Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Gdynia Innowacyjna

Gdynia – Smart City

Gdynia - Smart City | Na zdjęciach: Karta Mieszkańca, PPNT Gdynia, aplkacja z Asystentem Mieszkańca, autobusy ZKM Gdynia, Gdyńskie Centrum Kontaktu, rower CARGO

Gdynia - Smart City | Na zdjęciach: Karta Mieszkańca, PPNT Gdynia, aplkacja z Asystentem Mieszkańca, autobusy ZKM Gdynia, Gdyńskie Centrum Kontaktu, rower CARGO

05.05.2020 r.

Inteligentne miasto to organizm nie tylko sprawnie zarządzany przy pomocy nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim przyjazny mieszkańcom. Zrównoważony transport, czyste powietrze, łatwy dostęp do usług miejskich czy rewitalizacja i rozbudowa w oparciu o społeczny dialog. Co jeszcze sprawia, że możemy mówić o Gdyni jako mieście SMART? Czy Smart City zdaje egzamin w czasie pandemii koronawirusa?
 
– Gdynia konsekwentnie wyznacza standardy w obszarze Smart City. Potwierdza to m.in. certyfikat w ramach normy ISO 37120 – „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, który Gdynia uzyskała jako pierwsze miasto w Polsce. Mierzenie wskaźników, które świadczą o zrównoważonym rozwoju miasta i tym samym podnoszeniu jakości życia jego mieszkańców, jest niezwykle ważne. Sprawia, że o Gdyni jako inteligentnym mieście możemy mówić nie tylko jako pewnej idei, ale też udostępniamy konkretne dane, które o tym świadczą. Rozwiązania, jakie systematycznie wdrażamy, by podnosić jakość usług miejskich i ułatwiać życie mieszkańców, sprawiły, że dużo łatwiej było nam przystosować pracę do niecodziennych warunków związanych z pandemią koronawirusa. Przykładowo Gdyńskie Centrum Kontaktu czy Cyfrowy Urząd Miasta pozwalają zdalnie obsłużyć mieszkańców w sytuacji, kiedy w trosce o swoje zdrowie powinni pozostawać w domach. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 

Idea Smart City

 
Internetowa encyklopedia definiuje „Inteligentne miasto” jako takie, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Wiele publikacji oraz wniosków z konferencji wskazuje jednak, że nie ma jednej definicji i wzorca Smart City. Można natomiast wskazać pewne składowe, które je tworzą.
 
Smart City to zatem efekt takiego zarządzania miastem, które zapewnia przede wszystkim: powszechność dostępu do informacji, sprawne załatwianie spraw w urzędach, korzystne warunki do inwestowania, sprawną komunikację miejską, efektywne działania służb miejskich, dbałość o stan środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców, bogatą ofertę spędzania wolnego czasu oraz partycypację obywateli w rozwoju miasta (za: Kiedy miasto jest inteligentne?, Marek Bogdanowicz, Jacek Domański, www.arcanagis.pl/kiedy-miasto-jest-inteligentne). Każde miasto ma inne potrzeby i musi samo wypracować sposób, w jaki będzie się rozwijało w kierunku idei Smart. Jest to proces ciągły i nigdy się niekończący. Zawsze pozostanie jakiś obszar funkcjonowania, który będzie można ulepszyć i zawsze będą się pojawiały nowe możliwości technologiczne umożliwiające usprawnienie różnych działań. Będą się także pojawiały nowe bariery i wyzwania, jak choćby życie w mieście podczas pandemii.
 
– Według nas „Smart City” to cała filozofia, z której wynika, że konsekwentnie stawiamy na stałe podnoszenie jakości życia w mieście. Chcemy, by Gdynia była miastem ludzi szczęśliwych. Wbrew pozorom nie zawsze oznacza to to samo, co mieszkańcy zadowoleni. Zadowolonym można być na przykład z funkcjonowania komunikacji w mieście, ale Gdynia kładzie też nacisk na budowanie relacji: pomiędzy samymi mieszkańcami – sąsiadami, rodzicami w szkole, społecznikami w danej dzielnicy, ale też między administracją a mieszkańcami. Takie podejście zakłada spójne działania w każdej dziedzinie i uważam, że pojedyncze, oderwane od siebie projekty mogą dawać co najwyżej efekt PR-owy, ale nie gwarantują budowania zaangażowanej w sprawy swojego miasta społeczności. Musimy też pamiętać, że efekty poznamy w perspektywie wieloletniej i nie są one możliwe do osiągnięcia niejako „od razu”. – tłumaczył Bartosz Bartoszewicz w „Gazecie Prawnej” w maju 2019 roku (www.serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1413904,polskie-miasta-juz-sa-smart).

Smart rozwiązania dla mieszkańców Gdyni


– W 2018 roku w Urzędzie Miasta Gdyni wyodrębniono Referat ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania. To tutaj opracowujemy, wdrażamy i monitorujemy rozwiązania, które systematycznie podnoszą jakość życia mieszkańców. Wyniki tych prac pozwalają nam uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i konkursach, takich jak niedawny GO SMART Award, w którym wyróżniono cyfrowego „Asystenta Mieszkańca”, LivCom Awards, w którym zajęliśmy trzecie miejsce na świecie, czy wreszcie uzyskiwać najważniejsze międzynarodowe certyfikaty, jak ISO 37120. Dane o mieście, które gromadzimy i które pozwalają nam reagować na stale zmieniającą się rzeczywistość, tworzyć nowe rozwiązania i dostosowywać już istniejące, są dostępne dla mieszkańców - zapraszam na stronę www.otwartedane.gdynia.pl – mówi Małgorzata Czaja, kierownik Referatu.
 
Co zatem oferuje mieszkańcom Gdynia jako inteligentne miasto?
 
Cyfrowy Urząd Miasta, który powstał w 2015 roku doskonale zdaje egzamin w trudnym czasie związanym z epidemią Covid-19. Umożliwia załatwienie aż 160 urzędowych spraw za pomocą wniosków elektronicznych: www.nasze.miasto.gdynia.pl/cu. Pomoże w tym także Wirtualny Urzędnik, któremu można zadać pytanie w okienku na stronie gdynia.pl. Gdyńskie Centrum Kontaktu codziennie odbiera telefony od mieszkańców, którzy pytają w jaki sposób mogą załatwić interesującą ich sprawę. GCK jest także operatorem bezpłatnej aplikacji, która umożliwia zgłaszanie usterek w mieście i śledzenie postępów w ich naprawianiu.
 
Sprawne zarządzanie miastem umożliwiają m.in. takie systemy, jak TRISTAR - System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego. Komputery pokładowe zamontowane w autobusach i trolejbusach na bieżąco dostarczają informacji o lokalizacji pojazdu za pośrednictwem systemu GPS oraz informacji o prędkości i opóźnieniu w stosunku do rozkładu jazdy. O bezpieczeństwo mieszkańców troszczy się m.in. Straż Miejska korzystając z Gdyńskiego Centrum Monitoringu wyposażonego w 141 kamer.
 
Systematyczne inwestycje w gdyńską oświatę i wsparcie technologiczne procentuje dzisiaj, kiedy z powodu pandemii cały kraj przeszedł w tryb nauki zdalnej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele dysponują wieloma narzędziami ułatwiającymi naukę on-line. Od 2011 roku funkcjonuje u nas e-dziennik, a portal e-GIO umożliwia stały dostęp do danych liczbowych, wykresów, analiz oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania gdyńskich szkół. Warto też wspomnieć o platformie edukacyjnej i innych rozwiązaniach wspierających naukę zdalną, które w Gdyni funkcjonują od dawna, stąd w większości przypadków szkół przejście w taki tryb nauki nie był nowym doświadczeniem.
 
Ważnym wyznacznikiem inteligentnego miasta jest tworzenie dobrych warunków dla rozwoju gospodarki. W Gdyni przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc takich instytucji, jak Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości czy Strefa Startup w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Ten ostatni to potężny hub organizacji biznesowo-naukowych oraz miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów. Aktualnie w PPNT Gdynia mieści się blisko 250 firm, przede wszystkim z branży teleinformatycznej, ochrony środowiska, automatyki, robotyki, grafiki i wzornictwa przemysłowego.
 
Intensywny rozwój gospodarki nie może odbywać się ze szkodą dla środowiska naturalnego. Czyste powietrze, roślinność w mieście chroniąca przed upałami, dobra infrastruktura rowerowa są równie ważne jak sprawny transport. Gdynia od lat inwestuje w proekologiczne rozwiązania dotyczące transportu publicznego, promuje ideę komunikacji rowerowej, podnosi też świadomość społeczną dotyczącą nawyków transportowych. Mamy jedną z najnowocześniejszych na świecie trakcji trolejbusowych i autobusy zasilane CNG. Zasilanie alternatywne w postaci baterii umożliwia trolejbusom kursowanie również w odłączeniu od sieci trakcyjnej. Ruch samochodów staramy się rozładowywać m.in. poprzez buspasy, Strefę Płatnego Parkowania i alternatywne środki transportu, jak carsharing, rowery CARGO, czy systematyczny rozwój infrastruktury rowerowej. W planach jest budowa węzłów integracyjnych w takich dzielnicach, jak Chylonia czy Karwiny, co pozwoli tysiącom mieszkańców przesiadać się z aut do publicznych środków transportu i zmniejszy liczbę samochodów wjeżdżających do centrum.
 
Gdynia reaguje na zmiany klimatyczne i chce ograniczyć ich wpływ na miasto. To nie tylko standardowe działania, jak segregacja odpadów, termomodernizacja budynków czy budowa zbiorników retencyjnych, ale także zachęcanie mieszkańców, by swoje gospodarstwa domowe prowadzili w sposób ekologiczny. Uruchomiono na przykład program dofinansowania do budowy ogrodów deszczowych. W celu utrzymania wysokiej jakości powietrza, rozpoczęto czteroletni program całkowitej likwidacji tzw. kopciuchów w gminnych budynkach mieszkalnych. Przestarzałe koty i piece na węgiel zostaną zastąpione kotłami gazowymi lub odnawialnymi źródłami energii. Na początku tego roku zaprezentowano projekt KLIMATyczne Centrum, który zakłada systematyczne ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez m.in. zwiększanie powierzchni terenów zielonych w Śródmieściu, z Parkiem Centralnym na czele. Niedawno ruszyła wielka, energooszczędna akcja wymiany miejskiego oświetlenia. Dzięki 5,5 tysiącom opraw LED oświetlenie naszych ulic będzie funkcjonować
w ekonomicznym trybie.
 
To wszystko nie powstałoby, gdyby nie oczekiwania mieszkańców, których inteligentne miasto słucha. Partycypacja wyraża się w Gdyni poprzez takie projekty, jak coroczny Budżet Obywatelski Gdynia, w którym mieszkańcy w drodze głosowania sami decydują, na co przeznaczyć pulę miejskich środków, czy konsultacje społeczne, nad którymi czuwa miejskie Laboratorium Innowacji Społecznych zbierając opinie mieszkańców, w kwestiach, które są przedmiotem decyzji władz miasta. Gminny Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozy sytuacji życiowej osób zamieszkujących 6 obszarów miasta wymagających działań naprawczych. By umożliwić jeszcze lepszy dialog na linii mieszkańcy-władze miasta i włączać wszystkie grupy społeczne do rozmowy o kierunkach jego rozwoju, w 2019 roku otwarto pionierski w skali kraju UrbanLab. Jakość naszej pracy zależy w pełni od ludzi – mieszkańców i mieszkanek Gdyni oraz urzędników i urzędniczek podejmujących decyzje w ich imieniu. Sami nie tworzymy innowacji. By nasze działania zmieniały społeczną rzeczywistość na lepsze, potrzebujemy wypełnić wspomnianą przestrzeń [UrbanLab] tymi, którzy o miejskich realiach wiedzą najwięcej. – czytamy na stronie projektu.
 
Smart City to zatem miasto obywateli inteligentnych i po prostu szczęśliwych. Takie miasto przyszłości chcemy budować.