Rusza budowa Trasy Kaszubskiej - zmiany w organizacji ruchu Rusza budowa Trasy Kaszubskiej - zmiany w organizacji ruchu
Aktualności

Konkurs na "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu województwa pomorskiego" edycja 2019

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

27.06.2019 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”(edycja 2019). Urząd Miasta Gdyni zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gdyni, którzy w 2019 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest. Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gdyni i objętych „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni”.  

Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie:

  • Nie więcej niż 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  • Nie więcej niż 300 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele:
-  wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2019 r.
- zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest oraz wykonania  nowego poszycia dachu, elewacji itp.
- złożą do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni stosowny wniosek w terminie do 16 lipca 2019 r.
 
Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres email: wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pod numerem tel. 586688473.

Zachęcamy do składania wniosków.
 
Informacje, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku:
- Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku AZBEST 2019
- regulamin konkursu WFOŚiGW w Gdańsku
- obowiązki oferenta i wykonawcy prac
- uchwała  nr XI/213/15 RADY MIASTA GDYNI z 26 sierpnia 2015 roku