DLA MIESZKAŃCÓW

Zgłoś sprawę bez wychodzenia z domu

fot. Paweł Kukla

fot. Paweł Kukla

18.03.2020 r.

Potrzebujesz zgłosić sprawę lub zdarzenie na Policję? Zostań w domu, załatwisz to telefonicznie bądź on-line. W związku z panującym w kraju zagrożeniem koronawirusem i koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów, Policja zachęca, by ograniczyć wizyty na komisariacie i skorzystać z innych kanałów komunikacji.

Wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach, również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami. W związku z koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów Policja zachęca do alternatywnych form kontaktu w celu zgłaszania spraw i zdarzeń.

Kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowymi możliwy jest za pomocą aplikacji „Moja Komenda” (dostępnej bezpłatnie w sklepie Google Play oraz AppStore). Policja uruchomiła również portal Policja e-usługi, który dzięki Centralnej Książce Telefonicznej ułatwia komunikację z jednostkami Policji w całym kraju. Dodatkowo dla osób głuchych i słabosłyszących, które znają polski język migowy (PJM) lub system językowo-migowy (SJM), istnieje możliwość połączenia z dowolnego miejsca z wykorzystaniem komputera lub telefonu z funkcją wideo z dostępem do internetu z jednostką Policji z bezpośrednim dołączeniem tłumacza języka migowego. Usługa dostępna jest w dni robocze w godz. 8:00 – 20:00.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji. Dla Gdyni będą to:


W przypadku zgłoszeń alarmowych obowiązują numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. W niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.