DLA MIESZKAŃCÓW

Magistrat z poczekalnią dla mieszkańców

Przeszklone wejście główne do budynku urzędu, w kolejce do wejścia czekają cztery osoby, jedna osoba wchodzi przez uchylone drzwi do środka

Już w przyszłym tygodniu mieszkańcy czekający na umówione wizyty będą mogli skorzystać z poczekali wewnątrz budynku Urzędu Miasta Gdyni, fot. Przemysław Kozłowski

07.10.2020 r.

Urząd Miasta Gdyni uruchomi specjalną poczekalnię wewnątrz budynku dla mieszkańców, którzy czekają na wcześniej umówione wizyty. To usprawnienie, które ułatwi załatwianie urzędowych spraw szczególnie w obliczu jesieni i nadchodzącej zimy. W środku pracownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu będzie służył pomocą przy dopełnianiu formalności online.W obliczu trwającej pandemii koronawirusa i rosnącej liczy zachorowań Urząd Miasta Gdyni jest zmuszony nadal funkcjonować w specjalnym trybie, tak aby chronić zarówno mieszkańców, jak i pracowników. Wizyty w urzędzie są w dalszym ciągu możliwe po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu, a jesienna, deszczowa pogoda skutecznie utrudnia oczekiwanie w kolejce przed budynkiem urzędu. Aby zapewnić klientom lepsze warunki, w holu głównym gdyńskiego magistratu powstanie poczekalnia dla umówionych mieszkańców.
 
Poczekalnia powstanie w pobliżu głównego wejścia do budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego, zajmując przestrzeń przeznaczoną wcześniej m.in. na kiosk. Przy drzwiach obecny będzie funkcjonariusz Straży Miejskiej, który umożliwi wejście do środka. Mieszkańcy będą mogli poczekać do umówionej godziny wizyty. Zmiany zaczną funkcjonować już od przyszłego tygodnia.

- Przez cały czas szukamy rozwiązań, które przyspieszą i usprawnią obsługę klientów w urzędzie. Nadchodzi jesień, warunki pogodowe coraz mniej sprzyjają oczekiwaniu na zewnątrz budynku, dlatego uruchamiamy poczekalnię, która pozwoli bezpiecznie i komfortowo załatwiać swoje sprawy, oczywiście z zachowaniem zasad dystansu społecznego. W poczekalni będzie można też skorzystać z pomocy pracownika Gdyńskiego Centrum Kontaktu, który pomoże np. przy zakładaniu profilu zaufanego czy konta mieszkańca i wytłumaczy, jak urzędowe sprawy można w łatwy sposób załatwić online. Możliwości jest sporo, przypomnę tylko, że Cyfrowy Urząd pozwala obecnie na składanie elektronicznych wniosków dotyczących ponad 150 usług, można także korzystać z urzędowego paczkomatu, który pozwala bezpiecznie dostarczyć dokumenty do magistratu – mówi Rafał Klajnert, dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.


Stoisko Gdyńskiego Centrum Kontaktu będzie szczególnie pomocne dla tych, których sprawy można załatwić elektronicznie zamiast osobistej wizyty w urzędzie. Do tego będzie zachęcał pracownik GCK, który poinstruuje mieszkańców o możliwości korzystania z Cyfrowego Urzędu i ePUAP, zakładania Profilu Zaufanego, zakładania konta mieszkańca i prowadzenia korespondencji z urzędem w sposób elektroniczny.

Warto pamiętać, że nadal funkcjonuje też wrzutnia na dokumenty przy wejściu głównym do obu budynków magistratu (przy al. Piłsudskiego i przy ul. 10 Lutego). Stosunkowo niedawno mieszkańcy Gdyni zyskali jeszcze jedną możliwość: dostarczenie dokumentów za pośrednictwem urzędowego Paczkomatu firmy InPost.

Jak funkcjonuje Urząd Miasta Gdyni w pandemii?


Kontakt z poszczególnymi komórkami Urzędu Miasta Gdyni możliwy jest drogą elektroniczną (Cyfrowy Urząd, ePUAP), za pomocą e-maila lub telefonicznie.

Sprawy on-line


Urząd Miasta Gdyni udostępnia aktualnie ponad 150 usług z możliwością składania wniosków elektronicznie, korzystając z platformy Cyfrowego Urzędu.

Można to zrobić pod adresem http://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

W serwisie https://obywatel.gov.pl dostępnych jest obecnie 51 usług on-line. Aby skorzystać z platformy należy posiadać profil zaufany lub e-dowód.

Wizyty w urzędzie


W sprawach z zakresu: rejestracji pojazdów, prawa jazdy, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania.

Rezerwacji można dokonać:

 • pod adresem gdynia.pl/bip/rezerwacje
 • za pomocą Konta Mieszkańca pod adresem www.gdynia.pl/konto - konieczność posiadania aktywnej Karty Mieszkańca
 • za pomocą aplikacji gdynia.pl (telefony z systemem android) - konieczność posiadania aktywnej Karty Mieszkańca
 • telefonicznie, pod numerem 58 626 26 26, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00

Obsługa przedsiębiorców (Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)

W Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości nadal obowiązują zapisy telefoniczne. Zasady obsługi interesantów:

 • na sali obsługi może przebywać jednocześnie 2 przedsiębiorców. Obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust
 • aby osobiście skorzystać z usług GCWP, tj. złożyć wniosek CEIDG, potwierdzić Profil Zaufany, skonsultować się z Urzędem Skarbowym (wyłącznie w poniedziałki, środy i piątki) konieczne jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie się na wizytę pod numerami telefonów: 58 668 20 10 oraz 58 668 20 11
 • interesanci przyjmowani są średnio co 15 minut, wg ustalonego wcześniej grafiku
 • nadal nie ma możliwości wejścia do GCWP bez wcześniejszego umówienia się na konkretną godzinę

Więcej informacji na stronie GCWP.

Paczkomat


Za pośrednictwem Paczkomatu można składać i odbierać dokumenty w sprawach związanych między innymi z prawem jazdy, rejestracją pojazdu czy dowodem osobistym - więcej pod adresem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia.

Gdyński Paczkomat Urząd 24 znajduje się przy budynku magistratu, od strony parkingu przy ulicy Bema.

Jeśli mieszkaniec zdecyduje się na odbiór dokumentów w paczkomacie, InPost poinformuje przez SMS na podany numer telefonu, gdy będą one czekać na odbiór skrzynce maszyny. W wiadomości będzie widoczny kod potrzebny do jej otworzenia oraz maksymalny termin odbioru.

Sprawy, w których wnioskodawca może złożyć wniosek oraz odebrać dokumenty za pośrednictwem Paczkomatu:

PRAWO JAZDY

 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień
 • złożenie do depozytu dokumentu prawa jazdy
 • złożenie oryginałów badań lekarskich, psychologicznych i kursu reedukacyjnego
 • zgłoszenie rozpoczęcia kursu przez OSK
 • złożenie zaświadczenia o odbyciu kursu przez instruktorów


REJESTRACJA POJAZDÓW

 • wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc na wpis kolejnego badania technicznego
 • wniosek o wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • wniosek o wyrobienie wtórnika karty pojazdu
 • wniosek o wyrobienie wtórnika tablic rejestracyjnych, dodatkowej tablicy na bagażnik
 • wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: HAK, L, GAZ, TAXI
 • wniosek o dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 • zgłoszenie zbycia pojazdu
 • zgłoszenie nabycia pojazdu


EWIDENCJA LUDNOŚCI

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

Sprawy, w których wnioskodawca może złożyć wniosek za pośrednictwem Paczkomatu, ale po odbiór decyzji oraz dokumentów musi stawić się osobiście, zgodnie z przepisami:


PRAWO JAZDY

 • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

REJESTRACJA POJAZDÓW

 • wniosek o zarejestrowanie pojazdu nowego
 • wniosek o zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
 • wniosek o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w Polsce (z tym, że złożenie wniosku o przerejestrowanie pojazdu wiąże się z unieruchomieniem pojazdu na czas załatwiania sprawy przez UM, gdyż do wniosku należy załączyć również tablice rejestracyjne)
 • wniosek o powtórną rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego
 • wniosek o rejestrację czasową pojazdu
 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu
 • wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą
 • wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
 • wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu pojazdu z kraju lub jego zbycia

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 • podanie o wymeldowanie lub zameldowanie w trybie administracyjnym
 • wydanie zaświadczenia (o zameldowaniu, wymeldowaniu, liczbie osób zameldowanych w lokalu/budynku)

DOWODY OSOBISTE

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych - archiwum Urzędu Miasta Gdyni

LICENCJE ORAZ ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

 • wniosek o wydanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy miasta Gdyni
 • wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób
 • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)
 • wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych