Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy
Aktualności

Zieleń w Gdyni - nowe spojrzenie

Zieleń w Gdyni – nowe spojrzenie, na zdjęciu fragment gdyńskiego Parku Centralnego, fot. gdynia.pl

Zieleń w Gdyni – nowe spojrzenie, na zdjęciu fragment gdyńskiego Parku Centralnego, fot. gdynia.pl

30.09.2021 r.

Gdynia podpisała porozumienie z Fundacją Sendzimira dotyczącą współpracy nad „Uniwersalnymi Standardami utrzymania zieleni w  miastach”. Wspólne działanie ma na celu wypracowanie zbioru zasad postępowania na miejskich terenach zielonych. 


 
W ramach projektu powstała grupa robocza, złożona z przedstawicieli z różnych miast Polski m.in. Wrocławia i Krakowa, która podczas serii warsztatów i konsultacji z ekspertami, wypracuje rozwiązania i zasady pielęgnacji oraz utrzymania terenów zieleni w miastach. Warsztaty potrwają od września 2021 do marca 2022 roku.

- Przedmiotem naszego porozumienia jest współpraca partnerska dotycząca wypracowania zbioru uniwersalnych standardów utrzymania terenów zieleni w miastach. Wytyczne obejmą m.in. parki, skwery, zieleń w pasach drogowych oraz przy zabudowie mieszkaniowej, a także zbiorniki wodne. - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Udział w projekcie pozwoli nam na szersze dyskusje, zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń z innymi miastami, a finalnie opracowane zasady mogą zostać wdrożone w Gdyni. – podkreśla wiceprezydent.

Przedstawiciele Gdyni oprócz udziału w warsztatach, wesprą projekt merytorycznie i podzielą się wiedzą dotyczącą parków, parków kieszonkowych, skwerów, zieleni ulicznej oraz zasad ich utrzymania. W oparciu o wnioski z prac grup roboczych, konsultacje oraz materiały przygotowane przez zespół ekspertów, do końca czerwca 2022 roku powstanie treść standardów w dwóch wersjach opisowej i graficznej. Na zakończenie projektu Gdynia będzie miała możliwość uzyskania licencji na wdrożenie standardów, otrzyma także bezpłatny dostęp do finalnych wersji opisowej - skierowanej do odbiorców profesjonalnych, zarządców terenów i wykonawców usług pielęgnacyjnych oraz graficznej, w formie praktycznych i przystępnych kart - skierowanej do mieszkańców i odbiorców półprofesjonalnych.
                         
Jakie tereny zostaną uwzględnione w standardach?

Opracowanie stanowić będzie zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Wytyczne obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej,  a także zbiorniki wodne. 

Projekt realizowany jest przez Fundację Sendzimira na zlecenie działających w porozumieniu Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.