Aktualności

Kilka ważnych informacji dotyczących odbioru odpadów

Odbiór odpadów //fot. UM Gdynia

Odbiór odpadów //fot. UM Gdynia

25.03.2020 r.

Trwający właśnie trudny czas w związku z panującą epidemią dostarcza nam wszystkim wielu niedogodności. Wspólnie z firmami wywozowymi staramy się bym mimo tego odbiory odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości odbywały się terminowo i bez zakłóceń.

Jednocześnie informujemy, że w Redłowie i Orłowie obsługiwanych przez firmę Sanipor, w zabudowie wielorodzinnej (powyżej 4 mieszkań) od 1 kwietnia następuje korekta terminów wywozu szkła. Tutaj można pobrać nowy harmonogram. W pozostałych dzielnicach oraz w zabudowie jednorodzinnej harmonogramy wywozu odpadów pozostają bez zmian.
 
Wiele osób czas przymusowego pobytu w domu wykorzystuje na remonty lub porządki. Przypominamy, że odbiór odpadów gabarytowych należy zgłaszać na stronie wyrzucam.to w zakładce Zamawiam odbiór. Z nieruchomości jednorodzinnych odpady wielkogabarytowe odbierane są w soboty, na nieruchomościach wielorodzinnych odbiory odbywają się na bieżąco (w przeciągu 2-3 dni) po zgłoszeniu. Elektrośmieci (pralki, lodówki, zmywarki oraz inne sprzęty AGD i RTV) nie są odpadami wielkogabarytowymi i w żadnym przypadku nie można ich wystawiać na zewnątrz! Zachęcamy aby przy zakupie nowego sprzętu wykorzystać opcję jednoczesnego odbioru zużytego urządzenia, ponieważ do odwołania wstrzymany jest odbiór elektroodpadów bezpośrednio z domów. Można także dowieźć elektroodpady bezpośrednio do jednego z 5 Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Adresy PZON można znaleźć tutaj. Zamknięty do odwołania jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Eko Dolinie.
 
Ważna informacja dla osób odbywających kwarantannę!
Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że odpady komunalne powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak zwykłe odpady komunalne. Osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne np. grypę i z tego powodu odpady komunalne nigdy nie były zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych.