Aktualności

O dzikich ptakach w gdyńskich szkołach

Prelekcja w szkole
W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu Zapraszamy ptaki do Gdyni odbył się cykl prelekcji dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na temat prawidłowej opieki nad dzikimi ptakami.

Zajęcia prowadzili doświadczeni weterynarze, którzy od lat zapewniają profesjonalną opiekę dzikim ptakom: lekarz weterynarii Michał Michalski – dyplomowany specjalista chorób zwierząt nieudomowionych oraz lekarz weterynarii Dorota Kałkowska-Pozarzycka, posiadająca wieloletnie doświadczenie weterynaryjne oraz specjalizację z chirurgii weterynaryjnej.

Gabinet weterynaryjny, prowadzony przez tych specjalistów, współpracuje w zakresie pomocy weterynaryjnej dzikim zwierzętom z Gminą Miasta Gdyni, Gdańskim Ogrodem Zoologicznym a także z Nadleśnictwem Gdańsk. Dr Michalski wiedzę z zakresu dzikich zwierząt (głównie ptaków) zdobył pracując w schronisku dla ptaków chronionych w Gdańsku.

W wydarzeniu wzięło udział 10 placówek edukacyjnych, głównie szkół podstawowych, ale weterynarze odwiedzili również dwa licea i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dzieci mogły zapoznać się z ptakami, które mieszkają lub mogą być zauważone w Gdyni, dowiedziały się jak można rozpoznać ranne zwierzę potrzebujące pomocy - kiedy należy mu jej udzielić, a kiedy powinno się je zostawić w spokoju. Omówione zostały również zagrożenia dla ludzi, jakie może powodować kontakt z dzikim zwierzęciem i jakie trzeba przedsięwziąć środki ostrożności. Prelekcję ilustrowały ciekawe zdjęcia zarówno z gabinetu weterynaryjnego, z parków i plaż oraz Oliwskiego ZOO. Dodatkowo słuchacze mogli podziwiać pióra różnych ptaków zarówno rodzimych jak i egzotycznych, w tym pióro kondora olbrzymiego – największego latającego ptaka na ziemi.

Dzieci aktywnie i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Ciekawe informacje przekazane przez weterynarzy znających zagadnienia z osobistego doświadczenia sprawiły, że dla wszystkich słuchaczy było to zajmujące i interesujące przeżycie.

My ze swej strony mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom ptaki w Gdyni będą miały odpowiedzialnych i mądrych obserwatorów i opiekunów. Bo przecież już od 20 lat ZAPRASZAMY PTAKI DO GDYNI.

Zajęcia dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
  • fot. materiały prasowe
  • fot. materiały prasowe
  • fot. materiały prasowe
  • fot. materiały prasowe
  • fot. materiały prasowe