DLA MIESZKAŃCÓW

Gdyński falochron nadal wspiera

Niebieska plansza z napisem

// Gdyński falochron

07.11.2020 r.

Przedsiębiorcy w szczególnie trudnej sytuacji ciągle mogą liczyć na wsparcie w ramach programu „Gdyński Falochron”. Od soboty, 7 listopada w życie wchodzą nowe rządowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, a biznesy objęte zakazami mogą skorzystać z miejskiego wsparcia. To zwolnienia lub ulgi dotyczące czynszów oraz odroczenia płatności lokalnych podatków.


W najbliższą sobotę (7 listopada) zaczynają obowiązywać nowe obostrzenia na terenie całego kraju. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 6 listopada czeka nas zawieszenie działalności niektórych branż. Zakaz działalności dotyczy znacznej części handlu w galeriach handlowych (oprócz sklepów spożywczych, aptek, drogerii, prasy i książek, sklepów budowlanych, punktów telekomunikacyjnych oraz sklepów zoologicznych). Ponadto zakaz dotyczy placówek kulturalnych (m.in. teatrów, kin, galerii, bibliotek i muzeów) czy – w dalszym ciągu - siłowni, basenów, klubów fitness (lista ta nie obejmuje m.in. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, usług optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych i ubezpieczeniowych, zakładów ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralni oraz gastronomii na wynos lub z dowozem). Rozporządzenie ogranicza także działalność hoteli. Te mogą przyjmować tylko gości podróżujących w celach służbowych, sportowców uczestniczących w zgrupowaniach i zawodach oraz medyków.Ograniczenie nie dotyczy hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych.


Przedsiębiorcy, którzy ucierpią w związku z zawieszeniem działalności nadal są objęci miejskim programem pomocowym - „Gdyńskim Falochronem”. Formy wsparcia regulują uchwały Rady Miasta Gdyni z maja tego roku, które obowiązują do 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że firmy zamknięte na mocy rządowego rozporządzenia mogą skorzystać ze zwolnienia lub ulg dotyczących czynszu/dzierżawy za miejskie nieruchomości lub możliwości odroczenia płatności podatków.

- Kiedy na początku pandemii podejmowaliśmy decyzje związane ze wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, zdawaliśmy sobie sprawę, że powinny obejmować one dłuższy okres. Uchwała, która określa zasady funkcjonowania „Falochronu”, obowiązuje do końca roku. Dziś, kiedy znów przed przedsiębiorcami najbliższa przyszłość rysuje się niezbyt optymistycznie, wierzymy, że każda pomoc jest na wagę złota i warto z niej skorzystać – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami „Gdyńskiego Falochronu” firmy objęte zakazem działalności mogą wnioskować o:

  • odstąpienie od pobierania należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy (za czas trwania zakazu działalności),
  • obniżkę czynszu za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy dla pozostałych dotkniętych skutkami COVID-19 podmiotów o 50% (za czas trwania zakazu działalności),
  • możliwość bezodsetkowego odroczenia należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy,
  • obniżenie należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy o 30% do końca 2020 roku, po ustaniu okresu ulg i zwolnień wymienionych wyżej.

To nie wszystko – przedsiębiorcy dotknięci ograniczeniami mogą też skorzystać z pomocy w zakresie podatków i opłat lokalnych, która polega na odroczeniu przez Radę Miasta rat podatku od nieruchomości, a w uzasadnionych przypadkach umorzeniu należności. Opłaty za użytkowanie wieczyste są ustawowo odroczone do końca stycznia 2021 roku - w kolejnych miesiącach będzie się można zwracać z wnioskami o dalsze odroczenia, a w uzasadnionych wypadkach o częściowe lub całkowite umorzenia.

Do tej pory, od momentu kiedy zaczął funkcjonować „Gdyński Falochron”, udało się pomóc łącznie 103 podmiotom korzystającym z miejskich nieruchomości, a wartość wsparcia udzielonego ze strony miasta przekracza kwotę 1 mln 261 tys. złotych.

- Ochrona lokalnego biznesu pod postacią „Falochronu” to istotne obciążenie miejskiego budżetu w tym trudnym czasie, natomiast jesteśmy przekonani, że naszym obowiązkiem jest zaoferowanie przedsiębiorcom wsparcia skrojonego na miarę potrzeb. O tym, że przynosi to zamierzony efekt przekonaliśmy się po pierwszej fali pandemii, gdy Gdynię ominął poważny kryzys gospodarczy, a statystyki wskazały, że w mieście zwiększa się liczba zakładanych działalności gospodarczych. Teraz cel pozostaje taki sam, uchronić lokalną gospodarkę przed zapaścią – zaznacza Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Wnioski dotyczące zwolnień i ulg za miejskie nieruchomości można kierować na adres e-mailowy falochron.biznesu@gdynia.pl. Przedsiębiorca w uproszczonym wniosku powinien podać m.in. podstawowe dane dotyczące działalności, dane adresowe i kontaktowe, tak aby ułatwić zweryfikowanie informacji o danej firmie. Można to zrobić także za pomocą ePUAP lub w formie tradycyjnej. Informacji dotyczących odroczeń płatności podatków udziela Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni (adres e-mail wydz.dochodow@gdynia.pl).

Zasady udzielania miejskiego wsparcia przedsiębiorcom poszkodowanym przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa regulują uchwały Rady Miasta Gdyni: uchwała nr XIX/591/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, uchwała nr XIX/589/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie oraz uchwała nr XIX/590/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID–19.