
Zaproponowane rozwiązania zostaną szybko opracowane i wdrożone na całym jednolitym rynku Unii Europejskiej.
 
Zaproszenie do podjęcia rękawicy rzuconej ludzkości przez zarazki skierowane jest nie tylko do cybernetycznych mózgów, które będą zmagać się w trakcie wydarzenia z informatycznymi wyzwaniami. Ale również do ekspertów z wielu dziedzin, którzy wspomogą specjalistyczną wiedzą „hakerów”, do osób, które zostaną koordynatorami grup oraz partnerów takich jak firmy, uczelnie, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, innowacyjne start-upy.
 
Deadline na zgłoszenia do #EUvsVIRUS to 19 kwietnia. Grupy, które zaproponują najciekawsze rozwiązania zostaną zaproszone by dołączyć do Europejskiej Rady ds. Innowacji.
Zachęcamy wszystkich gdynian, którym zależy na znalezieniu wspólnych europejskich rozwiązań w walce z epidemią do udziału!
Zgłoszenia przez stronę: euvsvirus.org