Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
DLA MIESZKAŃCÓW

Galerie handlowe, sztuki i muzea otwarte od 1 lutego

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej omówił zmiany w obowiązujących do tej pory restrykcjach. // mat. prasowe

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej omówił zmiany w obowiązujących do tej pory restrykcjach. // mat. prasowe

28.01.2021 r.

Centra handlowe, galerie sztuki oraz muzea zostaną otwarte od 1 lutego. Pozostałe obostrzenia pozostają bez zmian co najmniej do 14 lutego – taką decyzję podjął rząd w sprawie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa.


Podczas czwartkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski omówił decyzje podjęte przez rząd w sprawie obostrzeń związanych z pandemią. Od 1 lutego galerie sztuki oraz muzea zostaną otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rząd podjął także decyzję o otwarciu galerii handlowych oraz zniesieniu obowiązujących do tej pory „godzin dla seniorów”. Zmiany te zaczną obowiązywać również od 1 lutego.

Mat. prasowe

ZMIANY OD 1 LUTEGO BR.

 • otwarcie galerii handlowych,
 • zniesienie obowiązujących do tej pory „godzin dla seniorów”,
 • otwarcie galerii sztuki oraz muzeów - z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Pozostałe obostrzenia związane z obowiązującym „etapem odpowiedzialności” zostają przedłużone do 14 lutego br. Są to m.in.:

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni,
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem. W zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.


ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób - do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

EDUKACJA

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia uczą się stacjonarnie. Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego kształcą się w trybie zdalnym.
Ważne! Przedszkola i żłobki funkcjonują bez zmian.

GASTRONOMIA

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Realizacja zamówień jest możliwa wyłącznie na wynos lub dowóz.

HOTELE

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele dostępne tylko m.in. dla:
 • służb mundurowych,
 • medyków,
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
 • członków załogi samolotu,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • członków obsady pociągu,
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji,
 • dziennikarzy wykonujących zadania zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania,
 • osób realizujących projekty inwestycyjne,
 • sędziów sportowych i kontrolerów antydopingowych.
Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE

Zawieszona pozostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness:
 • działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
 • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Więcej informacji o aktualnych ograniczeniach i obostrzeniach można przeczytać na stronach rządowych.