Gdynia Innowacyjna

Cyfrowy Asystent Mieszkańca doceniony w międzynarodowej sieci Smart Cities

Aplikacja gdynia.pl z Asystentem Mieszkańca, fot. Michał Kowalski

Aplikacja gdynia.pl z Asystentem Mieszkańca, fot. Michał Kowalski

07.04.2020 r.

„Asystent Mieszkańca” – moduł w aplikacji gdynia.pl – umożliwiający mieszkańcom przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do służb miejskich, znalazł się wśród 12 najlepszych na świecie projektów międzynarodowego konkursu GO SMART Award. Gdyńskie rozwiązanie zostanie opublikowane w raporcie Global Smart Solution 2020 pośród finałowych projektów poprawiających jakość życia mieszkańców m.in. z Tajwanu, Francji czy Wielkiej Brytanii.

– Głównym założeniem „Asystenta Mieszkańca” było stworzenie bardzo szybkiej ścieżki zgłaszania i naprawiania usterek występujących w infrastrukturze miejskiej. Wymagało to szczegółowej analizy kategorii powiadomień i zadań realizowanych przez różne służby miejskie. Udało się to osiągnąć, stworzyliśmy automatyczny, bezobsługowy proces powiadamiania o usterkach, a sam katalog usług można rozszerzać. Cieszymy się też, bo stale rośnie zainteresowanie samą aplikacją wśród mieszkańców. Jej uruchomienie było elementem strategii rozwoju miasta ukierunkowanym na podnoszenie jakości życia w Gdyni, stąd wyróżnienie przez sieć Smart Cities jest szczególnie miłe. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

GO SMART to międzynarodowa sieć inteligentnych miast, której zadaniem jest ułatwianie komunikacji między rządami a przemysłem oraz współpraca międzynarodowa i wymiana wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do konkursu GO SMART może przystąpić każda organizacja pracująca nad innowacjami miejskimi, które wpływają na rozwój i poprawę jakości życia obywateli. Udział w konkursie jest bezpłatny, jego ideą jest upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

– W konkursie znalazła się gdyńska aplikacja mobilna i funkcjonalność „Asystenta Mieszkańca", która ułatwia kontakt interwencyjny z różnymi służbami miejskimi i skraca czas załatwiania zgłoszonych w ten sposób spraw. W grudniu otrzymaliśmy wiadomość, że zakwalifikowaliśmy się do 12 najlepszych projektów, a już w lipcu ukaże się raport podsumowujący tegoroczną edycję GO SMART, w którym każdy będzie mógł zapoznać się z gdyńskim pomysłem. – mówi Małgorzata Czaja, kierownik Referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania.

Jak działa „Asystent Mieszkańca”? Po utworzeniu konta w aplikacji można w kilku prostych krokach przesłać zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów infrastruktury i przestrzeni publicznej, a dzięki powiadomieniom można śledzić postęp w danej sprawie. Najpierw, z dostępnej listy należy wybrać właściwą kategorię i rodzaj zgłoszenia (dotyczącego np. dróg, transportu, zieleni, śmieci, wandalizmu i wielu innych), następnie wskazać miejsce na mapie lub wpisać adres. Przy pomocy aparatu w telefonie, można zrobić zdjęcie ilustrujące zgłoszenie, dodać opis i wysłać. Wiadomość trafi do właściwych merytorycznie służb i po weryfikacji zostanie opublikowane na liście i mapie zgłoszeń. Aplikacja obsługiwana jest przez Gdyńskie Centrum Kontaktu. Działa od grudnia 2018 roku i w tym czasie mieszkańcy przesłali blisko 2000 zgłoszeń.

Osoby, które w minionym roku zgłosiły największą liczbę usterek, w styczniu b.r. zostały zaproszone przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka na spotkanie, podczas którego podziękowano im za zaangażowanie we wspólne naprawianie miasta. Wyróżnieni użytkownicy otrzymali także drobne upominki – zaproszenia do Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz na mecz Arki Gdynia (www.gdynia.pl/co-nowego,2774/aktywnosc-gdynian-nagrodzona,545970).

Jak informuje Piotr Wiśniewski, kierownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu odpowiedzialny za wdrożenie oraz rozwój aplikacji mobilnej gdynia.pl i funkcjonalności Asystenta Mieszkańca: – Od grudnia 2018 roku otrzymaliśmy od mieszkańców 1994 zgłoszenia, ponad 1567 z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych i naprawionych. 327 zgłoszeń zostało zamkniętych, co oznacza, że po analizie przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych i jednostek, z którymi współpracujemy, zostały one uznane za niezasadne. Najczęstszą przyczyną odrzucenia zgłoszeń był fakt, że teren, na którym usterka wystąpiła, należał do osoby prywatnej lub wspólnoty. Oczywiście staramy się również kontaktować z właścicielami prywatnego terenu w celu wspólnego rozwiązania problemu.

Każdy użytkownik, który ma pomysł na rozwój aplikacji, spostrzeżenia dotyczące jej funkcjonalności lub inne uwagi, może skontaktować się z GCK – tel. 58 626 26 26; kontakt@gdynia.pl.

Pobierz aplikację z Asystentem Mieszkańca: App Store | Google Play i już teraz zapoznaj się z listą części naprawionych usterek. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną i rekomendowanie wszystkim mieszkańcom działanie zgodne z hasłem #ZOSTAŃWDOMU, do czasu zniesienia ograniczeń dotyczących przemieszczania się – funkcjonalność aplikacji została technicznie zawieszona.

Finałowe projekty GO SMART Award: www.citiesgosmart.org/years_2020.htm