DLA MIESZKAŃCÓW

Świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

23.03.2020 r.

Wróciłeś z zagranicy i musisz przejść kwarantannę? Jeśli tak, to możesz ubiegać się o świadczenie chorobowe. Wystarczy złożyć specjalne oświadczenie w terminie 3 dni roboczych od czasu zakończenia kwarantanny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w naszym kraju wytycznymi, wszyscy, którzy w ostatnim czasie przekroczyli granicę państwową, muszą odbyć obowiązkową dwutygodniową kwarantannę. Osoby objęte ubezpieczeniem mogą się ubiegać o świadczenia z tytułu choroby za ten okres. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Natomiast prowadzący działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają taki dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenie jest dostępny na stronie ZUS-u.
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to płatnik składek w ciągu 7 dni przekazuje tam oświadczenie ubezpieczonego. Wszelkich formalności można dopełnić online, nie wychodząc z domu – na Platformie Usług Elektronicznych.

Zarówno płatnik, który wypłaca zasiłki, jaki i ZUS mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Trzeba też pamiętać, że jeśli Państwowy Inspektor Sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu danej osoby, przebywającej na kwarantannie, z obowiązku jej odbywania, to powinna ona poinformować o tym wypłacającego świadczenie chorobowe.

Uwaga:
Ci, którzy powrócili z zagranicy i są objęci obowiązkową kwarantanną, mają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. Oznacza to, że osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne oraz przedsiębiorcy/prowadzący działalność pozarolniczą muszą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.