Gdynia Buduje

Ulica Chwarznieńska – w nowej odsłonie

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej//  fot. Sławomir Okoń

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej// fot. Sławomir Okoń

30.12.2019 r.

Mijający rok był historyczny dla Witomina – ogłoszenie budowy obwodnicy, budowa zbiornika retencyjnego czy kompleksowa przebudowa ulicy Hodowlanej. To tylko największe z podjętych działań. Teraz czas na ulicę Chwarznieńską, która zostanie dostosowana do wszelkich zmian, które zachodzą w przestrzeni miejskiej.

- Witomino ze względu na dynamiczną rozbudowę Gdyni stało się dzielnicą z jednej strony niezwykle popularną do zamieszkania, ale również leżącą na drodze dojazdowej do centrum miasta. Chcąc zachować jej wyjątkowy charakter konieczne było podjęcie prac nad wyciągnięciem tranzytu samochodowego poza jej obszar, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości życia dla których Witomino jest małą ojczyzną. Wszelkie podjęte działania znacząco zbliżają nas do osiągnięcia tych celów – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. 

W ramach projektu ulica Chwarznieńska - na odcinku witomińskim zaprojektowana będzie jako droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku od ul. Małokackiej do ul. Słonecznej. Droga zyska także nowe zatoki autobusowe i sygnalizację świetlną. Wzdłuż jezdni wykonane zostaną chodniki, nowe oświetlenie oraz odwodnienie. Droga rowerowa zlokalizowana zostanie poza pasem jezdni.

- Na wykonawcę czekamy z niecierpliwością, przetarg rozpocznie wielowymiarowe działania inwestycyjne, mające na celu przede wszystkim przebudowę newralgicznego odcinka biegnącego przez środek dzielnicy. W projekcie znajdzie się m.in.: brakujący fragment drogi rowerowej łączący ulice Chwarznieńską z Rolniczą, co zdecydowanie usprawni komunikacje rowerową. Cała inwestycja to kolejny etap działań związany z rozbudową infrastruktury drogowej na odcinku witomińskim, a co za tym idzie, budową obwodnicy Witomina - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


Mapa graficzna zakresu prac planowanej inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej na odcinku witomińskim" //mat.prasowe 

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej będzie musiał uwzględnić:
  • budowę ulicy Chwarznieńskiej od ulicy Małokackiej do ulicy Słonecznej
  • przebudowę ulicy Sosnowej
  • budowę skrzyżowania Chwarznieńska/Rolnicza/Małokokacka/Wielkokacka
  • budowę drogi rowerowej w ulicy Chwarznieńskiej oraz odcinka drogi rowerowej w ulicy Rolniczej
  • budowę odcinka ulicy Promiennej do ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem
  • budowę odcinka ulicy Hodowlanej (od wyniesionego skrzyżowania z ulicą Słoneczną do ulicy Chwarznieńskiej)
  • budowę i przebudowa infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji
  • budowę małej architektury - ławki, kosze, przysiadki, stojaki na rowery oraz nasadzenie zieleni

- To olbrzymia radość, gdy po wielu miesiącach działań i przygotowań kolejne elementy strategicznych zmian dla tego obszaru Gdyni możemy łączyć w całość. Kontrapas autobusowy już oddany. W ciągu ulicy Hodowlanej prace przebiegają w niezwykłym tempie, a nie można zapomnieć o zmianach związanych z rewitalizacją. To wyjątkowy czas dla mieszkańców Witomina. W tym miejscu słowa uznania dla Rady Dzielnicy, której działania dopełniają zmiany, czego przykładem mogą być zmiany ul. Niskiej – mówi Jakub Ubych pełnomocnik prezydenta ds. dzielnic i radny miasta.

Przypomnijmy, że aktualnie prowadzone są prace na ulicy Hodowlanej, która jest pierwszym etapem zadania związanego z przebudową ul. Chwarznieńskiej. Zakończył się remont ul. Niskiej na Witominie. Analizowane są oferty 7 wykonawców złożonych na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Witomina”. Strategicznej inwestycji dla Gdyni Zachód, która ma odciążyć ul. Chwarznieńską i usprawnić ruch w zachodnich dzielnicach miasta.