Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
Aktualności

Poprawa jakości powietrza w Gdyni

23.11.2011 r.

Poprawa jakości powietrza w Gdyni

W trosce o jakość powietrza Miasto Gdynia podejmuje działania organizacyjne i finansowe zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powodowanych niskoemisyjnymi źródłami ciepła, w szczególności:

  • rozbudowa i modernizacja – poprzez OPEC Gdynia Sp. z o.o. – sieci centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło,
  • program dotacji ekologicznych przyznawanych podmiotom, które w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni dokonały zmiany dotychczasowego źródła energii na inne powodujące zmniejszenie emisji do atmosfery (informacje na temat zasad oraz wzór wniosku o dotację),
  • realizacja „Programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej” przyjętego Uchwałą Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Podejmowane działania przynoszą oczekiwany efekt. W 2014r. został opublikowany raport Światowej Organizacji Zdrowia WHO za okres 2008-2012r. w zakresie czystości powietrza w miastach, jednakże zawierał dane za 2011 i 2012r. W 2016 r. raport został uaktualniony o rok 2013 i dnia 13.05.2016r. opublikowano dokument „WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016)”. Z opublikowanych raportów wynika, że:

  • w 2011r. Gdynia była 3 najmniej zanieczyszczonym miastem w Polsce (na 54 badane), przy poziomie stężenia pyłu PM10 - 18μg/m3 (wymaganie WHO: 20 μg/m3, wymaganie krajowe: 40 μg/m3),
  • w 2016r. Gdynia jest 2 najmniej zanieczyszczonym miastem w Polsce (na 154 badane) przy poziomach PM10 - 16μg/m3 i PM 2,5 - 12μg/m3 (wymaganie WHO dla PM 2,5: 20 μg/m3, wymaganie krajowe: 20 μg/m3)

Poprawa jakości powietrza w Gdyni obserwowana jest także w wynikach bieżącego monitoringu atmosfery realizowanego przez Fundację Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej http://armaag.gda.pl/.

Największy efekt poprawy jakości powietrza dokonuje się w wyniku likwidacji domowego pieca i przyłączenia budynku do centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło. Zachęcamy zatem do podłączenia się do sieci OPEC Gdynia, co przyczyni się nie tylko do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz poprawy stanu zdrowia domowników, ale także wpłynie korzystnie na budżet domowy, gdyż ciepło sieciowe to najtańsze źródło ciepła w Trójmieście. Więcej informacji na temat zalet ciepła sieciowego w Trójmieście dostępnych jest na http://www.cieplodlatrojmiasta.pl/.

fot.źródło