Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
DLA MIESZKAŃCÓW

Żłobki i przedszkola w pandemii. Ponad 300 dzieci pod opieką

Żłobek

W gdyńskich przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i grupach zerówkowych w szkołach z opieki korzysta 247 dzieci. W żłobkach jest to 64 dzieci //fot. Magdalena Czernek

29.03.2021 r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu, od 29 marca do 11 kwietnia żłobki, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach będą zamknięte. Dyrektorzy placówek są zobowiązani zapewnić dzieciom opiekę na wniosek uprawnionych rodziców. W gdyńskich przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i grupach zerówkowych w szkołach z opieki korzysta 247 dzieci. W żłobkach to 64 dzieci.


Po konferencji rządu, która odbyła się w czwartek, 25 marca, wprowadzono nowe obostrzenia związane z pandemią. Jedno z nich dotyczy czasowego ograniczenia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także żłobków i klubów dziecięcych od 29 marca do 11 kwietnia.
 
– Jest to dla nas wszystkich trudny i wyjątkowy czas. Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19. Wprowadzono czasowe ograniczenia działalności żłobków i przedszkoli. Rodzice, którzy skorzystają z możliwości opieki nad dzieckiem w placówkach, mogą być spokojni, że podjęte zostaną wszelkie możliwe działania, by zapewnić niezbędne bezpieczeństwo sanitarne, a dzieci będą pod fachową opieką specjalistów i pedagogów. Wierzę, że dzięki wzajemnemu wsparciu przetrwamy ten trudny okres – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 

Opieka nad dzieckiem na wniosek rodzica


Dyrektorzy ww. placówek muszą zapewnić opiekę nad dzieckiem na wniosek rodziców, którzy:
 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
 
Oprócz ww. przypadków opieka będzie zapewniona dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W gdyńskich przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i grupach zerówkowych w szkołach z opieki korzysta 247 dzieci. W żłobkach to 64 dzieci.

Zasiłki opiekuńcze

Rząd opublikował odpowiednie rozporządzenia dotyczące zasiłków opiekuńczych. Okres ich pobierania został przedłużony do 11 kwietnia 2021 roku. Dokumenty do pobrania poniżej: