Aktualności

30 lat w służbie czystego powietrza

na zdjęciu widok Gdyni z lotu ptaka

Widok Gdyni od strony morza// fot. Daniel Pietrzykowski, zdjęcie pochodzi z naszej facebookowej grupy Gdynia w obiektywie

Gdynia na co dzień może chwalić się wyjątkowo czystym w skali całego kraju powietrzem, ale jego jakość trzeba kontrolować na bieżąco. Czuwają nad tym m.in. rozmieszczone w stałych lokalizacjach stacje pomiarowe, które analizują ilość substancji gazowych, oraz mierniki pyłu. Urządzenia tego typu monitorują gdyńskie powietrze dzięki umowie o współpracy z fundacją ARMAG. W tym roku ta instytucja świętuje jubileusz 30-lecia.


Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa. 30 lat temu samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa wraz ze spółką Nederpol powołały fundację do prowadzenia regionalnego monitoringu automatycznego powietrza oraz prowadzenia wszelkich działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Była to pierwsza z takich inicjatyw w Polsce. 19 lipca 1993 r. aktem notarialnym powołano Fundację Agencji Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. W 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy z ARMAAG na Fundację „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot”.

Budowa sieci pomiarów jakości powietrza nastąpiła w pierwszych latach działania fundacji tj. 1996-2000, finalnie powstało 10 stacji monitoringu powietrza, przez lata zmieniał się nieznacznie zakres oraz liczba stacji. Obecnie w ramach sieci ARMAG funkcjonuje osiem stacji na obszarze aglomeracji trójmiejskiej. Ważnym etapem dla rozwoju sieci pomiarowej było zgłoszenie i przyjęcie do Państwowego Monitoringu Środowiska stacji monitoringu powietrza Fundacji ARMAAG w 2000 roku. Kolejnym ważnym krokiem było uzyskanie akredytacji (nr AB 1057) wg normy 17025 w 2009 roku, którą fundacja utrzymuje do chwili obecnej jako jedyna sieć w Polsce.
 
Przez te wszystkie lata Fundacja ARMAAG prowadziła i nadal prowadzi pomiary jakości powietrza, dzięki czemu dostępna jest informacja o jakości powietrza dla mieszkańców. Są również dostępne dane archiwalne ze stacji będących w Państwowym Monitoringu Środowiska stanowiące podstawę do sporządzania rocznych ocen jakości powietrza przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz innych analiz w zakresie ochrony powietrza dla szerokiego grona odbiorców. Monitoring jakości powietrza pełni bardzo ważna rolę z jednej strony możemy na bieżąco informować mieszkańców o jakości powietrza, a drugiej strony w przypadku serii długoletnich możemy dokonywać oceny trendów zmian stanu aerosanitarnego dla wybranego obszaru, co pozwala podejmować kluczowe decyzje przed decydentów na poziomie lokalnym czy regionalnym w kontekście realizowania działań dotyczących zarządzania jakością powietrza.

Jak pokazują 25-letnie pomiary, stan jakości powietrza zarówno na obszarze Trójmiasta, jak i całego Pomorza systematycznie poprawia się szczególnie, jeśli spojrzymy na serie pomiarowe w dłuższej perspektywie. Stężenia kluczowych zanieczyszczeń powietrza tj. ditlenku siarki, ditlenku azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 wykazują generalnie tendencję malejącą w ostatnich 25 latach.

Wieloletnie pomiary jakości powietrza są niezwykle cennym źródłem informacji o jakości powietrza zarówno w trendzie długookresowym oraz aktualnej informacji o zanieczyszczeniu powietrza. Na podstawie danych powstało wiele prac naukowych i publikacji w poczytnych pismach naukowych. Wieloletnia działalność fundacji to również edukacja od poziomu najmłodszych dzieci po studentów podczas niezliczonych zajęć edukacyjnych oraz wielu zrealizowanych akcji plenerowych i projektów edukacyjnych, które z pewnością przyczyniły wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza.
W ciągu 30 lat działalności zostało zrealizowanych wiele projektów unijnych, zarówno regionalnych jak i międzynarodowych, m.in. AIRPOMERANIA, CITEAIRII, MAAT, które pozwoliły na rozbudowę systemu monitoringu powietrza jak i stworzenie wspólnej platformy publikacji informacji o jakości powietrza na Pomorzu. Działania Fundacji to również współpraca z ośrodkami naukowymi w Trójmieście, w Polsce oraz za granicą m.in. w zakresie udoskonalania metod pomiarowych czy analizy zależności poziomów stężeń od warunków meteorologicznych czy źródeł zanieczyszczeń powietrza.

30 lat działalności Fundacji ARMAAG to z pewnością olbrzymi wkład w pomiary i informację
o jakości powietrza, edukację oraz wsparcie wszelkich inicjatyw jakości powietrza na obszarze Pomorza.
Jakość powietrza oraz lokalizacje stacji referencyjnych i wskaźnikowych można sprawdzić na stronie powietrze.gdynia.pl/map.

  • ikonaOpublikowano: 24.07.2023 10:36
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.07.2023 11:58
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Zobacz także